A ​jezsuiták végnapjai 4 csillagozás

Kőszegi Imre: A jezsuiták végnapjai

Kőszegi Imre történelmi regénye olyan korszakot tár fel az olvasónak, amely szinte fehér folt történelmi regényirodalmunkban. A magyar történelem XVIII. századába vezet el, Mária Terézia uralkodása idejére, s a vallási türelmetlenséggel, az erőszakos rekatolizációval tetézett nemzeti elnyomás körülményeit tárja fel egy határszéli magyar városban. Hőse egy német származású polgárfiú, akit fondorlatos lelki zsarolással jezsuitává tesznek, de akiben olthatatlan láng lobog a magyar nyelv és irodalom felvirágoztatásának szolgálatáért. Aki költő akar lenni minden áron, a nemzetet szolgáló magyar költő.
A regénynek ezt a megkapó főhősét Kőszegi Imre Rájnis József költő alakjáról mintázta, s a regényben szereplő versek és vertani elmélkedések egyenesen Rájnis Józseftől valók.

>!
Móra, Budapest, 1982
388 oldal · ISBN: 9631124444

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 3


Kiemelt értékelések

Istvan_Kakas>!
Kőszegi Imre: A jezsuiták végnapjai

A cím alapján azonnal megakadt tekintetem a Pécsi Országos Színházi Találkozó idejére szervezett könyvvásáron eme köteten.

Könnyű nyelvezetű, olvasmányos, rengeteg érdekes információval látja el az olvasót. Akit érdekel a vallási feszültségek, Mária Terézia kora és egy szerzetesrendbe bekerülő novícius belső konfliktusai – ajánlom neki a művet. Rengeteg történelmi utalást vélünk felfedezni benne, sokszor remekül összerakott, majdnem kronológiai igényű történelmi illesztések követik egymást.

Viszont jöjjön a fekete leves is. Nagyon erős valláskritika érezhető a regényből. Az első fejezettől kezdve a végéig kíséri ez a szemléletformálásra elhivatott szerzői hozzáállás (nyilván a korszak, a szocializmus igényeinek eleget téve) a könyvet. Pontosítanék, nem kritika ez, finom piszkálódás, hanem lassankénti ráhangolása az olvasónak a keresztény világtól való teljes elszakadásra. Szembe állítja a szerző a katolikus egyházat és a reformált felekezeteket, oda-vissza kemény vádak és kerülnek felszínre. Majd egy rend belső életét mutatja az író – véleményem szerint eléggé kisarkítva – ahol a cél a szerzetesrend, mint zárt regulákkal élő intézmény képének rombolása.

Némely fejezetet remekül felvezeti, majd hirtelen a csattanó után a konfliktus helyzet feloldása nem történik meg. In medias res módjára a főszereplő teljesen más irányt vesz, s ennek okait és hátterét csupán kevésbé taglalja. Összességében érdekes mű, érdemes elolvasni, viszont nem szabad történelmi valóságnak elfogadni a benne írottakat, kritikával és kétkedéssel érdemes élni, esetleg további művekbe való betekintéssel.

gerlaip>!
Kőszegi Imre: A jezsuiták végnapjai

Jó könyv és szerintem korrekt, bár én evangélikus lelkészként nyilván nem lehetek objektív olvasó.


Hasonló könyvek címkék alapján

Herczeg Ferenc: Pogányok
Bauer Barbara: Az élet hangja
Kiss Irén – Tábori László: A torinói halotti lepel magyar szemmel
Czakó Gábor: Aranykapu
Mészáros István: …Kimaradt tananyag… – Diktatúra és az egyház 1945–1956 I.
Fehér Tibor: Nyugtalan vér
Ravasz László: Krisztussal a viharban
Szentmihályi Szabó Péter – Pajor András: Özséb
Nagy Ferenc: A Kassai Vértanúk
Szekfű Gyula (szerk.): Szentjeink élete és halála