Kovács Nóra (szerk.) · Szarka László (szerk.)

Tér ​és terep 0 csillagozás

Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből
Kovács Nóra – Szarka László (szerk.): Tér és terep

A ​magyarországi kisebbségkutatás az elmúlt másfél évtizedben intézményeiben, témaválasztásában és módszertanilag egyaránt megújult. Kötetünk az MTA 2001-ben önállósult Kisebbségkutató Intézetében folyó interdiszciplináris kutatásokból ad válogatást. A Magyarországon élő nem magyarok, valamint a hét szomszéd államban élő magyar kisebbségek helyzetét, mindennapjait vizsgáló kutatásokban elsősorban az antropológiai megközelítés érvényesül. A települések szintjén megragadható etnikai folyamatok (változások), a lokális, regionális önazonosság, illetve a felekezetiség kölcsönhatásai a 20. század folyamán erőteljesen leegyszerűsödött etnikai tér- és identitásszerkezetekben is gazdag változatosságot eredményeznek. A tengerentúli magyarok diaszpórahelyzetében természetesen mindezek a jelenségek egészen más környezetben vizsgálhatók. A legtöbb tanulmányból az derül ki, hogy a térség nemzetállamaiban lezajlott felemás modernizáció sem tudta háttérbe szorítani az itt élő kisebbségi közösségek… (tovább)

>!
Akadémiai, Budapest, 2002
476 oldal · ISBN: 9630579324

Hasonló könyvek címkék alapján

Urosevics Danilo: A magyarországi délszlávok története
Bindorffer Györgyi: Kettős identitás
Klement Judit – Miskolczi Ambrus – Vári András (szerk.): Szomszédok világai
Esterházy Lujza: Szívek az ár ellen
Kovács M. Mária – Yitzhak M. Kashti – Erős Ferenc (szerk.): Zsidóság, identitás, történelem
Ács Zoltán: Nemzetiségek a történelmi Magyarországon
Helene Uri: Szavak a múltból
Vajda Barnabás (szerk.): Államhatár és identitás – Komárom/Komárno
Szarka László: A szlovákok története
Takács Judit – P. Tóth Tamás (szerk.): Kisebbség, többség, többszörösség