Kosztolányi ​Dezső összes novellái I-II. 30 csillagozás

Kosztolányi Dezső: Kosztolányi Dezső összes novellái I-II. Kosztolányi Dezső: Kosztolányi Dezső összes novellái I-II. Kosztolányi Dezső: Kosztolányi Dezső összes novellái I-II.

Kosztolányi Dezsőnek – ha nem számítjuk a vegyes műfajú köteteket – életében, pontosabban 1908 és 1936 között 11 novelláskötete jelent meg. Különös, hogy életében Kosztolányinak nem jelent meg gyűjteményes vagy akár válogatott novelláskötete – ez bizonyára a korabeli kiadási viszonyokkal magyarázható. Az Osiris Klasszikusok sorozatban több Kosztolányi-kötet után most összes novelláit adjuk közre. Ez a gyűjtemény magában foglalja Kosztolányi valamennyi novelláját, a kötetben megjelenteket kiegészítve azokkal, amelyek az író életében csak folyóiratokban, napilapokban láttak napvilágot. A novellákat időrendben közöljük.

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Osiris Klasszikusok Osiris

>!
Osiris, Budapest, 2007
1264 oldal · ISBN: 9789633899281
>!
Szukits, Szeged, 2002
498 oldal · ISBN: 9639393991

Enciklopédia 6


Kedvencelte 12

Most olvassa 8

Várólistára tette 22

Kívánságlistára tette 33


Kiemelt értékelések

Akiba2>!
Kosztolányi Dezső: Kosztolányi Dezső összes novellái I-II.

Egy régebbi gyűjteményes kiadást olvastam. Egy ilyen „összes” gyűjteményben mindig vannak kevésbé izgalmas darabok, nem tudom, van-e olyan termékenyebb író, akinek az összesére öt csillagot adnék.


Népszerű idézetek

Qwerf>!

A jutalmat a földön nem adják könnyen, de végül mégis megkapjuk.

Esti Kornél: Tizennyolcadik fejezet (600. oldal) - Osiris kiadás

Kapcsolódó szócikkek: Föld · jutalom
apple_pie>!

Semmi boldogság se fogható a szenvedés megszűnéséhez.

II. kötet, 243. oldal; Esti Kornél vallomása

Kapcsolódó szócikkek: boldogság · szenvedés
Chöpp>!

Aki a halálra elkészül, az az életre készül el, s csak az élhet, aki nyugodtan meg tudna halni.

A borotva

Kapcsolódó szócikkek: élet · halál
apple_pie>!

Csak magamról beszélhetek. Arról, ami történt velem. Mi is történt? Várj csak. Voltaképp semmi. A legtöbb emberrel alig történik valami. De sokat képzelődtem. Ez is az életünkhöz tartozik. Nemcsak az az igazság, hogy megcsókolunk egy nőt, hanem az is, hogy titokban vágyakoztunk rá, s meg akartuk csókolni. Sokszor maga a nő a hazugság, és a vágy az igazság.

II. kötet, 431. oldal; Esti Kornél, Első fejezet

Lunemorte P>!

„Ki lehet ez a nő?” – kérdeztem, és utána néztem.
Ekkor már megint nem volt sehol. A hátam mögött állt.
– Parancsol? – mondtam idegesen, hirtelenül feléje fordulva, az arcába bökve az arcom, hogy végképp lerázzam a nyakamról.
– Lekéstem – szólt a nő maga elé meredve.
– Hová akart utazni, nagysád?
– Firenzébe.
– Innen?
– Innen.
– Most?
– Most.
– De hisz erről a pályaudvarról nincs is közvetlen összeköttetése.
– Tudom.

X... kalandornő

apple_pie>!

– Nézd – figyelmeztetett Esti Kornél –, mindnyájan ábrándozunk arról, hogy valamikor boldogok leszünk. Mit képzelünk el ilyenkor? Többnyire valami állandót, szilárdat, tartósat. Például egy kastélyt a tenger partján, kertet és csöndet körötte, egy nőt, gyermekeket, családot, esetleg pénzt vagy dicsőséget. Ezek csacsiságok. Az ilyen képek kiskorunkban jelennek meg előttünk. Igaz, ma is megjelennek, ha a boldogságról képzelődünk, mert igazi és éber álmainkban mindig csecsemők maradunk. A mese ez, az örök és légüres mese. Ennek a kastélynak, akár a mesebeli kastélynak, nincs tervrajza, átírási költsége, adóalapja. A nő, akit magunk elé festünk, testtelen és lélektelen, nem is vagyunk vele semmiféle viszonyban. A gyermekek, akiket álmodunk, sohase betegszenek meg kanyaróban, és sohase hoznak haza rossz bizonyítványt. A dicsőségről pedig nem merjük megállapítani, hogy a valóságban nagyobbrészt a kiadókkal való tárgyalásokból áll, melyek annyira fölizgatnak bennünket, hogy később ebédelni se tudunk.
     Szóval ezek a képek tartalmatlanok, és ezért csábítók.
     Természetesen, van boldogság. De az merőben más.

II. kötet, 279. oldal; Boldogság

apple_pie>!

Nem szabad pirulni. Semmit se szabad szégyellni. Csillag és szemét a sorsunk.

II. kötet, 456. oldal; Esti Kornél, Harmadik fejezet

apple_pie>!

Egyébként az utazás szórakoztatni szokott. Az életet látom mint képet és színjátékot, tartalmától megfosztva, leegyszerűsítve.

II. kötet, 280. oldal; Boldogság

apple_pie>!

Az igazi szeretet félreáll, elhagyja azt, akit boldogít, hadd lebegjen a lelke szabadon, hadd röpüljön a maga útján, hadd találja meg azt, amire rendeltetett. Ez a szeretet nem óhajt ellenszolgáltatást. Ez a szeretet elegendő önmagának, és ezért végtelen. Ez a szeretet tudja, hogy semmi sem a mi tulajdonunk, sem mások teste, sem mások lelke, még saját gyermekeink lelke sem.

II. kötet, 221. oldal; Ali

apple_pie>!

Mindössze oda akarok kilyukadni, hogy a boldogság csak ilyen. Mindig rendkívüli szenvedés tövében terem meg, s éppoly rendkívüli, mint az a szenvedés, mely hirtelen elmúlik. De nem tart sokáig, mert megszokjuk. Csak átmenet, közjáték. Talán nem is egyéb, mint a szenvedés hiánya.

II. kötet, 281. oldal; Boldogság

Kapcsolódó szócikkek: boldogság

Hasonló könyvek címkék alapján

Csáth Géza: Mesék, amelyek rosszul végződnek
Kádár Erzsébet: Harminc szőlőskosár
Ady Endre: A hajnali táncosnő
Balázs Béla: Kalandok és Figurák
Krúdy Gyula: Pókhálós palackok
Dobai Péter: Párbaj, tükörben
Ady Endre: Így is történhetik
Krúdy Gyula: A kápolnai földosztás
Csáth Géza: Lidércálmok
Békés Pál: Csikágó