A ​magyar kultúra harminc éve 1 csillagozás

1945-1975
Köpeczi Béla: A magyar kultúra harminc éve Köpeczi Béla: A magyar kultúra harminc éve

A kultúráról a kapitalizmusban és a szocializmusban * A művelődés objektív tényezői * A szocialista művelődéspolitika főbb jellegzetességei és szakaszai * A tudomány kulturális funkciói * Az irodalom és művészetek társadalmi hivatása * A közoktatás a reformok útján * A népműveléstől a közművelődésig * Világnézet, magatartás, életmód.

>!
Kossuth, Budapest, 1977
244 oldal · ISBN: 9630909278
>!
Kossuth, Budapest, 1975
254 oldal · puhatáblás · ISBN: 9630904241

Népszerű idézetek

>!

A szocializmusban megszűnt a magántulajdon, de létezik személyi tulajdon amelyet némelyek ugyanolyan passzióval akarnak gyarapítani, mint hajdanában a magántulajdont, és ugyanolyan képzeteket fűznek hozzá.

A szerzésre berendezkedett ember természetesen nem a közösség érdekeit tartja szem előtt, s igyekszik a közvagyonból is érdemein felül részesedni, sőt bocsánatos bűnnek tartja annak megkárosítását.

A kispolgári szemléletű ember gyakran ma is halálra dolgozza magát, de nem az üzemben vagy a termelőszövetkezetben, hanem a maszekmunkában vagy a háztáji gazdaságban. Mindez azt jelenti, hogy a közösség ügyei – hacsak nem akar így karriert csinálni – nem érdeklik, visszavonul a magánéletbe.

Ehhez hozzátartozik, hogy a szellemi kultúrából is csak azt becsüli, aminek közvetlen hasznát látja. Az irodalomban és a művészetben legtöbbször beéri a rossz értelemben vett könnyű műfajokkal, s környezetét, lakását a giccs termékeivel díszíti.

238. oldal

1 hozzászólás
>!

A felszabadulás előtti időkhöz képest a bűncselekmények száma visszaesett, és megváltozott az egyes bűncselekmények aránya. A közrend ellen vétők legtöbbször garázdák, akik sokszor alkoholmámor hatása alatt cselekszenek. Jellemző, hogy az alkoholfogyasztással összefüggésben elkövetett közvádas bűncselekmények száma az ötvenes évek óta emelkedett, s a hetvenes évek elején az elítélt felnőtteknél 40, az elítélt fiatalkorúaknál 17%-ot ért el. Az ilyen magatartások okát nem a társadalmi-gazdasági viszonyokban kell keresnünk, hiszen ma nálunk mindenki munkához juthat, hanem részben a „könnyű” élet keresésében, részben családi és egyéb konfliktusokban.

239. oldal

1 hozzászólás

Hasonló könyvek címkék alapján

Daubner Katalin – Horváth Sándor – Petró Katalin (szerk.): Kultúra-gazdaságtani tanulmányok
Giorgio Agamben: A profán dicsérete
Sipos Anna Magdolna – Zalay Szabolcs – Mészárosné Szentirányi Zita (szerk.): A kultúra anatómiája, a kultúra anatómusa
Bozóki András: Cenzorok helyett fekvőrendőrök
Szabó Miklós: Politikai kultúra Magyarországon 1896–1986
Antos Balázs – Fiáth Titanilla: Határsávok
Kulcsár Szabó Ernő – Szirák Péter (szerk.): Történelem, kultúra, medialitás
Rugási Gyula: Korszakok párbeszéde
Hamvas Béla: Az ősök nagy csarnoka I-IV.
Vikas Swarup: Semmit és mindent