Pacsirta 677 csillagozás

Kosztolányi Dezső: Pacsirta Kosztolányi Dezső: Pacsirta Kosztolányi Dezső: Pacsirta Kosztolányi Dezső: Pacsirta Kosztolányi Dezső: Pacsirta Kosztolányi Dezső: Pacsirta Kosztolányi Dezső: Pacsirta Kosztolányi Dezső: Pacsirta Kosztolányi Dezső: Pacsirta Kosztolányi Dezső: Pacsirta Kosztolányi Dezső: Pacsirta Kosztolányi Dezső: Pacsirta Kosztolányi Dezső: Pacsirta Kosztolányi Dezső: Pacsirta Kosztolányi Dezső: Pacsirta Kosztolányi Dezső: Pacsirta Kosztolányi Dezső: Pacsirta Kosztolányi Dezső: Pacsirta Kosztolányi Dezső: Pacsirta Kosztolányi Dezső: Pacsirta Kosztolányi Dezső: Pacsirta Kosztolányi Dezső: Pacsirta Kosztolányi Dezső: Pacsirta Kosztolányi Dezső: Pacsirta Kosztolányi Dezső: Pacsirta Kosztolányi Dezső: Pacsirta Kosztolányi Dezső: Pacsirta Kosztolányi Dezső: Pacsirta Kosztolányi Dezső: Pacsirta Kosztolányi Dezső: Pacsirta Kosztolányi Dezső: Pacsirta Kosztolányi Dezső: Pacsirta Kosztolányi Dezső: Pacsirta

Pacsirta nagydarab, csúnya vénlány. Pacsirta Sárszegen él szüleivel, ahol egész évben hamuszürke por hull az utcákra, de a Magyar Király étterméből a pörkölt remek, paprikás illatát viszi a szél, és mulatás zaja, cigányzene veri fel az éjszakákat. Pacsirta szülei – kisvajkay és köröshegyi Vajkay Ákos és kecfalvi Bozsó Antónia – régóta elszoktak már e zajoktól. Maguknak élnek, csendesen. Áhítatos rajongással imádják, féltik egyetlen kincsüket: Pacsirtát, a csúnya lányt. Boldogok, elégedettek. Legalábbis ezt hiszik magukról. De egy napon, ennek a történetnek a kezdetén Pacsirta vidékre utazik a rokonaihoz. Egy hétig van távol a szülői háztól, és ez az egy hét elegendő arra, hogy könyörtelenül szembesítse Vajkayékat az igazsággal. Egy csúnya arcban felmutatni az emberi lét iszonyatos kegyetlenségét, az öreg házaspár néhány napjában a tömlöcbe zárt sorsok groteszk tragikumát – könnyű kézzel, halálos biztonsággal – ez Kosztolányi művészete, a Pacsirta halhatatlanságának titka.

Eredeti megjelenés éve: 1924

A következő kiadói sorozatokban jelent meg: Osiris Diákkönyvtár Osiris · Talentum diákkönyvtár · Millenniumi Könyvtár Osiris · Kosztolányi Dezső válogatott művei Európa · Populart Füzetek Interpopulart · Kis Remekművek Könyvtára · Kötelezők (m)értékkel M-érték · Kincses Könyvek

>!
Bookyard, Marosszentgyörgy, 2014
144 oldal · puhatáblás · ISBN: 9786068546414
>!
Kossuth, Budapest, 2014
368 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789630980531
>!
Kalligram, Pozsony, 2013
964 oldal · keménytáblás · ISBN: 9788081016998

27 további kiadás


Enciklopédia 21

Szereplők népszerűség szerint

Pacsirta · Cifra Géza · Ijas Miklós · újságíró · Vajkay Ákos

Helyszínek népszerűség szerint

Kisfaludy Színház · Sárszeg · Széchenyi fogadó


Kedvencelte 71

Most olvassa 22

Várólistára tette 187

Kívánságlistára tette 60

Kölcsönkérné 2


Kiemelt értékelések

Zsuzsi_Marta P>!
Kosztolányi Dezső: Pacsirta

„Mennyit szenvednek a gyermekek a szülők miatt, és a szülők a gyermekek miatt.” (83.oldal)

Kosztolányi találóan fogalmazta meg csupán egyetlen mondatban e regénye üzenetét. A Vajkay család saját börtönében él, egymás rabja szülő és gyerek, a már felnőtt lányuk, Pacsirta. A szeretet, a túlféltés, a kímélet rabjai mindannyian, s mindez leginkább és elsősorban a hiányos, elégtelen párbeszéd szülöttje, az elrejtett érzelmek, ki nem mondott gondolatok, a félelem okán. A szülő fél, hogy egyszer kirepül gyerekük, kirepül Pacsirta, üres lesz a fészek, a kalitka, így örök kisgyerekként kezelik őt; miközben lányuk nem tudott önállósodni, saját lábára állni. Gyereknek érzi magát, hisz úgy is bánnak vele.

Kosztolányi mesterien ábrázolta ezt az összetett viszonyrendszert, a boldogtalanság, a feszültség folyamatosan tapintható. Pacsirta, a főszereplő nincs is jelen a regény nagy részében, csupán elején és végén. Csupán emlegetik, szeretettel várják vissza, de nem hiányzik.

Hiánya pozitív előjelet nyer, mikor az élet kitárul a Vajkay házaspár előtt. Újdonságként fedezik fel a kisváros addig számukra rejtve maradt lehetőségeit, társasági és kulturális életét, találkoznak rég látott ismerősökkel. Felszabadulnak a mindennapok béklyója alól, a megszokások és rutinok terheitől. Azelőtt bezárkózva, takarékoskodva, sőt maguktól minden jót (finom falatot, szórakozást, társaságot, fodrászt, ruhát, szép táskát) megvonva osztoztak egymás sorsában, éltek egymás foglyaiként. Fellélegeznek, ez most – ha rövid időre is – megszűnik, más napok járnak.

A sárszegi társadalom, közösség bemutatása kiváló. Kosztolányi jó karakterábrázoló készsége, éles szeme, amely felfedezi a kisváros lakóinak jellegzetes vonásait, szokásait, egymás közti viszonyát, a frappáns párbeszédek teszik még színesebbé és élvezetessé ezt a rövid regényét.

2 hozzászólás
Ottilia P>!
Kosztolányi Dezső: Pacsirta

Szeretem Kosztolányi Dezső regényeit, évről-évre újraolvasom valamelyiket, de általánosságban is elmondhatom, hogy úgy lírai, mint epikai munkássága közel áll hozzám. A Pacsitát 1924-ben írta, amely kisvárosi környezetben játszódik, és a csúnya lány, valamint az érte életformájukat megváltoztató szülők csendes tragédiájáról szól.
Megrázó, ahogyan két ember, a szülők szerencsétlenné válnak, ráadásul a legnagyobb emberi öröm, a gyermek által, úgy hogy a gyermeknek sem válik javára áldozatuk, örömöt meg különösen nem jelent egyik félnek sem.

A regény egyben társadalomrajz,a hamis erkölcsök tanának dőlnek be a regény főszereplői is, de ettől függetlenül mindhármuk felelőssége vitathatatlan. A szeretet álcája mögé rejtett kommunikáció és őszinteség hiány tönkreteszi a főhősök életét. Kosztolányi nyugodt, elbeszélő módban ír, de átüt rajta a lelki válság, a családtagok egymásnak okozott fájdalma, és a környezet erőteljes negatív hatása. Elkeserítő, hogy céltalanul szenvednek, holott egymás szeretete, támogatása és a minőségi figyelem a családtagok között, vagyis olyasmik, amik egy egészséges lelkületű családban természetesek, mindent jóra fordíthatnának.

Most pedig ugyanazt érzem, mint Gerbrand Bakker Az iker című könyvének elolvasását követően, hogy hogyan is jövök én ahhoz, hogy értékeljem ezt a remekművet, hogy bármit írok is, az meg sem tudja közelíteni azt az érzést és hatást, amit a regénytől kaptam. Gyönyörű és végtelenül fájdalmas írás, mondhatni zseniális, ami által (újra) gazdagabb lettem.

pannik>!
Kosztolányi Dezső: Pacsirta

Szomorú, szívet facsaró, borzongató történet ez.
Kosztolányi nagyon jól megragadta a megmásíthatatlanság, tehetetlenség, beletörődés, bárcsak szavak lényegét ebben a regényében.

Teljesen ismeretlen volt számomra a történet, így megmaradt a remény a végéig, hogy hátha történik valami! Hátha, hiszen a csúnyaság annyira relatív, annyira viszonylagos dolog, ami az egyiknek csúnya az a másiknak a minden, a csoda. Illetve erősen ki van hegyezve a külső jegyekre a történet, de mi van a belső tulajdonságokkal? Hiszen lehet valaki szép, értékes, jó belül, ami többet ér mint a külső…

Ezek ellenére értem, hogy abban a korban, egy ilyen régmúltra visszatekintő nemesi családban, ez az eset így ebben a formában mekkora lélekromboló tragédia lehetett. Pont akkora amilyennek olvashatjuk. Hihető, realisztikus ezáltal befogadható számomra a teljes cselekmény és ezzel együtt átéreztem a súlyát a soroknak, a nehézségét ennek a helyzetnek. Az élet a legnagyobb játékos, igen, összesakkozhat egy ilyen felállást, egy ilyen életet szülőknek és gyermeknek egyaránt, abszolút elképzelhető.

Az az egy hét szabadság, amíg a sanyarúságból kitekintenek a szülők, annak az egy hétnek a mélységei és magasságai a magva ennek a könyvnek. Amit lelkükben megélnek, kiszabadulnak, újra ÉLNEK, de mellette ott a lelkiismeret furdalás, az emlékek, a fájdalom, a közelgő vonat. Remény kevés van, ami akad az is borzasztó és nyomasztó.

Az írás remek, a szülők és Pacsirta érzései is megremegtettek, meghatottak. Sajnálat, szánalom, együttérzés váltakoztak olvasás közben.
Érdemes elolvasni mert igazán jó írás.

>!
Szépirodalmi, Budapest, 1971
154 oldal
4 hozzászólás
fióka P>!
Kosztolányi Dezső: Pacsirta

Olyan nehéz jól szeretni. Kommunikálni. Őszintének lenni. Önmagunkkal, másokkal.
És olyan könnyű megalkuvónak lenni. Hogy ezen életek múlnak? Sebaj, hiszen csak egy van belőle…
És a legnehezebb élni. Igazán, úgy, ahogy valóban szeretnél, konvencióktól mentesen, szabadon, szépen, boldogan. Hiszen csak egy van belőle. Egy élet.
Van még mit tanulni.

5 hozzászólás
dwistvan P>!
Kosztolányi Dezső: Pacsirta

Bármi történik is a könyvben az aprólékosan, színes elevenséggel tárul elénk. Akár a táj, akár a történés, akár az emberek és gondolataik, érzéseik kerülnek sorra, azt Kosztolányi mindig nagyon szépen és részletesen megformálja.
Ez a felszínén gondtalan, be a mélyben keserű történet érzésem szerint az érzelmek elrejtése, a kapcsolatok problémája, a szerepjátszás története. A megfelelés felszínes kényszere miatt valamit mindenki feladott. Csakhogy egymás becsapása, önmagunk nem nyílt felvállalása azt eredményezi, hogy a mélyben ott marad a keserűség, az élet elszalad.
A madárról elnevezett lány a kalitka madaráért rajong. Őt ismerhetjük fel a kalitka galambjában. Aki szerethető, gondozható és rab. A látszat és a lényeg ellentmondása rendre végigvonul a könyvön. A ki nem mondott igények ha a kapcsolatokban nem jutnak felszínre, az ide vezet.
Sok jelképes esemény, sok gondolkodtató történés alkotja a könyvet, élvezetes fogalmazás mellett.

7 hozzászólás
Frank_Spielmann I>!
Kosztolányi Dezső: Pacsirta

Kevés dolog van, ami annyi érzést tud kihozni belőlem, mint egy Kosztolányi-regény. Most már nyugodtan beszélhetek róluk általánosságban, mind a négyet olvastam. És mind a négy zseniális. Szóval a Pacsirta hihetetlenül erős érzéseket váltott ki belőlem, és mint írtam, kevés olyan dolog van, ami erősebbeket tud kiváltani. Néhány példa: egy női szempár, ugyanez a nő/lány akármilyen formában, testben, lélekben, írásban, akárhogy… és ennyi.

A helyszín azonos az Aranysárkány Sárszegével, abban a regényben Pacsirta szintén megjelenik (ennek a résznek az újraolvasására most fene nagy kedvem lett), a filmben is ott van, láthatjuk a búcsúzás pillanatait, a csúnya lányt, és két síró szülőjét. De nem látjuk, nem láthatjuk, ami később történik, azokat a változásokat, amik a szelíden, visszafogottan boldog család életéből (bár Pacsirta csúnya lány, és valószínűleg soha senkinek nem fog kelleni, vénlány marad) tettetésekkel fenntartott jópofizást csinálnak. A család egy hétre szétszakad, és mindannyian rájönnek, mi is a baj az ő életükkel. Rájönnek, hogy lehet máshogy is élni, rájönnek, hogy talán nem is szeretik a gyereküket. Talán arra is rájönnek, hogy ők nem jó szülők, mert hiszen, igazából csúnya nő nincs is, mindenki tud szép lenni, ha hagyják. Minden nőbe bele tud szeretni egy férfi, valaki, akárki, hacsak maga a nő ezt nem akarja.
És felmerül a kérdés: ki is a jó szülő? Aki mindent megad, a legjobb helyekre küldi tanítani a gyerekét? Vagy az, aki kevesebbet foglalkozik talán a gyerekkel, de pontosan így önállóvá tud válni, életképes lesz. Pacsirta gyenge kismadár, soha nem fog kirepülni a fészekből, ott fog meghalni, lányként. Ez az ő tragédiája. Ijas Miklós, a költő, ő pedig sosem lesz elismert, életében körberajongott művész, pedig minden bizonnyal megérdemelné. Ez pedig az ő tragédiája. És egész Sárszegnek van egy nagy-nagy tragédiája, a céltalanság. Ez pedig minden ember tragédiája, aki nem tud felülkerekedni a saját élete céltalanságán.

18 hozzászólás
Fiammetta P>!
Kosztolányi Dezső: Pacsirta

Ha valakit még 35 évesen is a gyermekkori becenevén szólítanak (sőt, a valódi neve ki sem derül), az többnyire nem sok jót jelent. Merő szeretetből igazodik egymáshoz a végtelenségig a szülőpár és a lányuk, mindenki jót akar, mégis mindenki szenved. De hát mi kivetnivaló van a mértékletes, kicsapongásmentes életben, különösen a párducok szinte állatias dőzsöléséhez képest? Apa és anya mégis se perc alatt engednek a kísértésnek, amint a lányuk kiteszi a lábát a városból, átadják magukat a legkülönbözőbb bűnös élvezeteknek, amelyektől – elvileg lányukat a csúnyasága miatt feltehetően érő támadásoktól megvédendő – addig megfosztották magukat. Pedig ki is csinál igazából ügyet abból, és vezet vissza mindent arra, hogy Pacsirta csúnya? A könyv végén a kalitkába zárt galamb már szinte túl egyértelműen utal arra, hogy kinek lenne itt szüksége szabadulásra.
Kosztolányi a legmélyebben elrejtett, általában nem tudatosuló szülői érzésekkel szembesít, kezdve onnan, hogy létezhet olyan eset, hogy a gyermeke halálát kívánja az ember, egészen addig, hogy néha a szülő olyannyira magához akarja láncolni a gyerekét, hogy nem engedi felnőni és lényegében magához öregíti.
Sokkoló és szívfacsaró olvasmány.

mbazsa>!
Kosztolányi Dezső: Pacsirta

„Ha egy ember, ki a múlt században élt, elolvasna egy mai regényt, melyet mindnyájan bámulunk, azt mondaná: Nem történik ebben semmi.” (Kosztolányi)

„Csak esznek, isznak, alusznak, aztán meghalnak.” (Kosztolányi)

Ha össze kéne foglalni két mondatban, hogy mi történik Kosztolányi Pacsirta című regényében, akkor a mester alábbi két idézetével summázni lehetne. Persze ha csak ennyiről szólna ez a könyv, akkor ma már nem olvasná senki. Mindenesetre K. nagyon jól rátapint a lényegre, az emberi kisszerűségre, a „Mucsára” (ahogyan a regény egyik szereplője nevezi), arra „a parlagiságra”, amely a regény szereplőit irányítja. Ha elvonatkoztatunk attól a technikai fejlődéstől, ami az elmúlt száz évben történt, akkor is arra a végkövetkeztetésre kell, hogy jussunk, hogy bizony „a Magyar Ugar” lakóinak a mentalitása bizony nem sokat változott a századelőhöz képest. Ezért marad sajnos aktuális, többek között ez a mű is, hiába próbáltak a „nyugatosok”, és utódaik fellépni azért, hogy a „Magyar Ugar” lakóit fölvilágosulttá tegyék, ez a kísérletük csak részben sikerült. De ne politizáljunk, maradjunk az irodalomnál.

K. regénye, és általában a művei, azért működőképes(ek) ma is, mert megfelel(nek) a (poszt-)posztmodern kánonnak, de mindenekelőtt a XXI. „századelejei” gondolkodásának. K. nyelvezete élőbeszédszerű, és a maga módján „minimalista”, ami túlélt több mint száz évet. Persze vannak benne olyan szavak, kifejezések, szófordulatok stb. amik mára már kikoptak, de összességében könnyen emészthető. K. ebben a regényében olyan hangot üt meg, ami nem biztos, hogy komolyan vehető, szó szerint kell értelmezni. A humornak több fajta árnyalatát végigzongorázza, és nem csak az irónia eszközével él. Sokszor az olvasó nem is tudja, hogy akkor most nevessen, vagy sírjon. Szereplői kisszerűek, akik már önmagába véve megmosolyogtatóak. Persze ugyanakkor meg sajnálatra méltóak is, hogy nem látnak az orruk hegyénél tovább. Görbe tükör ez a „Magyar Ugarról”. K., ahogyan műveiben szokta, itt is véresen komolyan veszi a játékot, de nem csak a nyelvvel játszik. Ez a regénye azonban a „komoly komolytalanság” ellenére a zárlatával mégis lehetőséget ad egy transzcendentális, metafizikai értelmezésnek is, amely valamiféle vigaszt adhat a kedves olvasónak. De aztán az is lehet, hogy egy ez is csak egy poén a Kosztolányi nevű komikustól. Olvasat kérdése, döntse el ki-ki maga.

HA86>!
Kosztolányi Dezső: Pacsirta

Lélektani szempontból ez egy nagyon izgalmas regény magányról, elszigeteltségről – hogy azt ne mondjam, kiközösítésről. Messziről Mary Shelley Frankenstein című regényét juttatta eszembe. Ott a feltaláló Victor Frankenstein létrehoz egy szörnyszületett, akit torz külseje miatt megbélyegez a társadalom: ő az ügyeletes bűnbak, akitől rettegni lehet, menekülni előle, gaztettekkel vádolni, összefogni ellene stb. Kosztolányi hőse, a csúf aggszűz Pacsirta helyzete persze nem ilyen drámai: az ő kiközösítése lassan történik, és nem is annyira egyértelmű, mint Shelley hőse esetében. Pacsirtát nem üldözik, és nem is zaklatják: őt egyszerűen csak békén hagyják, a szó legvégzetesebb értelmében. Etelka néni például alig tudja elnyomni az ásítását, míg beszélgetnek; a fiatal Thurzó-lányok nélküle járnak szórakozni; a rokonaival közös fotón Pacsirta „véletlenül” a kép legszélére kerül, fél kézzel a pajtába kapaszkodva; az udvariasabb férfiak illendőségből egyszer-kétszer hazakísérik ugyan, de aztán elmaradnak mellőle, és így tovább. Pacsirta nem buta, tudja jól, hogy kolonc az emberek nyakán, ezért önszántából vonul vissza. Ha egyedül élne, ez a döntés nyilvánvalóan csak őt magát érintené. De ott vannak a szülei is, két idősödő, boldogtalan kisember, akik szintén viselik a lányuk csúfságával járó terheket. Naphosszat otthon ülnek, házi kosztot esznek, nem járnak színházba, táncmulatságba, étterembe – és Pacsirtában fel sem merül, hogy mindez őmiatta van, és lehetne másként is…
Fordulat akkor következik be az életükben, amikor Pacsirta harmincöt évesen, életében először egy hétre elutazik vidékre a fent említett rokonokhoz. Ekkor a szülei végre elkezdenek élni. És ekkor döbbenek rá, hogy Pacsirta tulajdonképpen kolonc a nyakukon.
De az nem igaz, hogy nem szeretnék. Szeretik, csak épp azt az életet is szeretik/szeretnék, amiben részük lehetne, ha a lányuk csúfsága nem szigetelné el őket a többi embertől. Éppen ezért úgy érzem, ez az egy szabad hét – amiről Pacsirta egy kalitkával (és benne egy csúf madárral) a kezében tér vissza – még inkább megnyomorítja a szülőket. Hiszen már nem csupán a Pacsirta jövője feletti félelmeikkel kell megküzdeniük, hanem a megízlelt boldog, gondtalan élet és az általuk élt élet között húzódó ellentét feloldhatatlanságával is…

Ötcsillagos, mert Kosztolányi nem csak tehetséges író, de kitűnő emberismerő is.

vmonika_>!
Kosztolányi Dezső: Pacsirta

Kosztolányi nem csak a lírai költeményeivel, hanem a prózájával is rengeteg érzést képes előcsalogatni belőlem. Talán mert olyan emberséggel és részvéttel áll az egyszerű, hétköznapi emberek személyes tragédiáihoz is. Nem nagy szavak kellenének ide, elég lenne néhány egyszerű is, és máris másképpen lehetne viszonyulni a dolgokhoz, legfőképpen egymáshoz. Kommunikáció. Csak hát ez leírva olyan könnyűnek tűnik, aztán meg ahogy az ember vergődik az életben, és olvassa ezt a regényt, ráeszmél, hogy nem, ez tényleg nem is olyan egyszerű. Érdemes ezt a könyvet elolvasni, nem csak azért, mert „kötelező”, hanem mert egy kicsit rólunk, egyszerű emberekről is szól, és egyfajta görbe tükröt mutat nemcsak a mostani helyzetünkre, hanem az egész életre nézve. De nem kell úgy végezni, ahogyan a regényben. Igenis ott a lehetőség, hogy szembenézzünk. Csak az már sokkal nehezebb feladat, nem igaz?

1 hozzászólás

Népszerű idézetek

csillagka P>!

A részeg emberek röpülnek.
Csak a józanok hiszik, hogy ide-oda imbolyognak, ők valójában láthatatlan szárnyakon szállnak, s mindenhová előbb érnek, mint remélik.
Hogy közben múlik az idő, nem számít, mert nekik az nincsen, és nyilván a többiek csalódnak, kik ilyesmikkel törődnek.
Bajuk sem esik, mert a Szűz Mária kötényében hordozza a részeg embereket.

125. oldal, Tizedik fejezet (Európa, 1998)

Gelso P>!

Aki elutazik, az tovatűnik, az megsemmisül, az nincs is. Csak annyira él, mint az emlék, mely visszaréved képzeletünkben. Tudjuk, hogy van valahol, de nem látjuk őt, akár azokat, kik meghaltak.

18. oldal (Szépirodalmi, 1985)

Frank_Spielmann I>!

Mennyit szenvednek a gyermekek a szülők miatt és a szülők a gyermekek miatt.

97. oldal, Hetedik fejezet

11 hozzászólás
Caroline>!

Nem lehet elkomédiázni az életet, nem lehet felöltöztetni. Vannak, akiknek csak a fájdalom marad, a kegyetlen, alaktalan fájdalom, mely semmire sem jó, semmire sem használható, csak arra, hogy fájjon, ebbe aztán beleássák magukat, mindig mélyebben hatolnak bánatukba, mely csak az övék, a végeérhetetlen tárnába, a sötét bányába, mely végül összeomlik fölöttük, és akkor ott maradnak, nincs mentség.

Hetedik fejezet

beyondhell>!

Aki kétszer hány, az jobban mulat, mint az, aki csak egyszer hány. Tegnap némelyikük háromszor is hányt, ennek következtében „fényesen mulattak”.

11. fejezet

kinderbueno>!

A részeg emberek röpülnek. Csak a józanok hiszik, hogy ide-oda imbolyognak, ők valójában láthatatlan szárnyakon szállnak, s mindenhova előbb érnek, mint remélik.

111. oldal

ponty>!

Minden, ami hitvány, közönséges, úgy hívják, hogy élet. Nincs és nincs és nincs igazság.

105. oldal

Dark>!

Magyar emberek pohárnál megértik egymást.

97. oldal, 9. fejezet

Frank_Spielmann I>!

Aki kártyázik, az a felejtés teljes mámorát élvezi, s külön világegyetemben él, melynek síkjait kártyalapok rakják ki.

125. oldal, Kilencedik fejezet

3 hozzászólás
Ballai_Nikolett>!

Minden, ami hitvány, közönséges, úgy hívják, hogy élet. Nincs és nincs és nincs igazság. Semminek sincs értelme. Minden mindegy.

87. oldal, 3. bekezdés

Kapcsolódó szócikkek: az élet értelme

Ezt a könyvet itt említik


Hasonló könyvek címkék alapján

Szabó Magda: Az ajtó
Móricz Zsigmond: Erdély I-III.
Kertész Imre: Sorstalanság
Wass Albert: A funtineli boszorkány
Lázár Ervin: A Négyszögletű Kerek Erdő
Rideg Sándor: Indul a bakterház
Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek
Füst Milán: A feleségem története
Márai Sándor: Egy polgár vallomásai
Fehér Klára: Bezzeg az én időmben