Erdély ​története I–III. 3 csillagozás

Köpeczi Béla (szerk.): Erdély története I–III. Köpeczi Béla (szerk.): Erdély története I–III.

A ​magyar történetírás hosszú évtizedek óta adós Erdély történetének szemléletében megújult, tartalmában pedig gyarapodó ismereteinket tükröző bemutatásával. E három kötet ezt a hiányt kívánta pótolni, egyben a szélesebb olvasóközönség számára is hozzáférhető összefoglalást adott.

Történetírásunk alapvető feladatai közé tartozik népünk múltjának bemutatása egyetemes összefüggéseiben és szűkebb, közép- és délkelet-európai környezetében. Erdély évezredes útjának-fejlődésének tanulmányozása azonban nem csupán a történeti környezet megismerésének igényével magyarázható, hanem azzal is, hogy a terület hosszú évszázadokon át Magyarország részét alkotta.

Erdély közel egy évezrede három nép: magyarok, románok és szászok közös hazája. Összefoglalásunk az utóbbi évtizedek hazai és külföldi kutatásainak felhasználásával, de nagyrészt a szerzők saját vizsgálódásaira építve mutatja be e sokarcú történeti tájegység gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális fejlődését a… (tovább)

>!
Akadémiai, Budapest, 1988
1946 oldal · ISBN: 9630548836 · Illusztrálta: Balatoni János, Csonka Sándor
>!
Akadémiai, Budapest, 1986
1946 oldal · ISBN: 9630546531

Kedvencelte 1

Most olvassa 2

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 3


Kiemelt értékelések

>!
ParadoxH
Köpeczi Béla (szerk.): Erdély története I–III.

Egy év, 2000 oldal, táguló öntudat, számadás, mérföldkő. Később nagyobb lélegzetvételű értékelés várható…

"A harcot, amelyet őseink vivtak,
békévé oldja az emlékezés"

3 hozzászólás

Népszerű idézetek

>!
Lunemorte MP

Még 1596 farsangján hadat küldtek a Székelyföldre. Az érlelődő lázadást csírájában elfojtották, méghozzá irtóztató kegyetlenséggel: napirenden volt a karóba húzás, akasztás, csonkítás. A „támadás” elmaradt, de a közszékelyekben feneketlen gyűlölet izzott fejedelmük, s általában a Báthori-dinasztia ellen. A tovább folyó török háborúban rájuk nem lehetett többé számítani.

>!
Lunemorte MP

…kötelezték a falvakat, hogy ugaron hagyott földjeikre engedjék rá a román pásztorokat.

>!
Lunemorte MP

Basta generális rosszul fizetett zsoldosai maguk is nyomorgatni kezdték Erdély népét, s a hadszíntérnek az Alföld-peremre is kiterjedő rémségei elképzelhetetlen méreteket öltöttek.

>!
Lunemorte MP

„Föld népe szorult erdőkebelbe, havasokba, hegyekbe – rettenetes nagy ínségben. Nem találának maguknak rejteket, erdőben is felkeresték őket, nagy kegyetlenséget rajtok tesznek, sokat tűzzel égetnek meg, sokaknak fejét [kötéllel] megtekerik, hogy a szemek a fejekből kiomlott… sokakat tüzes vassal égettenek, parázsával, tüzes hamuval hátokat, hasukat égették, szíjjat metszettenek játékból soknak az hátokból… sokat hajoknál fogva fölakasztottak, szalma tüzet raktak alájuk, az asszonyembereknek gyermekeket, fiokat előttök megégették,… mint éltenek az asszonyember-renddel, nem mondom meg, mert én magam nagy gyalázatnak tartom…”


Hasonló könyvek címkék alapján

Wass Albert: Elvásik a veres csillag
Wass Albert: Jönnek! / Adjátok vissza a hegyeimet!
Horváth Jenő (szerk.): Királyok könyve
Hulej Emese: Egy Teleki gróf Afrikában
Szentmihályiné Szabó Mária: Lorántffy Zsuzsanna
Romsics Ignác: Erdély elvesztése – 1918–1947
Domonkos László: Tűzzel-vassal a hazáért
Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet!
Maderspach Viktor: Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig
Gulácsy Irén: Fekete vőlegények