Kosztolányi ​Dezső összes versei 80 csillagozás

Kosztolányi Dezső: Kosztolányi Dezső összes versei Kosztolányi Dezső: Kosztolányi Dezső összes versei Kosztolányi Dezső: Kosztolányi Dezső összes versei Kosztolányi Dezső: Kosztolányi Dezső összes versei Kosztolányi Dezső: Kosztolányi Dezső összes versei Kosztolányi Dezső: Kosztolányi Dezső összes versei Kosztolányi Dezső: Kosztolányi Dezső összes versei

Kiadásunk megkísérli a versek keletkezésének, illetve első megjelenésének meghatározását; a dátumot a költemények alatt adjuk. A keltezés megállapításában Paku Imre és Vargha Balázs adataira, Bakos Endre és Hitel Dénes kéziratos bibliográfiáira, különböző folyóiratok repertóriumaira és saját kutatásainkra támaszkodtunk; lehetséges, hogy a további kutatás korábbi közléseket talál majd, s egy-két esetben módosítani-pontosítani fogja keltezéseinket. – Néhány vers keletkezésének idejét nem tudtuk megállapítani. – Ahol maga Kosztolányi megadta a költemény keletkezésének pontos dátumát (olykor helyét is), azt közöljük a vers alatt.

A következő kiadói sorozatokban jelent meg: Osiris Klasszikusok Osiris · Kosztolányi Dezső életműsorozat Szépirodalmi · A magyar költészet kincsestára Unikornis

>!
Osiris, Budapest, 2019
796 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789632763194
>!
Osiris, Budapest, 2005
798 oldal · ISBN: 9633897513
>!
Osiris, Budapest, 2002
798 oldal · ISBN: 9633892767

8 további kiadás


Enciklopédia 9

Szereplők népszerűség szerint

Ádám

Helyszínek népszerűség szerint

Szabadka


Kedvencelte 26

Most olvassa 12

Várólistára tette 25

Kívánságlistára tette 45

Kölcsönkérné 2


Kiemelt értékelések

mbazsa P>!
Kosztolányi Dezső: Kosztolányi Dezső összes versei

Én magam azok táborát gyarapítom, akik a Kosztolányi prózára esküdnek. Nem azt mondom, hogy a Kosztolányi lírája smafu, mert vannak jó versei, jó versciklusai, jó verseskötetei. Viszont ha egészében szemléljük a líráját, akkor kisebb-nagyobb egyetlenséget vehetünk észre. Persze nem lehet mindig ezerrel égni, és a topon lenni, és folyamatosan ontani a mesterműveket, ezt nem várjuk el senkitől. Csak ha összevetjük, mondjuk a nagy baráttal és egyben a nagy szellemi ellenféllel, a nagy nemezissel, Babitscsal, akkor azt mondhatjuk, hogy B. lírája sokkal kiegyensúlyozottabb, harmonikusabb, mint K. lírája. De most maradjunk Kosztolányi költészeténél.

Például itt van Kosztolányi első kötete, A négy fal között. Ezt a művet már megjelenésekor Ady jól lehúzza, illetve K. a halála előtt, mindösszesen csak harmincegynéhány verset válogat be Összegyűjtött verseibe a több mint száz verset tartalmazó kötetből. Aztán meg K. előrukkol A szegény kisgyermek panaszaival, amely meg az életmű egyik legjobb alkotásává válik. És így végigvehetnénk az egész Kosztlányi oeuvre-t, és sorra vizsgálhatnánk ezt az egyenetlenséget, ezt a hullámzást, de most többek között lustaságból nem tesszük. A Kosztolányi líra csúcspontja egyértelműen a Számadás, amely mind a mai napig meghatározó helyet foglal el a magyar irodalmi kánonban.

Kosztolányi versei, noha nem mindig ugyanazt a szintet hozzák, ennek ellenére időtállóak. Ez többek között annak köszönhető, hogy K. talán az első a magyar irodalomban, akinek sikerül kimozdulnia a „nép-nemzeti” kánonból, és elsősorban alanyban és állítmányban próbál meg gondolkodni. K. végig megpróbál a „l’art pour l’art” eszmét szem előtt tartani. (Persze a kivétel erősíti a szabályt, hiszen a „Trianon-sokk” rá is hat, így van egy két alkotás, amely ennek fényében keletkezik, persze esztétikailag nem ezek a legjobb alkotásai.) Talán túlzás lenne azt állítani, hogy K. versei csak a halálról szólnak. Az tény, hogy sok szöveg az elmúlásról, a nem lét körül forog, de szerintem sok vers viszont az élet titkát járja körül. Például több költemény is lehetőséget ad arra, hogy értelmezésekor egyaránt megközelíthessük a nem lét és a létezés oldaláról is. K. versei nem csak azért működőképesek ma is, mert élőbeszédszerűek, hanem mert egzisztenciálisan közelíti meg az emberi létezés problematikáját.

VERDI>!
Kosztolányi Dezső: Kosztolányi Dezső összes versei

Csodálkozol a kokainistán,
s nem érted?
Gondolkozzál az okain is tán –
s megérted!

Kosztolányi Dezső

csend_zenésze>!
Kosztolányi Dezső: Kosztolányi Dezső összes versei

Kosztolányi egy egészen más világ, mint a többi kedvenc költőm. Nem vág fejbe az eszméletlen képzettársításaival, mint József Attila és nem kápráztat el úgy a bravúros verselésével, mint Varró Dani. Számomra ő a legszimpatikusabb, legemberibb költő, akit valaha is olvastam, egyszerűen jó, hogy van nekünk.
Ennyit tudok mondani.

23 hozzászólás
DianaSoto I>!
Kosztolányi Dezső: Kosztolányi Dezső összes versei

Nekem Kosztolányi többet jelent, mint egy átlagos költő. Hetedikes voltam, amikor bújtam a verseit, megtanultam őket és minden irodalom órán felmondtam belőlük.
Az ő verseit utánoztam először, és mindig ő volt a példaképem.
Ma, amikor ihletre vágyom, az ő verseit veszem a kezembe, a mai napig elpityergem magam, és a mai napig elkápráztat.

gb_>!
Kosztolányi Dezső: Kosztolányi Dezső összes versei

első számú kedvenceim között tartom Kosztolányi Dezsőt számon, egyike a legbámulatosabb rímelőknek.


Népszerű idézetek

szöszmösz I>!

Akarsz-e élni, élni mindörökkön,
játékban élni, mely valóra vált?
Virágok közt feküdni lenn a földön,
s akarsz, akarsz-e játszani halált?

1 hozzászólás
Frank_Spielmann I>!

Reggeli áldás


Most kávé kellene. Pillés és enyhe kávé
és egy nyugalmas, fekete szivar.
Hogy oly lázzal, mely ezer éjszakáé,
azt mondjam a kelő reggelnek: ávé,
az ébredés lázadt szavaival.
Künn köd. Regényes, reggeli roráté.
Itt benn a gyertya olyan halovány.
Fakó fal. Álmos ágyak. Örökös csönd.
Egy keltőóra, amely felcsörömpölt,
s most süketen vár és ver tétován,
hogy beleborzong fűtetlen szobám.

Ver a szivem… Órám is egyre ver még.
És fojtogatja torkom az öröm.
Micsoda ez a régi-régi emlék?
Dalolni és sikoltani szeretnék,
és szállani a hajnali ködön.
Csiklandja mellemet, oly édesen tép,
mint bús gyerekkorom emlékei,
hogy álmosan gondoltam még az éjre,
s petyhüdt arcom a mosdó vize érte,
s szaladtam volna ki, a ködbe ki,
a nagy megindulást köszönteni.

Még nincsen itt. De jön. Hajrá a reggel.
Még csupa folt és csupa sejtelem.
Nyomott szivem hozsannázva remeg fel,
füstöl az út gyászkandeláberekkel,
és holt magány kong árva tereken.
Ilyen magányt nem látott soha ember,
ez a magány csak énvelem rokon.
Gázlámpasor virraszt kihalt utaknál,
az éj mellett ravatalgyertya barnál,
így megyek az ájult fővároson,
s utolsó álmát félve meglopom.

Fekete bársonyok közt éji pompa.
Oly nesztelen, oly csendes és kopár,
a kórházakba lámpa leng lobogva,
virrasztó lángok távol ablakokba,
és éji fényük fájón folydogál.
Félő kaszárnyák bújnak össze sorba
mik éjjel is úgy álltak az uton,
és szundikálnak, lomha, furcsa szörnyek,
dermedt nyakuk sután előre görbed,
kínos vonaglás reszket álmukon…
De itt a reggel, én, csak én tudom.

Egy bérkocsin rohanok most elébe,
lihegve lesem, merre érkezik.
Külvárosokba bújok fázva-félve,
és belenézek szürkülő szemébe,
megcsókolom didergő térdeit.
Jaj, merre jön? jaj, az utamba tér-e?
Itt már az éjjel fátyola szakad.
Fáradt leányok, éjjeli pincérek,
ődöngő korhelyek, kik hazatérnek,
a percenő fényt várom sápatag,
nehézszagú, sötét tetők alatt.

A szívemet széttépem száz darabra,
s az ébredőknek mind odavetem.
Az első villamos robog, hozsanna,
egy kiscseléd lámpát gyújt a magasba,
s zöld fénybe motoz az emeleten.
Áldott, aki a reggelt nékem adja,
áldottak e bús, fáradt emberek,
kik élnek és hozzámhajolva lágyan,
szelíd kezekkel hűtik éji lázam,
áldottak az alvók, a csendesek,
s áldottak, akik menni kezdenek.

Áldottak ők. Áldott, ezerszer áldott
e decemberi deres virradat,
mely most szivembe, ahol minden átok,
világot gyújt és nyújt egy jégvirágot,
nekem, kinek már semmi sem maradt.
Áldott mindenki, zokogok, kiáltok
a tiszta lázak zengő reggelén,
áldott a szívdobogtató és szürke hajnal,
mely most megindul sejtető robajjal,
éj nap között, így még egész enyém,
s áldott a föld és áldott legyek én.

3 hozzászólás
Frank_Spielmann I>!

Mérgek litániája

Mind szeretem. A titkos zűrzavarban
csendben susognak hozzám, mint a sír.
Oly egyszerűen, gazdagon, ragyogva,
akár a gyémánt, a rubin s zafir.

Az ópium volt első ideálom,
az álom, az én altató arám,
csak rám lehell és az enyém, mi drága,
enyém lesz Kína, Tibet és Japán.

Lihegve néztem ódon patikában
az atropin megcsillanó levét.
Bús kedvesünk szemébe álmokat lop,
s sötét szeme az éjnél feketébb.

Szeretem a tápláló s gyilkos arzént,
mert vézna arcunk tőle gömbölyül,
és éltető rózsás lehelletére
az élet és a halál leng körül.

Fejfájasztó homályos délutánon
az antipyrin-hez esedezünk.
Egy perc s fejünk a semmiségbe törpül,
és óriási lesz pici kezünk.

A koffein komoly, nyugodt barátunk,
mélységek kútja, bölcsek itala.
A veronál vén gyermekek dadája,
a morfium az örök éjszaka.

A nikotin zavart füstfellegében
keleti lázak fátyola remeg.
Az alkohol gyógyítja életünket,
ezt a fekélyes, óriás-sebet.

Hogy integetnek, hívnak és üzennek,
ha bánatoktól bong a beteg éj:
az éjjeliszekrényünkön alusznak,
és hallgatásuk is zokog, zenél.

Simák, szelídek s szörnyű gyilkosok mind,
olyan kicsik és mégis oly nagyok.
Oly mozdulatlanok. S faló ölükben
egy túlvilági lángvihar ragyog.

Mind szeretem. És ők is mind szeretnek.
Komor nevük imába foglalom.
Rettegve, félve rejtem el a titkuk,
mint átkomat és örök bánatom.

Mák (1916)

5 hozzászólás
csend_zenésze>!

Hallgatnak ők is, én is hallgatok,
de csöndjeink nem érnek össze végül,
mivelhogy én magyarul hallgatok,
s ők svédül.

Útirajzok - Stockholm (részlet)

1 hozzászólás
Frank_Spielmann I>!

Hagyjatok szaladni még,
tündérekbe hinni,
fehér csészéből szelíden
fehér tejet inni.

A szegény kisgyermek panaszai

palastim>!

Hajnali részegség

Elmondanám ezt néked. Ha nem unnád.
Múlt éjszaka – háromkor – abbahagytam
a munkát.
Le is feküdtem. Ám a gép az agyban
zörgött tovább, kattogva-zúgva nagyban,
csak forgolódtam dühösen az ágyon,
nem jött az álom.
Hívtam pedig, így és úgy, balga szókkal,
százig olvasva, s mérges altatókkal.
Az, amit írtam, lázasan meredt rám.
Izgatta szívem negyven cigarettám.
Meg más egyéb is. A fekete. Minden.
Hát fölkelek, nem bánom az egészet,
sétálgatok szobámba, le-föl, ingben,
köröttem a családi fészek,
a szájakon lágy, álombeli mézek,
s amint botorkálok itt, mint a részeg,
az ablakon kinézek.

Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam?
Te ismered a házam,
s ha emlékezni tudsz a
hálószobámra, azt is tudhatod,
milyen szegényes, elhagyott
ilyenkor innen a Logodi-utca,
ahol lakom.
Tárt otthonokba látsz az ablakon.
Az emberek feldöntve és vakon,
vízszintesen feküsznek,
s megforduló szemük kacsintva néz szét
ködébe csalfán csillogó eszüknek,
mert a mindennapos agyvérszegénység
borult reájuk.
Mellettük a cipőjük, a ruhájuk,
s ők a szobába zárva, mint dobozba,
melyet ébren szépítnek álmodozva,
de – mondhatom – ha így reá meredhetsz,
minden lakás olyan, akár a ketrec.
Egy keltőóra átketyeg a csöndből,
sántítva baktat, nyomban felcsörömpöl,
és az alvóra szól a
harsány riasztó: „ébredj a valóra”.
A ház is alszik, holtan és bután,
mint majd százév után,
ha összeomlik, gyom virít alóla,
s nem sejti senki róla,
hogy otthonunk volt-e vagy állat óla.

De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég,
valami tiszta, fényes nagyszerűség,
reszketve és szilárdul, mint a hűség.
Az égbolt,
egészen úgy, mint hajdanában rég volt,
mint az anyám paplanja, az a kék folt,
mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt,
s a csillagok
lélekző lelke csöndesen ragyog
a langyos őszi
éjjelbe, mely a hideget előzi,
kimondhatatlan messze s odaát,
ők akik nézték Hannibál hadát
s most néznek engem, aki ide estem
és állok egy ablakba, Budapesten.

Én nem tudom, mi történt vélem akkor,
de úgy rémlett, egy szárny suhant felettem,
s felém hajolt az, amit eltemettem
rég, a gyerekkor.

Olyan sokáig
bámultam az égbolt gazdag csodáit,
hogy már pirkadt is keleten, s a szélben
a csillagok szikrázva, észrevétlen
meg-meglibegtek, és távolba roppant
fénycsóva lobbant,
egy mennyei kastély kapuja tárult,
körötte láng gyúlt,
valami rebbent,
oszolni kezdett a vendégsereg fent,
a hajnali homály mély
árnyékai közé lengett a báléj,
künn az előcsarnok fényárban úszott,
a házigazda a lépcsőn bucsúzott,
előkelő úr, az ég óriása,
a bálterem hatalmas glóriása,
s mozgás, riadt csilingelés, csodás,
halk női suttogás,
mint amikor már vége van a bálnak,
s a kapusok kocsikért kiabálnak.

Egy csipkefátyol
látszott, amint a távol
homályból
gyémántosan aláfoly,
egy messze kéklő,
pazar belépő,
melyet magára ölt egy drága, szép nő,
s rajt egy ékkő
behintve fénnyel ezt a tiszta békét,
a halovány ég túlvilági kékét,
vagy tán egy angyal, aki szűzi
szép mozdulattal csillogó fejékét
hajába tűzi,
és az álomnál csendesebben
egy arra ringó
könnyűcske hintó
mélyébe lebben,
s tovább robog kacér mosollyal ebben,
aztán amíg vad paripái futnak
a farsangosan lángoló Tejutnak,
arany konfetti-záporába sok száz
batár között, patkójuk fölsziporkáz.

Szájtátva álltam,
s a boldogságtól föl-fölkiabáltam,
az égbe bál van, minden este bál van,
és most világolt föl értelme ennek
a régi nagy titoknak, hogy a mennynek
tündérei hajnalba hazamennek
fényes körútjain a végtelennek.

Virradatig
maradtam így és csak bámultam addig.
Egyszerre szóltam: hát te mit kerestél
ezen a földön, mily kopott regéket,
miféle ringyók rabságába estél,
mily kézirat volt fontosabb tenéked,
hogy annyi nyár múlt, annyi sok deres tél
és annyi rest éj,
s csak most tűnik szemedbe ez az estély?

Ötven,
jaj, ötven éve – szívem visszadöbben –
halottjaim is itt-ott egyre többen –
már ötven éve tündököl fölöttem
ez a sok élő, fényes égi szomszéd,
ki látja, hogy könnyem mint morzsolom szét.
Szóval bevallom néked, megtörötten
földig hajoltam, s mindezt megköszöntem.

Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem,
s azt is tudom, hogy el kell mennem innen,
de pattanó szivem feszítve húrnak
dalolni kezdtem ekkor az azúrnak,
annak, kiről nem tudja senki, hol van,
annak, kit nem lelek se most, se holtan.
Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak,
úgy érzem én, barátom, hogy a porban,
hol lelkek és göröngyök közt botoltam,
mégis csak egy nagy ismeretlen Úrnak
vendége voltam.

1 hozzászólás
czegezoltanszabolcs>!

A hosszú, hosszú, hosszú éjszakán
ágyamra ül fásultan a magány,
és rámtekint és nézdeli magát,
és fésüli hosszú, hosszú haját.

ludovika>!

Megszoktalak, akár a levegőt,
bármerre nézek, mindenütt te vagy,
szekrényem alján, a fiókjaimban,
az agyvelőmben, és nem veszlek észre.
De múltkor este, amikor bejöttél
szobámba, s mondtál valamit nekem,
sok év után egyszerre ráocsudtam,
hogy itt vagy, és szavadra sem figyelve
ámulva néztelek. Szemem lehunytam.
Ezt hajtogattam csöndesen magamban:
"Megszoktam őt, akár a levegőt,
Ő adja nékem a lélegzetet."

Feleségemnek...


Hasonló könyvek címkék alapján

Radnóti Miklós: Radnóti Miklós összes versei és műfordításai
Radnóti Miklós: Válogatott versek / Ikrek hava
Pilinszky János: Pilinszky János összegyűjtött versei
Radnóti Miklós: Erőltetett menet
József Attila: József Attila válogatott versei
Szabó Lőrinc: Tücsökzene
Karinthy Frigyes: Nem mondhatom el senkinek
Radnóti Miklós: Újhold
Babits Mihály: Levelek Iris koszorújából
Baranyi Ferenc: Túl az éjszakán