Athenaeum-tár 0 csillagozás

A Magyar Filozófiai Társaság vitaülései 1938-44
Kőszegi Lajos (szerk.): Athenaeum-tár

A második világháború előtt egy évvel kezdett nagyszabású konferencia sorozatba a Magyar Filozófiai Társaság, amelyet a háborúban is folytattak rendületlenül. Negyven alkalommal gyűltek össze, hogy a filozófiát – „bölcsesség szeretetét” – gyakorolják. A konferenciák anyagát folyamatosan közölte a kor legszínvonalasabb folyóirata, az Athenaeum. Az „Athenaeum-tár. A Magyar Filozófiai Társaság vitaülései 1938-44.” című kötet az üléseket három csoportba osztva gyűjti egybe: az első a filozófia alapjaival és történetével, a második az alapdiszciplínákkal (logika, esztétika, etika, metafizika, stb.), a harmadik a különböző társadalom- és természettudományok filozófiai alapjaival foglalkozik. A negyven főelőadáshoz 233 hozzászólás csatlakozik, könyv végén az előadókat kis-életrajzok mutatják be, a kötet közli az 1892–1946 között működő legendás folyóirat repertóriumát, az eligazodást névmutató segíti. A gyűjtemény lényegében ma is érvényes és átfogó filozófia kézikönyv.

>!
Comitatus, Veszprém, 1998
770 oldal · ISBN: 9637678131


Hasonló könyvek címkék alapján

Maria Fürst: Bevezetés a filozófiába
Geoffrey Stephen Kirk – John Earle Raven – Malcolm Schofield: A preszókratikus filozófusok
Lendvai L. Ferenc: A gondolkodás története
Jirina Popelová: A filozófia születése
Jostein Gaarder: Sofie világa
Theodor W. Adorno – Max Horkheimer: A felvilágosodás dialektikája
Bolberitz Pál: Ateizmus és keresztény hit
Hajdu Péter: Fejezetek a filozófiai gondolkodás történetéből
Szabó Árpád – Ferge Gábor: Bevezetés a filozófiába
Franz-Peter Burkard – Peter Kunzmann – Franz Wiedmann: Filozófia