Ércnél ​maradóbb 4 csillagozás

Kosztolányi Dezső: Ércnél maradóbb Kosztolányi Dezső: Ércnél maradóbb

„Emléket ​hagyok itt, mely ércnél maradóbb, s a királyi gúlák ormánál magasabb, éhes záporeső, bamba-dühös vihar el nem döntheti ezt, állja a végtelenévek hosszú sorát s a rohanó időt” – írta Horatius az I. században. És Kosztolányi Dezső 1935-ben, a Pesti Hírlap hasábjain, amikor az ódákat fordította.
A jelen válogatás Kosztolányi irodalmi publicisztikáiból azokat az írásokat tartalmazza, amelyek a világirodalom legismertebb és legfontosabb szerzőiről szólnak, bemutatva egy-egy kort, korszakot és pályaívet, miközben szemtanúi vagyunk Kosztolányi enciklopédikus tudásának is. Valamennyi szerzőről úgy tud írni és véleményezni, hogy az olvasó csak lenyűgözve ámul, micsoda alázat és tisztelet vezérelte a szerzőt, amikor irodalmi elődeiről nyilatkozik. Az antológia a latin műveltségtől kezdve teljes európai körképet tár elénk, Horatiustól Shakespeare-n és Goethén keresztül Puskinig, Dosztojevszkijig, Thomas Mannig, a Kalevalától Rilkéig. A kulturális „utazások”-at 1910 és 1935… (tovább)

A következő kiadói sorozatokban jelent meg: Kosztolányi Dezső életműsorozat Szépirodalmi · Életrajz / Útirajz Tarandus

>!
Tarandus, 2012
544 oldal · ISBN: 9786155261039
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1975
510 oldal · ISBN: 9631502880

Most olvassa 2

Várólistára tette 16

Kívánságlistára tette 5


Népszerű idézetek

NLaslow>!

Tolsztoj Nyikolajevics Leóról kell írnom, aki száz esztendővel ezelőtt született Jasznaja-Poljanában. Csak egy cikket. Mintha azt mondanák: „Szóljon valamit a világegyetemről, de röviden és tömören.”

151. oldal

NLaslow>!

Néha azonban nem a könyv avultsága akadályozza meg az elolvasását. Joyce még ma is a legújabb irodalmi újság. Ez az ír költőforradalmár fölrúg minden hagyományt, hadat izen a múltnak, az eddigi írásmódnak, nyelvtannak. Ulysses című nagyregényére ámulva néz az írástudók áhitatos rendje. Óriási mű ez, külsejében is hatalmas, negyedrét alakú, köpcös kötet, nyolcszázhetven oldal. Ennek történetét külön kell elmesélnem, mert az, ahogy viaskodtam vele, maga is egy regény.

464. oldal

NLaslow>!

Baudelaire-t Dantéhoz hasonlították, a Fleurs du Mal-t pedig a Divina commediá-hoz.
Csakugyan, Baudelaire könyvét joggal nevezhetnők el az ördögi színjátéknak!

126. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Lu Hszün: Irodalom, forradalom, társadalom
Veres Péter: Jelenidő
Szörényi László: A' bohóság lánczsora
Simon István: Gyalogútról a világba
Földényi F. László: Melankólia
Ady Endre: Szeretném, ha szeretnének
Jánosi Zoltán: Barbárok hangszerén
Lisztóczky László: Hangszer az Isten kezében
Hatvany Lajos: Utak, sorsok, emberek
Csűrös Miklós: Pokoljárás és bohóctréfa