Társadalmi ​nemek 0 csillagozás

Elméleti megközelítések és kutatási eredmények
Kovács Mónika (szerk.): Társadalmi nemek

Bár a nők helyzete az elmúlt száz évben globálisan és lokálisan óriási változáson ment keresztül, a nemi alapú társadalmi egyenlőtlenség nem tűnt el, és az élet minden területén korlátozza nemcsak a nők, de a férfiak önmegvalósítási lehetőségeit is. A társadalmi nemek tudománya a nemek helyzetének változásával párhuzamosan alakult
ki azzal a céllal, hogy nyomon kövesse ezt a folyamatot, és feltárja haladásának vagy éppen elakadásának okait. A kötet célja, hogy bemutassa ezt az interdiszciplináris területet, bepillantást nyújtva az elméleti megközelítésekbe, valamint a hazai kutatások eredményeibe is.

>!
ELTE Eötvös, Budapest, 2017
236 oldal · ISBN: 9789632848358

Várólistára tette 3

Kívánságlistára tette 1


Népszerű idézetek

>!
urbanorsolyka

Az amerikai pszichoanalitikus, szociológus Nancy Chodorow a tárgykapcsolat-elmélet nyomain haladva az énfejlődést a másokkal való kapcsolatban, szeparáció és kötődés fogalmai mentén írja le, bevonva a szocializáció szempontját (Chodorow 2000). Cáfolja Freudnak azt a feltevését, hogy a lány útja „rögösebb” volna a femininitáshoz, mint a fiúé a maszkulinitáshoz. A nagyobb váltás szerinte a fiúk részéről történik: az anyával való azonosulást fel kell váltaniuk az apával való identifikációval, míg a lányok megtarthatják ezt a szoros közelséget, azonosságot. A nőiesség elutasítása, egyfajta negatív identitás eszerint tehát éppen a fiúknál történik. A nő sokkal inkább kapcsolatorientáltságra, kötődésre szocializált, ezt is reprodukálja, míg a férfi ennek kerülésére, merevebb énhatárok kialakítására (Chodorow 1978).

A nemi szerepek formálódásában jelentős tényező, hogy az első évek gyermek körüli teendőit még mindig alapvetően az anya végzi. Az aszimmetria feloldását Chodorow a kettős szülőség gyakorlata nyomán tudja elképzelni,13 melyben az apa is intenzíven részt vesz a gyereknevelésben, férfiként mintát ad a gondoskodásra, kötődésre, intimitásra való képességre fiúgyermekének is – ezzel párhuzamosan pedig az anya is a nagyobb fokú női autonómiára.

Kovács Mónika (szerk.): Társadalmi nemek Elméleti megközelítések és kutatási eredmények


Hasonló könyvek címkék alapján

Oriana Fallaci: A haszontalan nem
Charles Duhigg: A szokás hatalma
Edward T. Hall: Rejtett dimenziók
Eric Berne: Emberi játszmák
Elliot Aronson: A társas lény
Joshua Harris: Búcsú a randevúktól
Mérő László: Az érzelmek logikája
Desmond Morris: Bensőséges kötelékek
Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája