Magyarok ​és franciák 1 csillagozás

XIV. Lajostól a francia forradalomig
Köpeczi Béla: Magyarok és franciák

Köpeczi ​Béla franciául vagy magyarul korábban már megjelent tanulmányaiból készített válogatást úgy, hogy a tanulmányokat egyrészt kiegészítette újabb kutatásainak eredményeivel, másrészt egységes gondolatmenetbe ágyazta őket. E gondolatmenet lényege, hogy politikai-eszmei folyamatokhoz kapcsolódva vizsgálja a 17-18. századi magyar történelmet, európai megvilágításban keresve a „magyar kérdés” egyetemes politikai-eszmei hátterét.Bármily meglepő a szerző kijelentése, többszörösen bizonyítja: „XIV. Lajos Franciaországa jobban ismerte Magyarországot, mint az 1848-as, de hozzátehetjük, mint akár a 20. század második felének Franciaországa, annak ellenére, hogy a technikai fejlődés jóvoltából az országok közelebb kerültek egymáshoz.”
Ennek magyarázatát Köpeczi abba látja, hogy mind a török veszély elhárításában, mind Habsburg-birodalommal való szembenállásban Magyarország döntő szerepet játszott Európában, és ezért I. Ferenc király óta a franciák megkülönböztetett figyelemmel… (tovább)

>!
Szépirodalmi, Gyomaendrőd, 1985
458 oldal · ISBN: 963152910X

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 2


Hasonló könyvek címkék alapján

R. Várkonyi Ágnes: Europica varietas – Hungarica varietas
Vécsey Aurél: A huszárok
Csiszár Imre – Novák Ádám (szerk.): Jászok, kunok, husziták, hajdúk és kurucok
Tamási Edit (szerk.): Rákóczi évfordulók 1993
Örsi Ferenc: A Tenkes kapitánya
Kiss-Béry Miklós: I. Lipót és I. József
Rákóczi album
Laczkó Géza: Rákóczi
Mattenheim Gréta: Kuruc kor
Angyal Dávid: Erdély politikai érintkezése Angliával