Korpa Tamás (szerk.) · Mészáros Márton (szerk.) · Porczió Veronika (szerk.)

KAF-olvasókönyv 0 csillagozás

Válogatott kritikák, tanulmányok Kovács András Ferenc költészetéről
Korpa Tamás – Mészáros Márton – Porczió Veronika (szerk.): KAF-olvasókönyv

„KAF ​intertextuális poétikája ezt a differenciát szükségszerűen térbeliként, egyidejűként is megjeleníti, szerkezetileg nagyon hasonlóan ahhoz, ahogyan – a történeti differenciától egyébként sok esetben egyáltalán nem függetlenül – a "versbe foglalt” közlemény nem irodalmi vagy legalábbis az irodalom mint magaskultúra peremvidékére lokalizálható kódját kettőzi meg, ami megint csak nem független az egymástól egészen távoli nyelvi regiszterek polifóniájától, amelynek viszont szinkróniája mellett ismét megtapasztaltatja diakron vetületét is. Ez arra utalhat, hogy Kovács poétikáját a „líra” feltételrendszere, ennek átléphetősége vagy keresztezhetősége reflektáltan foglalkoztatja, azaz az idézés aktusában létesülő differencia olvasása magábafoglalja a „líra” olvasandóságát, sőt könnyen elképzelhető, hogy a „líra” fogalma éppen ennek a differenciának a neve. Ez persze akkor feltételezhető, ha ez a differencia a szövegben magában is kirajzolódik, vagyis ha léteznek olyan poétikai… (tovább)

Róla szól: Kovács András Ferenc

>!
Fiatal Írók Szövetsége, Budapest, 2017
448 oldal · puhatáblás · ISBN: 9786155729034

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Makay Gusztáv: „Édes hazám, fogadj szívedbe!…”
Ferencz Győző: Radnóti Miklós élete és költészete
Komlós Aladár: A magyar költészet Petőfitől Adyig
Dávidházi Péter: „Vagy jőni fog”
Sárközy Péter: „Mért ne legyek tisztességes!”
Kulcsár Szabó Ernő: A megértés alakzatai
Somlyó Bálint – Teller Katalin (szerk.): Filozófus a műteremben
Bartal Mária: Áthangzások
Szabó B. István – Asperján György – Tverdota György (szerk.): Költőnk és kora
Tolcsvai Nagy Gábor: Pilinszky János