Vezér ​és demokrácia 2 csillagozás

Körösényi András: Vezér és demokrácia

A ​demokráciaelméletek doktrinersége illetve utópizmusa és az európai demokráciáknak az elmúlt másfél-két évtizedben megjelenő empirikus jelenségei – mediatizálódás, kartellpártosodás, a kormányzás de facto „prezidencializálódása” – között egyre szélesebb távolság alakult ki. A Vezér és demokrácia szerzője ezt a szakadékot kívánja áthidalni: a politikaelmélet azon realista tradíciójához tartozik, amelyik a politika természetét kívánja megragadni, megérteni. Elhatárolódik egyrészt a politikai filozófia domináns áramlatától, amely jobbára kimerül az erkölcs-, illetve morálfilozófia programjának a politika területére való alkalmazásában, másrészt a politikatudomány pozitivista paradigmájától, amelyik egyre kifinomultabb módszertani apparátussal vizsgál specializált, de jobbára érdektelen részkérdéseket. A szerzőt a politikai tudás, a politikai cselekvés, a kormányzás, a képviselet és a demokrácia természete érdekli. Az utóbbi megragadására az uralkodó demokráciaelméleti diskurzussal… (tovább)

>!
L'Harmattan, Budapest, 2005
240 oldal · ISBN: 963734327X

Kívánságlistára tette 5


Hasonló könyvek címkék alapján

Lányi Gusztáv: Politikai pszichológia – politikai magatartásvizsgálatok
Frank Robin – Lars Ritter – Havassy Gergely: Politikai filozófiák zsebkönyve
Antal Attila: A populista demokrácia természete
Molnár Attila Károly: Idealisták és realisták
Buda Péter – Gábor György: A politika szolgálólánya
Jakab András – Körösényi András (szerk.): Alkotmányozás Magyarországon és máshol
Szigeti Péter: A valóság vonzásában
Kiss Viktor: Kívül/Belül
László András: A jobboldaliság alapelvei
Bozóki András – Sükösd Miklós (szerk.): Anarchizmus