Dokumentumleírás 1 csillagozás

Kovács Ilona: Dokumentumleírás

A könyvtári és információs feldolgozó munka egyik alapja a dokumentumleírás és katalóguskészítés alapvető szabályainak és problémáinak ismerete.
E kiadvány elsősorban a könyvek és időszaki kiadványok bibliográfiai leírását és besorolási adatait tárgyalja. Bemutatja az új, vagyis a dokumentumleírási és a régi, vagyis a címleírási szabályok eltéréseit és azok hatását a katalógusszerkesztésre. Nem foglakozik a nem könyvjellegű dokumentumok leírásai szabályaival és a betűrendbesorolás részletkérdéseivel.

>!
ÉTK / OMIKK, Budapest, 1983
46 oldal · puhatáblás · ISBN: 9635923376

Hasonló könyvek címkék alapján

Papné Angyal Ágnes: Gyűjteményszervezés
Sipos Anna Magdolna – Varga Katalin – Egervári Dóra: NET! Mindenekfelett?
Varga Katalin – Mészárosné Szentirányi Zita (szerk.): Összehasonlít(hat)ó könyvtárügy
Katsányi Sándor: Információ, dokumentum, könyvtár
Buzási Éva – G. Szabó Sára – Kiss Gábor (szerk.): Könyvtárak a tudomány és a felsőoktatás szolgálatában
Alföldiné Dán Gabriella: Könyvtárfinanszírozás és -működés
Jánszky Lajos: A könyvtárak és az információs intézmények feladatai és szervezete
Téglási Ágnes (szerk.): A könyvtári menedzsment időszerű kérdései
Síró Béla: Könyvtári ismeretek, könyvtárhasználat, információtechnika
Simon Zoltán: Állománygyarapítás és -apasztás / Az állomány tárolása