Burokban ​születtem 24 csillagozás

Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona: Burokban születtem

A ​példátlan értékű kötet Kosztolányi Dezsőné fiatalkori önéletírását, a Nyugatban közölt, illetve kéziratban maradt, könyvben soha meg nem jelent novelláit, írókról, színészekről, írófeleségekről készült portréit tartalmazza. Az írások többsége megdöbbentő vagy megrendítő. Elsősorban őszintesége miatt.
Ifjúkori memoárjában még ma is meglepő őszinteséggel vall egy, a századforduló éveiben gyerekeskedő, budapesti zsidó lány mindennapi gondjairól: családról, szegénységről, szerelemről, szerelmi életről, nőiességének felfedezéséről. Novellái – kordokumentumok, író-, színész és írófeleség portréi még inkább azok. Olykor gonoszak, máskor kötekedőek vagy egyenesen intimek, de mindig hitelesek. Akikről olvashatunk: Ady Endre, Csáth Géza, Móricz, Karinthy, Jászai Mari, Márkus Emilia, Ujházy, Török Sophie, Karinthy Aranka, Móricz Janka, Márai Sándor felesége, Ilonka, Tóth Árpád felesége és még sokan mások.
A Nyugat világa, egy nagy történelmi időszak irodalmi és nem csak… (tovább)

>!
Budapest, Noran, 2003
446 oldal · keménytáblás · ISBN: 9639539082

Enciklopédia 6

Szereplők népszerűség szerint

Kosztolányi Dezső


Kedvencelte 3

Most olvassa 1

Várólistára tette 17

Kívánságlistára tette 9

Kölcsönkérné 2


Kiemelt értékelések

tgorsy>!
Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona: Burokban születtem

Hangoskönyvként hallgattam csak az önéletírását olvassák föl.
Ez az írás a magyar szociográfiai irodalom remeke.A Puszták népe mellett a helye. A polgárság, középosztály életének fotografikus bemutatása. Nagyon jó stílusa van, az, hogy egy tizenéves kislány szemén keresztül láttatja a világot csak jót tesz az írásnak.
Keresem a többi írását is.

3 hozzászólás
szibolya>!
Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona: Burokban születtem

Az életrajz, memoár nagyon jó, a novellák durvák, az íróporték viccesen jók. Érdemes elolvasni!
Nekem hiányoztak a fényképek az emberekről, akikről épp portrét ír.

1 hozzászólás
Porcsinrózsa>!
Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona: Burokban születtem

Sokszínű, olvasmányos kötetet fejeztem be. Gyermekkora visszaemlékezéseiben egy polgári jólétben élő, agyonkényeztetett, affektáló,nyafka kislányt ismertet meg az olvasóval Kosztolányiné. Ez kislány – kori önarcképe. Hasztalan a sok testvér, Ilonka bizony mellettük is meglehetősen önző, akarnok természetű lány, aki folyamatosan a figyelem középpontjában kíván lenni. (Talán nem véletlen, hogy a színészi pálya vonzotta.) S hogy a gyermekkori nevelésnek mennyire meghatározó szerepe van felnőtt jellemvonásaink alakulásában, nos, erre ékes példa a tisztelt íróné személyisége.Ugyanis –
A könyv utolsó harmadát azok a visszaemlékezések teszik ki, melyekben kortárs írókról, költőkről, irodalmár és művész férjekről, feleségekről rajzol portrét.Rajzol portrét, mondanám jó szívvel, de nem mondhatom. Mert ezek inkább rosszindulatú, becsmérlő, lejárató skiccek, gunyoros, torzító, rútító karikatúrák, tele epés, maró savval, a teljes lejáratás igényével. Alig akad a „minősítések” között néhány jóindulatú mondat.
Mert a család üdvöskéjét ilyenné nevelték. Az alapot gyerekkorában kapta meg. Egyetlen szerencséje, hogy Kosztolányi Dezső felesége lett. Ilyen értelemben is burokban született, valóban.
A memoár és a portrék közé ékelve olvashatjuk a Harmos Ilonának tulajdonított novellákat.Nem vagyok biztos benne, hogy valamennyi az ő tollából került ki. Az irodalom tudósai ennek nyilván utána jártak, tehát nem vitatom a dolgot.Kétségeim azonban vannak. Valamennyi története lélektani novella, tele feszültséggel, pattanásig feszülő hangulattal, drámai végkifejlettel.Mint ismeretes, ennek az írásmódnak Kosztolányi Dezső kiváló mestere volt. Gyakran támadt olyan érzésem, hogy, na, ezt a novellát bizonyosan a férj írta. Persze az is közismert, hogy írásaihoz nem ritkán a feleség „hozott” anyagot.
ZSOFKA c. novellája érezhetően önéletrajzi ihletésű. A KATUS című írása sziporkázóan szellemes, humoros.A legtöbb közülük női sorsok tragédiáját tárja fel.
A könyvet még két esszé színesíti.
Nem bántam meg, hogy megvettem és elolvastam ezt a könyvet. Mert Kosztolányinénak olyan tulajdonságait ismertem meg, melyet az irodalomtörténet igyekszik eltakarni, hisz a nagy író feleségéről a kevésbé dicséreteset nem illő kiteregetni. Annál becsesebb számunkra, hogy ezt ő maga tette meg, s nem szégyellte felvállalni a valódi arcát. Köszönet érte.

latinta P>!
Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona: Burokban születtem

Memoár, novellák, portrék.
És közben két esszé is.
    A novellák közül jónéhányat a megrendítően őszinte, kitárulkozó memoár nélkül nem feltétlenül értené meg az olvasó, annyira személyesek a megírt figurái. A Jenő című akár egy kis magyar huszadik századi tükör is lehet a politikai kurzusváltás hatásairól a közember egyfajta típusára nézve.
Arany János még használja a szükségességet kifejező személytelen igét a Híd-avatás újrabukó kurtizánja számára:
„Ah, kínos élet: reggel, estve
Öltözni és vetkezni kell!” – de ennek már nyomát sem találjuk sem a Kosztolányiné által bátyjáról formált alaknál, sem a konjunktúralovagoknál. Ők „önként, s dalolva” öltöznek be.
    A megírt portrék személyválasztásai szintén a szerző élethelyzetéből fakadtak: a színésznő egyszersmind írófeleség is.
    Jó tollú, helyenként epébe mártott hegyű írások ezek.

szöszmösz I>!
Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona: Burokban születtem

Harmos Ilona neve novellaíróként „méltán” veszett eddig a feledés homályába – és talán, ha nem lenne Kosztolányi Dezsőné ez a kötet sem került volna ki a könyvesboltok polcára. Azt hiszem külön az eladási példányszámot akarták növelni azzal is, hogy a végére odafittyentették azt a pár-pár mondatos visszaemlékezést a híres írókról, tudósokról és a nyugatosok feleségeiről. Az utóbbit persze mindig vicces olvasni, különösen Harmos Ilona tollából –, ahogy vicces volt Koszolányiról írt könyvét is olvasni – bár mindig eltűnődöm mennyivel jobb lenne, ha legalább egyetlen egy olyan visszaemlékezést kiadott volna a kezéből, amit nem jár át az a fajta szubjektivitás, ahogy például József Attiláról írta nővére A város peremént. Azt hiszem ilyen hisztérikus és elvakult nőket nem szabadna hagyni nyilvánosan visszaemlékezni – vagy legfeljebb csak valamiféle hazugságvizsgáló berendezés segítségével.

olvasóbarát P>!
Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona: Burokban születtem

Nem voltam elragadtatva. Úgy gondolom, hogy nem lehetett könnyű dolog írófeleségnek (társnak, szeretőnek ) lenni sohasem,. Természetesen vannak író(nők), akik teljesen lenyűgöznek és elkápráztatnak, mint pl. Szabó Magda, de Kosztolányiné nem tartozik közéjük.

jankacsorba>!
Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona: Burokban születtem

A novellákat nem bírtam végigolvasni. Szerintem borzalmasak. Negatívak, unalmasak, semmitmondóak. Az életrajzi rész viszont nagyon különleges és őszinte. Nagyon tetszett. Az 5 csillag csak ennek a résznek szól :)

cippo I>!
Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona: Burokban születtem

Úgy látszik, engem ez most nem talált meg.
Van valami negédes intimitása, amitől kivert a víz. Idegesített. Persze lehet, hogy egyszerűen csak jobban szeretem a férfiakat.

Ápdét, 2012. február 7.

Hát, sajnos ez nem lett jobb. Ez a szegény Ilonka nemcsak hogy csurom infantilis negéd, de tetejébe még rémes nyavalygó és affekta is. Egy ántik Barbie. Gügyögő műbaba.
Valahol olvastam viszont, hogy Kosztolányi az Édes Anna figuráját az Ilonkáék gyerekkori cselédjéről, a Mariról mintázta, ráadásul az Ilonka ösztönzésére – ez részint felcsigázott és föllelkesített, úgyhogy azé' csak megtoldottam a korábbi értékelésemet még egy fél ponttal (bár ez leginkább az ösztönzésnek szól).

2 hozzászólás
daniagi>!
Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona: Burokban születtem

A novellákba csak beleolvastam, nem kötöttek le. A maliciózus portrék viszont lenyűgöztek sebészi pontosságukkal, kíméletlenségükkel.

Gádorka>!
Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona: Burokban születtem

A regény jól olvasható, szórakoztató. Sokat megtudunk egy polgárcsalád életéről az 1800-as évek végén, és az 1900-as évek elején. Különösen érdekes a mai szemmel nézve a lányok jövőképe. Szinte felháborító, ha valaki szerelemből szeretne férjhez menni.
A cél férjhez menni, gyereket nevelni. Slussz!
A kötetben lévő novellák jók, érdekesek, fordulatosak.
A kortársakról írottak, különösen a színésznőkről, olyanok, mintha vitriolba mártott tollal íródtak volna. Nekem kemény volt,.


Népszerű idézetek

Frank_Spielmann I>!

Sohase depressziós. Abban a pillanatban, amikor egy szerelmi sérelem miatt azzá válhatott volna, leugrott Siófokon a második emeletről…

Írófeleségek - Karinthy második felesége, Böhm Aranka - "az Aranka"

2 hozzászólás
Frank_Spielmann I>!

Ha Jézus Krisztus megjelenne a földön, Aranka első kérdése az volna (közbevetem, hogy ez régi játékunk volt, hogy ki mit mondana, vagy mit kérdezne): „Mondja, tetszem én magának? Ugye szebb vagyok, mint a Kosztolányiné?”, a második kérdése valami rendkívül kényes kérdés lenne Magdolnával kapcsolatban.

Írófeleségek - Karinthy második felesége, Böhm Aranka - "az Aranka"

1 hozzászólás
jankacsorba>!

Néhány homályban gubbasztó esztendő. Mintha bújócskázás közben elbújtam volna, s guggon ülve, elálmosodva várnám, hogy megtaláljanak, kirángassanak a napfényre, zsibbadt tagjaim újra mozgathassam. Alig is emlékszem valamire. Talán még jó is vagyok ezekben az években, legalábbis nem vagyok nagyon rossz, nem vagyok olyan vad, mint voltam, s mint amilyen leszek. Tanulok, játszom, olvasok, úszok, korcsolyázok, csaknem előírás szerint, mintha más akarat hatása alatt tenném, szinte gépiesen. Észrevétlenül növök, csak fölső lábszáram fájdalmas húzódása emlékeztet némelykor, hogy a mélységben lappangó erő terjeszkedik; éjszakai sikítozások, felriadások, a nyugtalan lélek jelzőcsengései.

122. oldal

Frank_Spielmann I>!

Egy ízben azt mondtam neki: „Milyen jogon kéred számon Frici hűtlenségét, mikor te magad hűtlen vagy hozzá?” Ezt felelte: „Elég disznó, hogy tűri. Én nem tűröm.”

Írófeleségek - Karinthy második felesége, Böhm Aranka - "az Aranka"

Frank_Spielmann I>!

Ez az Aranysárkány megjelente után volt. Móricz nem volt jó társalgó, legalábbis én azt tapasztaltam, nem beszélt formás, kerek mondatokban, ami éppen foglalkoztatta, azt bökte ki, azon nyersen. Most is, minden előzmény nélkül ezt mondta: Novák Antal nem igazi név.
– Már miért ne volna igazi név? – kérdeztem.
– Nem igazi tanár neve – ismételte.
Nem vitatkoztam, mivel én férjem mellett udvariasságra nevelődtem, és arra, hogy vitatkozni nem érdemes, de szívesen megkérdeztem volna, hogy hát mennyivel igazibb név Kerek Ferkó, mint Novák Antal, ki-ki a maga helyén?

Portrék kortársakról - Néhány emlékem Móricz Zsigmondról

2 hozzászólás
Frank_Spielmann I>!

Egész lénye papírszagú, olykor vécépapírszagú, használat után.

Írófeleségek - Babits Mihályné (Török Sophie)

1 hozzászólás
Frank_Spielmann I>!

Egy hibája, hogy mindenki szereti. Ellensége nincs.

Írófeleségek - Márai Sándorné, Lola - Lolám

3 hozzászólás
minialoe>!

Honnan van annyi könnyem? Könny és könyv. Erzsike, Vilma nem ejtett soha egy könnyet, nem olvasott el soha egy könyvet.

115. oldal

Kapcsolódó szócikkek: könny · könyv
Tíci>!

Didém egyfolytában felolvasta Füst Milánnak a telefonba József Attila verseit (az egész kötetet). „Egy külsőre szürke, alacsony fiatalember él itt közöttünk, aki egy fejjel magasabb valamennyiönknél” – mondta Baumgarten ülésén Didém. Sírt, mert nem adták J. Attilának a díjat.
– Talán az volt a baj, hogy én ajánlottam. Nem ajánlok ezentúl senkit, mert talán még ártok vele, ha én ajánlom.

389. oldal

Kapcsolódó szócikkek: József Attila · Kosztolányi Dezső
Frank_Spielmann I>!

Bevallom, kissé én is idegenkedtem tőle. Félelmesen magas volt, mint valami hegyi óriás, később elhanyagolt külsejű is. Még írásaiban is furcsállottam a női lábak és cipellők fétisszerű ismétlődését.

Portrék kortársakról - Krúdy Gyula


Hasonló könyvek címkék alapján

Edith Eva Eger: A döntés
Fahidi Éva: A Dolgok Lelke
Schäffer Erzsébet: Hol vagy?
Faludy György: Pokolbeli víg napjaim
Réz Pál – Parti Nagy Lajos: Bokáig pezsgőben
Hosszú Katinka: Az átalakulás
Tobak Tibor: Pumák földön-égen
Görgey Artúr: Életem és működésem Magyarországon az 1848. és 1849. években I-II.
Polcz Alaine: Asszony a fronton
Hosszú Katinka: A magyar Iron Lady