A ​spanyol irodalom története 0 csillagozás

Kőrösi Albin: A spanyol irodalom története

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Szent István könyvek Szent István Társulat

>!
Szent István Társulat, Budapest, 1930
452 oldal

Kívánságlistára tette 1


Népszerű idézetek

Fisu>!

A SPANYOL FAJ. (RAZA ESPANOLA.)

Tekintettel arra a kétségbevonhatatlan tényre, hogy a mai időben tiszta fajokról beszélni nem igen lehet, a spanyol vagy ibér faj tisztaságához is szó fér. Elemei azonban az archeologia, a történelem, a néprajz és a nyelvészet segítségével többé-kevésbbé kideríthetők.
Kik voltak az Ibér-félsziget őslakói? E fogas kérdésre csak a praehistóriai leletek adnak felvilágosítást. A talált hasított és csiszolt kőbalták, a konyhahulladékok, a cölöpépítmények, a kőből, csontból készült fegyverek és díszek azt tanúsítják, hogy a régi korban a félsziget már be volt népesítve. E félvad népektől azonban épen úgy, mint másutt, írott emlékek csak csontjaikban és eszközeikben maradtak reánk.
A legrégibb koponyalelet a gibraltári, mely egy londoni múzeumba került. Jellegei: keskeny fej, alacsony homlok, kiszökő szemöldök-ívek, rendkívül nagy szemüregek, melyek határkörei egymástól messze esnek, patkóalakú állkapocs (majomjelleg), orrmányszerűleg előrenyúló arc. E negroid típusú koponyához közel áll a neandervölgyi, különösen a La Chapelle-aux-Saints-i barlang gorillaszerű koponyája. A Cro-Magnoni óriások koponyatípusa más, orangszerű (León, Aragón hosszúfejű koponyái). A gibraltári koponya típus elszigeteltsége dacára is arra látszik mutatni, hogy ilyenféle népek laktak ott az ó- és középkőkor idején.


Hasonló könyvek címkék alapján

Scholz László: A spanyol-amerikai irodalom rövid története
Csejtei Dezső: A spanyol egzisztencializmus története
Rákosi Marianna: Miguel de Cervantes Saavedra: El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha magyar kiadásai
Dimitrij Szergejevics Mereskovszkij: Örök útitársaink
Bárkányi Zsuzsanna – Perényi Katalin (szerk.): Határvidékek
Carlos Alvar – José-Carlos Mainer – Rosa Navarro: A spanyol irodalom rövid története
Benedek Elek: Ezüst mesekönyv
Allen Newman: Királyok végnapjai
Kertész Judit: Spanyol nyelvkönyv kezdőknek – munkafüzet
Marta Rovira: Afrikai gyémántok