Kornis Anna (szerk.) · Takács Ferenc (szerk.)

A ​barna táska 5 csillagozás

Egy hadifogoly naplója és levelezése 1914–1918
Kornis Anna – Takács Ferenc (szerk.): A barna táska

A ​Pesti Hírlap 1915. szeptember 15. számában megjelent üzenet feladója, Kornis Jenő Przemyśl kapitulációját (1915. március 23.) követően esett orosz fogságba. A következő három évet Oroszországban töltötte hadifogolyként. Egy évig egy szamarkandi (ma Üzbegisztán) láger lakója volt, majd – mikor társaival együtt átvezényelték a Moszkvai Kormányzóságba – további két éven át mezőgazdasági munkát végzett. 1918. március 25-én néhány bajtársával együtt megszökött a hadifogságból, és szerencsésen hazajutott Magyarországra.
Hazatérte után a fogságból hazahozott naplóját, leveleit, feljegyzéseit és fényképeit egy női kézitáskába helyezte – hogy mikor, nem tudjuk pontosan. A Kornis család lakásában azután a barna táska hosszú évtizedekre eltűnt a szekrények mélyén. Létezéséről mindenki tudott, de csupán mostanában derült ki, hogy milyen páratlanul érdekes dokumentumokat tartalmaz az első világháborúról, a harctér és a hadifogság gyötrelmes mindennapjairól.
A barna táska ezt a… (tovább)

Tartalomjegyzék

>!
Kossuth, Budapest, 2015
258 oldal · ISBN: 9786155513206
>!
Noran Libro, Budapest, 2015
192 oldal · puhatáblás · ISBN: 9786155513077

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 6


Kiemelt értékelések

Ibanez P>!
Kornis Anna – Takács Ferenc (szerk.): A barna táska

Kornis Anna – Takács Ferenc (szerk.): A barna táska Egy hadifogoly naplója és levelezése 1914–1918

Egy akció keretében figyeltem fel erre a könyvre és mivel kevesebbet olvasok az első világháborús eseményekről (no meg kevesebb könyv is lát napvilágot a témában), megvettem. Nem is várattam sokáig. Nagyszerű visszaemlékezés egy hadifogolytáborba került magyar katonától, a levelezésén és naplóján keresztül. Nagyon tetszett a lapok naplószerű, a szélén halványan írásos nyomokat tartalmazó szerkesztése, kaptunk bőven fotókat is az eredeti dokumentumokról és a napló írójáról. Egy picit néha sok volt a „szivi, szívecském”, de hát, ha ő így írt a menyasszonyának, akkor így, egy férfitól nekem mindig furcsa az ilyen megszólítási mód. A kötetből jól végigköthetjük Kornis Jenő fogságban töltött éveit, viszont a második rész, amelyben a levelezésekből kapunk válogatást és visszakerülünk a történet elejére, már unalmasabb volt, én inkább ezekből a levelekből a megfelelő történeti időbe szúrtam volna be egyet-egyet, így viszont olyan érzés volt, hogy „kétszer” olvassuk el ugyanazt. A végén viszont a dokumentumok megtalálása és a család háború utáni életéről való összefoglaló ismét jó volt, így végül csak egy csillagot húztam le a levelezési rész miatt.

Gabriella_Balkó>!
Kornis Anna – Takács Ferenc (szerk.): A barna táska

Kornis Anna – Takács Ferenc (szerk.): A barna táska Egy hadifogoly naplója és levelezése 1914–1918

Ha azt írnám, hogy a háborút mutatja meg testközelből, nem lenne igazán pontos kifejezés. Inkább a háború melletti életet, az otthonmaradottak aggódását, a háborúba kivezényelt férfi nem múló reményét, hogy valamikor végetér ez a szörnyűség, és újra övéi között lehet. De addig ott a front és a hadifogság.
Bensőséges olvasmány. Az utódoknak nem lehetett könnyű feldolgozni az anyagot.

>!
Noran Libro, Budapest, 2015
192 oldal · puhatáblás · ISBN: 9786155513077

Népszerű idézetek

Gabriella_Balkó>!

1915. aug. 1.
Évforduló. Ma egy éve búcsúztam el hazulról, ma egy éve váltam meg azoktól, akikért érdemes volt élni. Egy éve annak, hogy megismertem az emberiségnek a legnagyobb átkát, a háborút és mindazt, ami evvel együtt jár, a piszkot, a nyomort, a szenvedést, a mindenféle nyavalyát és minden rossz emberi érzést.

60. oldal, Napló

Kornis Anna – Takács Ferenc (szerk.): A barna táska Egy hadifogoly naplója és levelezése 1914–1918

Gabriella_Balkó>!

Remény! Hányszor fogom még e sort leírni; hiszen a mostani életemnek ez az egyedüli tartalma.

1914. november 15.

22. oldal, Napló

Kornis Anna – Takács Ferenc (szerk.): A barna táska Egy hadifogoly naplója és levelezése 1914–1918

Gabriella_Balkó>!

XII/8.
[…]
Igazán kétségbe kellene esnem, ha nem gondolnék rátok, Szivikém, akiket oly nagyon szeretek és oly nagyon vágyódom viszontlátni, pedig bizony talán még sohase volt oly reménytelen a helyzetünk, mint most. Sehonnan semmi jó hír, pedig hogy lesünk, várunk minden hírecskét, dacára annak, hogy tudjuk, hogy sok valótlan hír kering, mégis szívesen vesszük, ha valaki azt hazudja, hogy nemsokára otthon leszünk.

30. oldal, Napló

Kornis Anna – Takács Ferenc (szerk.): A barna táska Egy hadifogoly naplója és levelezése 1914–1918

Gabriella_Balkó>!

(1915) I/7.
[…]
Drága Anyám, Szép szerelmem, Gizikém és szerető Testvéreim, gondoljatok néha-néha rám, és azután szép csendesen nyugodjatok meg a megváltozhatatlanban és felejtsetek el, én pedig majd azon gondolattal távozom, hogy nagyon-nagyon szerettelek benneteket.

35. oldal, Napló

Kornis Anna – Takács Ferenc (szerk.): A barna táska Egy hadifogoly naplója és levelezése 1914–1918

Gabriella_Balkó>!

I/13.

Tegnap küldtem el a repülőgép-postával levelezőlapomat több társaimmal együtt, biztos megérzik otthon, ha megkapják, hogy ezen pár sorral lelkem egy darabját is elküldtem.

36. oldal, Napló

Kornis Anna – Takács Ferenc (szerk.): A barna táska Egy hadifogoly naplója és levelezése 1914–1918

Gabriella_Balkó>!

I/30

Sehonnan semmi hír.

40. oldal, Napló

Kornis Anna – Takács Ferenc (szerk.): A barna táska Egy hadifogoly naplója és levelezése 1914–1918

Gabriella_Balkó>!

II/24.

Megtalálok-e mindenkit, kiket otthon hagytam, ez izgat állandóan, s hogy megtalálom-e ismét a jövőmet, amiért dolgoztam.

43. oldal, Napló

Kornis Anna – Takács Ferenc (szerk.): A barna táska Egy hadifogoly naplója és levelezése 1914–1918

Gabriella_Balkó>!

III/8.

Tegnap beteg voltam, erősen meghűltem, s kénytelen voltam 4 drb gondosan megőrzött kockacukorból teához egyet felhasználni.

45. oldal, Napló

Kornis Anna – Takács Ferenc (szerk.): A barna táska Egy hadifogoly naplója és levelezése 1914–1918

Gabriella_Balkó>!

(1917) XII/25.
A negyedik karácsony hazulról távol, az idegenben eltöltve, s milyen körülmények közt!
Lelkileg teljesen meg vagyok törve, nem találom sehol sem a helyemet, gondolkodni is alig tudok. Az életet fenntartó reménység megint alábbszállt.

78. oldal, Napló

Kornis Anna – Takács Ferenc (szerk.): A barna táska Egy hadifogoly naplója és levelezése 1914–1918


Hasonló könyvek címkék alapján

Tüskés Tibor: Párhuzamos történelem
Barta Róbert – Kerepeszki Róbert – Pintér Zoltán Árpád (szerk.): Az Osztrák-Magyar Monarchia és a történelmi Magyarország összeomlása 1918-ban
Arnold Zweig: Grisa őrmester
Markovits Rodion: Szibériai garnizon
Devecska Kálmán: Szibériai napló
Kuncz Aladár: Fekete kolostor
Szoboszlay György: Gyorsan haza! (Szkoro damoj!)
Gyalog Ödön: „Horthy Miklós katonája vagyok…”
Kókay László: Iskolapadból a pokolba
Kozma Miklós: Egy csapattiszt naplója