Az ​egzisztencializmus 11 csillagozás

Köpeczi Béla (szerk.): Az egzisztencializmus

A modern polgári filozófia és irodalom irányzatai között fontos helyet foglal el az egzisztencializmus, melyet Köpeczi Béla tanulmánya és szövegválogatása ismertet meg az olvasóval.
A bevezető ideológiai igényességgel és pontossággal tisztázza az egzisztencializmus filozófiai és esztétikai problémáit, a szemelvények pedig Kierkegaard, Jaspers, Heidegger, Sartre és Camus műveiből vett részletekkel világítják meg más-más nézőpontból e jelentős irányzat különböző oldalait.
Az egzisztencializmust tárgyaló antológiákkal szemben a kötetnek az az újdonsága és fő érdeme, hogy következetesen érvényesíti a filozófiai és esztétikai szempontot, egyiket a másikkal világítva meg.

Róla szól: Karl Jaspers

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Stílusirányzatok Gondolat

>!
Gondolat, Budapest, 1984
420 oldal · keménytáblás · ISBN: 9632813642
>!
Gondolat, Budapest, 1972
404 oldal
>!
Gondolat, Budapest, 1966
404 oldal · keménytáblás

1 további kiadás


Enciklopédia 39

Szereplők népszerűség szerint

Jean-Paul Sartre · Johann Wolfgang Goethe · Auguste Comte · Karl Jaspers


Most olvassa 3

Várólistára tette 13

Kívánságlistára tette 7


Kiemelt értékelések

Morpheus>!
Köpeczi Béla (szerk.): Az egzisztencializmus

Nehéz szülés volt, de a végére értem. Igaz, hogy a műveikből származó részleteket kihagytam, mert vagy már elolvastam, vagy el fogom olvasni.
Érdemes volt végig rágni magamat, de nagyon látszik, hogy a szocializmus nem volt kibékülve az egzisztencializmussal, így nagyon szőrmentén lehetett csak bemutatni.

memoir>!
Köpeczi Béla (szerk.): Az egzisztencializmus

Közérthető és élvezhető. Nekem kötelező volt, de nagyjából az egyetlen, amit szívesen olvastam közülük.


Népszerű idézetek

Chöpp >!

Minden írásnak van értelme, még ha ez az értelem messze áll is attól, amit a szerző szeretett volna adni neki.

273. oldal Jean-Paul Sartre 25. A Temps Modernes beköszöntője

Kapcsolódó szócikkek: írás
Chöpp >!

Melyik félelem nagyobb ma, mint a gondolkodástól való félelem?

193. oldal Martin Heidegger 18. A műalkotás

Chöpp >!

Az írás művelete dialektikus kölcsönhatásként magában foglalja az olvasásét, s e két összefüggő aktus két különböző végrehajtót feltételez. Az író és az olvasó közös erőfeszítése hozza létre a szellemi alkotást, ezt a konkrét és imaginárius tárgyat. Művészet csak másokért és mások által van.

283. oldal Jean-Paul Sartre 26. Miért írunk?

Kapcsolódó szócikkek: írás
Chöpp >!

A kultúra nem ment meg semmit és senkit, nem is igazol. De emberi alkotás: az ember önmagát vetíti belé, magára ismer benne; csak ebben a kritikus tükörben látja meg tulajdon képét.

226-227. oldal Jean-Paul Sartre 20. Önmagáról

Kapcsolódó szócikkek: kultúra
Chöpp >!

Az ember alapvetően több, mint amit magáról tudhat.

127. oldal Karl Jaspers 10. Az ember

Chöpp >!

Minthogy az író semmiképp sem vonulhat félre, kapcsolódjék hát szorosan a korához; ez számára az egyedüli lehetőség: a kor őérte van, s ő a koráért.

274. oldal Jean-Paul Sartre 25. A Temps Modernes beköszöntője

Kapcsolódó szócikkek: író
Chöpp >!

Egész életét is arra szentelheti valaki, hogy regényeket írjon a hettitákról: félrehúzódása önmagában is állásfoglalás. Az író szituációban van a korában: minden szó visszhangot kelt. A hallgatás is.

275. oldal Jean-Paul Sartre 25. A Temps Modernes beköszöntője

Chöpp >!

Olvasás közben az ember előrelát, várakozik. Előre látja a mondat végét, a következő mondatot, a következő lapot; várja, hogy azok igazolják vagy cáfolják az elképzeléseit; az olvasás egy csomó feltevésből, ébredéssel végződő álomból, reményből és kiábrándulásból tevődik össze; az olvasók mindig az éppen olvasott mondat előtt járnak, a csupán valószínű jövőben, amely részint igazolódik, ahogy előrehaladnak, s amely lapról lapra hátrálva alkotja az irodalmi tárgy mozgó horizontját.

281. oldal Jean-Paul Sartre 26. Miért írunk?

Kapcsolódó szócikkek: olvasás · olvasó
Chöpp >!

A rossz regény hízelegve próbál tetszeni; a jó regény követelés és hitvallás.

307. oldal Jean-Paul Sartre 26. Miért írunk?

Chöpp >!

Nem akarunk szégyenkezni, amiért írunk, és semmi kedvünk csak azért beszélni, hogy ne mondjunk semmit.

273. oldal Jean-Paul Sartre 25. A Temps Modernes beköszöntője


Említett könyvek


Hasonló könyvek címkék alapján

Szabolcsi Miklós: A clown, mint a művész önarcképe
Czine Mihály (szerk.): A naturalizmus
Rónay György (szerk.): A klasszicizmus
Klaniczay Tibor (szerk.): A manierizmus
Baróti Dezső (szerk.): A rokokó
Mihail Mihajlovics Bahtyin: Dosztojevszkij poétikájának problémái
Pentelényi László (szerk.): Arcok iskolája
Umberto Eco: A szépség története
Király Jenő: Frivol múzsa I-II.
Kovács András Bálint – Szilágyi Ákos: Tarkovszkij