Horthy ​a kormányzó 0 csillagozás

Koltay Gábor: Horthy a kormányzó

Koltay ​Gábor: Horthy a kormányzó című dokumentumfilmje sokáig titokban tartott érzéseket és gondolatokat tesz közkinccsé, cáfolja a generációk egész sorába sulykolt tévhiteket, szándékos hazugságokat. Évtizedekig a Horthy-korszakról csak rosszat lehetett mondani, miközben az 1920 utáni sikeres nemzetépítés tanulságai mai, megváltozott politikai-társadalmi körülményeink közepette is példamutatóan aktuálisak. A könyv a film készítésének hátterét, szenvedélyes fogadtatásának körülményeit mutatja be, tartalmazza az alkotás teljes szövegét is. Mivel ellentmondásos rendszerváltozásunk minden sajátos szellemi nyomorúsága tetten érhető a film történetével kapcsolatban, ezért a könyv egyben jellemző kordokumentum is. A kötet gazdag képanyaggal kiegészülve segít a közelmúlt magyar történelmének jobb megértésében, s mindenekelőtt vitéz nagybányai Horthy Miklós személyének, szerepének előítéletektől mentes értékelésében, méltón tisztelegve a király nélküli királyság kormányzója előtt,… (tovább)

>!
Szabad Tér, 2007
312 oldal · ISBN: 9789638706157

Most olvassa 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Lynn Picknett – Clive Prince – Stephen Prior: Kettős mérce
Jimmy Carter: Teljes élet
Hermann Róbert – Erdődy Gábor: Szemere / Batthyány
Amelie Lanier: Széchenyi István és Széchenyi Béla cikkei a Timesban
Hahner Péter: Államférfiak
Rainer M. János: Bevezetés a kádárizmusba
Bibó István: Zsidókérdés Magyarországon 1944 után
Sós Endre – Vámos Magda: Lincoln
Csizmadia Ervin: A magyar demokratikus ellenzék
Gyurgyák János: Ezzé lett magyar hazátok