Egyetemes ​állam- és jogtörténet – Polgári kor 4 csillagozás

Kisteleki Károly – Lövétei István – Nagyné Szegvári Katalin – Pomogyi László – Rácz Lajos: Egyetemes állam- és jogtörténet – Polgári kor

A tananyag elkészítését alapvetően két szempont vezérelte: egyrészt egy hiteles, elsősorban a fő fejlődési pontokra hangsúlyt helyező bemutatása az újkori vagy másképpen polgári korszak állam- és jogfejlődésének. Másrészt – tekintettel a tanításból adódó didaktikai szempontokra is – a tananyagnak egyfajta jogági bemutatatását kísérli meg. Ez új módszert jelent, melyet hitelesít az a jogtudomány-történeti tény is, hogy éppen a polgári korban kezdték a kontinentális európai jogtudósok a joganyagot jogágak szerint tördelni vagy jogágakba strukturálni. Ennek megfelelően az anyag három nagy egységre bontva kerül bemutatásra: 1. közjog- közigazgatási jog; 2. magánjog; 3. büntetőjog – büntetőbíráskodás rendje. A záró fejezetben az állam külső megjelenítése és a hatalmi szimbolika kérdéskörét dolgozzák fel a szerzők.

>!
HVG-ORAC, Budapest, 2002
516 oldal · ISBN: 9639404306

Hasonló könyvek címkék alapján

Mezei Péter: Digitális sampling és fájlcsere
Nagy Károly: Nemzetközi jog
Halmai Gábor – Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok
Kardos Gábor – Lattmann Tamás (szerk.): Nemzetközi jog
M. Nyitrai Péter: Nemzetközi és európai büntetőjog
Burián László: Nemzetközi magánjog
Sipos Attila: Nemzetközi légijog
N. Rózsa Erzsébet – Péczeli Anna (szerk.): Egy békésebb világ eszközei
Nguyen Quoc Dinh – Patrick Daillier – Alain Pellet – Kovács Péter: Nemzetközi közjog
Földes Gábor: Pénzügyi jog II.