Isten ​szeretetének ünnepe 2 csillagozás

Az istentisztelet mai formáiról
Klaus Douglass: Isten szeretetének ünnepe Klaus Douglass: Isten szeretetének ünnepe

„Egyesek szerint az Isten szeretetének ünnepe forradalmian újszerű, sőt egyenesen botrányos könyv. Biztosíthatok mindenkit, hogy mindenféle felforgató szándék távol áll tőlem. Az azonban kétségtelenül igaz, hogy szeretném a fejéről a talpára állítani azt, amit mi itt Nyugat-Európában "istentiszteletnek” nevezünk. Annak ugyanis, amit mi istentiszteletnek hívunk, nagyon kevés köze van az újszövetségi istentisztelethez. Nem gondolom, hogy a bibliai istentiszteleti formákat kellene ma változatlanul lemásolni, de felmerül bennem a kérdés, hogy vajon jót tett-e nekünk az, hogy az Újszövetségben megismert istentisztelettől ilyen mértékben eltávolodtunk." (Részlet a szerző ajánlásából)

>!
Kálvin, 2005
296 oldal · ISBN: 963558041X · Fordította: Sághy Balázs

Várólistára tette 2


Kiemelt értékelések

>!
jeno
Klaus Douglass: Isten szeretetének ünnepe

Klaus Douglass: Isten szeretetének ünnepe Az istentisztelet mai formáiról

Számos ponton szívemből szólt.
Ha Frankfurtban laknék, megnézném az Andreasgemeinde néhány alkalmát, az tuti.
Szerintem ez a jövő. Ha nem ez, könnyen lehet, hogy nem is lesz jövő…


Népszerű idézetek

>!
jeno

A kérdés csak az, hogy az egyház még meddig engedheti meg magának, hogy az egész világ rockzenéjét lefitymálja, és helyette olyan zenét kínáljon a mai embereknek, amelyet nem ismernek és nem is áll közel hozzájuk, ezért nem is fejezhet ki semmit a legbelsőbb érzéseikből, és nem hogy vonzó, hanem egyenesen unalmas a számukra.

2. fejezet

Klaus Douglass: Isten szeretetének ünnepe Az istentisztelet mai formáiról

>!
jeno

Meg vagyok győződve arról, hogy az „új istentisztelet” nem létezhet könnyűzene nélkül.

2. rész

Klaus Douglass: Isten szeretetének ünnepe Az istentisztelet mai formáiról

1 hozzászólás
>!
jeno

Ez az elemzés az 1950 után született emberek túlnyomó részére igaz. Az ő esetükben a hajó már elment, és nem is utal arra semmi, hogy valaha is sikerül majd megnyerni őket a mi hagyományos istentiszteleteinknek. Ha szeretnénk még valaha is találkozni velük a templomban (a családi ünnepeken kívül), ahhoz alapjaiban kell megváltoztatni az istentiszteletet.

1. fejezet

Klaus Douglass: Isten szeretetének ünnepe Az istentisztelet mai formáiról

>!
jeno

Esténként a guru áhítatához készülődött, miközben a macskája a szent helyen kószált, és elterelte az imádkozók figyelmét. Ezért a guru az esti istentisztelet idejére az ajtó előtt megköttette a macskát. A guru halála után továbbra is mindig az ajtó előtt köttették meg a macskát az esti istentisztelet idejére. Amikor pedig a macska is elpusztult, egy újabb macskát szereztek be a szent hely elé, hogy azt a szabályoknak megfelelően meg lehessen ott kötni az esti istentisztelet idejére. Évszázadokkal később aztán a guru tanítványai már arról írtak értekezéseket, mennyire nélkülözhetetlenek a macskák a szabályos vallásgyakorlatban. Aki a macska előtt nem hajolt meg, azt onnantól bűnösnek tekintették. Aki pedig kétségbe merte vonni a macskának a vallásgyakorlatban betöltött szerepét, azt eretnekként máglyára küldték.

1. fejezet

Klaus Douglass: Isten szeretetének ünnepe Az istentisztelet mai formáiról

>!
jeno

Térjünk vissza még egyszer az Apácashow-hoz. Az, amit ott Mary Clarence nővér csinál, nem sokban különbözik attól, amit egykor Luther Márton tett. Luther átvette a közkedvelt kocsmai és hétköznapi énekek dallamát, és keresztyén szöveget írt hozzájuk.

2. fejezet

Klaus Douglass: Isten szeretetének ünnepe Az istentisztelet mai formáiról

20 hozzászólás
>!
jeno

Bár vasárnapról vasárnapra elmondjuk az Apostoli Hitvallást, mégsem tudja már megragadni az embereket, mert nem szívből jön, és nem is hat a szívekre.

A hitvallások problematikája című rész

Klaus Douglass: Isten szeretetének ünnepe Az istentisztelet mai formáiról

23 hozzászólás
>!
jeno

Mindenesetre érdemes végiggondolni, hogy vajon a mai úrvacsorai gyakorlatunk mennyiben hozható közös nevezőre azzal, amire Jézus eredetileg gondolhatott. Az úrvacsorát ma az egymásra figyelés helyett az elkülönülés jellemzi, az örömteli asztalközösség helyébe valamiféle gyorsétkezés lépett, a korai keresztyénség ünnepélyes úrvacsorai szertartása helyett most inkább feszült légkör tapasztalható, és a hívek az úrvacsorai jegyekben kell, hogy megízleljék az Úr „nagy jóságát”.

Az úrvacsora című rész

Klaus Douglass: Isten szeretetének ünnepe Az istentisztelet mai formáiról

15 hozzászólás

Hasonló könyvek címkék alapján

Tubán József: „…az evangéliumot tisztán tanítják…”
Margot Kässmann – Ralph Ludwig: Reformációi ábécé
Szabó Lajos: Élet a gyülekezetben
Birkás Antal: Reformáció, államhatalom, politika
Biblia
Keveházi László: A kereszt igéjét hirdetni kezdtem
Sergio Ronchi: A protestantizmus
Vida Gyula (szerk.): A protestántizmus Magyarországon I-II.
Polgárdi Sándor (szerk.): Payr Sándor-emlékkönyv
Mátyás Ernő (szerk.): Az igehirdetés