Nietzsche-tár 0 csillagozás

Szemelvények a magyar Nietzsche-irodalomból 1956-ig
Kőszegi Lajos (szerk.): Nietzsche-tár

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

A művek szerzői: Schmitt Jenő Henrik, Wildner Ödön, Jászi Oszkár, Somló Bódog, Prohászka Ottokár, Vetési József, Kosztolányi Dezső, Zalai Béla, Juhász Gyula, Bartók Béla, Böhm Károly, Burján Károly, Szász Béla, Fenyő Miksa, Halasy-Nagy József, Ady Endre, Ignotus, Kornis György, Platz Bonifác, Barabás Ábel, Fülep Lajos, Alexander Bernát, Lukács György, Hornyánszky Gyula, Babits Mihály, Sebestyén Jenő, Sinkó Ervin, Turóczi-Trostler József, Füst Milán, Thienemann Tivadar, Hamvas Béla, Blazovich Jákó, Kecskés Pál, Mátrai László, Bartók György, Fábry Zoltán, Baránszky-Jób László, Szerb Antal, Boda László, Halász Előd, Gulyás Pál, Kühár Flóris, Brandenstein Béla, Bibó István, Prohászka Lajos, Révay József, Szabó Lajos, Kunszt György, Laczkó Sándor

Róla szól: Friedrich Nietzsche

Tartalomjegyzék

>!
Comitatus, Veszprém, 1996
588 oldal · ISBN: 9637678107

Most olvassa 1

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 12


Népszerű idézetek

Fehérló_Filozó_Fia >!

A ,jó cél’: jó eszköz valamilyen célhoz.

532

Kőszegi Lajos (szerk.): Nietzsche-tár Szemelvények a magyar Nietzsche-irodalomból 1956-ig

Fehérló_Filozó_Fia >!

Minden korok és minden népek szofistái ellen már Sokrates óta kezünk ügyében van a
cáfolat: ha nincs igazság, akkor nem igaz az sem, hogy igazság nincsen.

478

Kőszegi Lajos (szerk.): Nietzsche-tár Szemelvények a magyar Nietzsche-irodalomból 1956-ig

Fehérló_Filozó_Fia >!

A vallásos ember számára a szenvedés a legfelső élet formája; személyisége
akkor válik valósággá, ha minél inkább szenved az abszolútomtól, a végtelentől; ámde csak
úgy szenvedhet tőle, hogy minél inkább érzi egyszersmind a maga végességét és minél inkább igyekszik megmaradni benne.

464

Kőszegi Lajos (szerk.): Nietzsche-tár Szemelvények a magyar Nietzsche-irodalomból 1956-ig

Fehérló_Filozó_Fia >!

mert vajon marad-e problémánk, ha az ember megszűnik önmaga előtt probléma lenni?

143

Kőszegi Lajos (szerk.): Nietzsche-tár Szemelvények a magyar Nietzsche-irodalomból 1956-ig

Fehérló_Filozó_Fia >!

fejük tetejére állanak, s panaszkodnak, hogy – fölfordult a világ.

112

Kőszegi Lajos (szerk.): Nietzsche-tár Szemelvények a magyar Nietzsche-irodalomból 1956-ig


Hasonló könyvek címkék alapján

Brandenstein Béla: Nietzsche
Thomas A. Szlezák: Hogyan olvassunk Platónt?
Theodor W. Adorno – Max Horkheimer: A felvilágosodás dialektikája
Oesterreich T. K.: Korunk világképe
Ernst Cassirer: Rousseau, Kant, Goethe
Schwegler Albert: A bölcselet története
Michael Quante: A cselekvés hegeli koncepciója
Friedrich Nietzsche: Platón és elődei
Gottfried Wilhelm Leibniz: Újabb vizsgálódások az emberi értelemről
Földényi F. László: Melankólia