Üzenet ​és titok / Tárih-i-Üngürüsz 0 csillagozás

egy ezer éve bujdosó magyar ősgeszta története. I. rész
Kolozsvári Grandpierre Endre: Üzenet és titok / Tárih-i-Üngürüsz

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

>!
ISBN: 9637707077

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 2


Népszerű idézetek

Szelén>!

Minden új kor kialakulásának esélye az abban a korban élők tudásában és belső lelki kultúráltságuk mélyreható, minőségi megváltozása lehetőségében rejlik. Minden ilyen új kor alapkövéül az az ismeretanyag szolgál, amely egy adott társadalom ösztönös életigényére alapozva, annak mindenkor jelenlévő tehetségei révén képes létrehozni az újabb korok szellemi, lelki és anyagi természetű értékeinek minőségiekben különböző megjelenési formáit: az irodalomban, építészetben, művészetekben, gazdasági életben, államszervezésben, igazságszolgáltatásban, stb. Mindezt tehát az alapok megalkotásával kezdődően.
Egyáltalában véve elmondható, hogy csakis azon társadalmak alkalmasak a belülről, önmagukból kiinduló, minőségileg jellemezhető átalakulásra, melyek hajlandók, érettek arra, hogy szellemi és lelki örökségük mélységes ismertében mindezt képesek legyenek újjáteremteni. Olyan kifejezési, megjelenési formákban, hogy a társadalom széles rétegei számára, annak minőségi átalakítását célzón, közérthetően, harmóniát biztosító közegként és erkölcsi mértékegységként szolgáljanak. Egyúttal közvetítsék és magukba foglalják azokat a legmélyebb, legősibb és legbecsesebb értékeket, melyek az adott környezetet, népet, nemzetet, fajtát/fajt jellemzik.
Egy társadalom csakis saját gyökerein át újulhat meg. Hasonlóképpen, mint-egy növény, melyet letarolt idejének vihara. Az a társadalom, amely belső viszályoktól korlátozva működésképtelenné vált, rendszerint és bizonyíthatóan, idegen befolyás és hamis igék tisztelete következtében pusztul. Nemhogy maga a nép, de az iskolázott réteg számottevő hányada is, mégpedig az iskolarendszerbe beszűrődő értéktelen, idegen ideológiák átvétele miatt. Az ilyen egyén rendszerint csak nyelvében marad magyarnak, sokszor szégyellvén azt is, mint „alsórendűt”.

Kolozsvári Grandpierre Endre: Üzenet és titok / Tárih-i-Üngürüsz egy ezer éve bujdosó magyar ősgeszta története. I. rész


Hasonló könyvek címkék alapján

Popol Vuh
Kézai Simon – Priszkosz rétor: Kézai Simon magyar krónikája / Priszkosz rétor töredékeiből
A XX. század krónikája
Erich Murawski: Villámháború Nyugaton
Gall Névtelen: A lengyel fejedelmek avagy hercegek krónikája és tettei
Widukindus Corbeius: A szász történet három könyve
Grandpierre K. Endre – Grandpierre Attila – Blaskovics József: Tárih-i Üngürüsz
Susie Hodge: A templomos lovagok
Simon Martin – Nikolai Grube: Maja uralkodók krónikája
Hieronymus Ostermayer: Erdélyi krónika 1520–1570 / Dácia rövid krónikája 1143–1571