Kiss Jenő (szerk.) · Pusztai Ferenc (szerk.)

A ​magyar nyelvtörténet kézikönyve 0 csillagozás

Kiss Jenő – Pusztai Ferenc (szerk.): A magyar nyelvtörténet kézikönyve

Nemzeti ​kultúránk legfőbb hordozója a magyar nyelv. Több évezredes története sokakat érdekel. A magyar nyelvtörténet kézikönyve közérthető módon foglalja össze az eddigi vizsgálatok megállapításait, kiegészítve őket a legújabb kutatások eredményeivel.
A kötet a magyar nyelv három és fél ezer éves történetét a következő öt nagy korszakra bontva tárgyalja: ősmagyar kor; ómagyar kor; középmagyar kor; újmagyar kor és az újabb magyar kor.
A kézikönyvben az elméleti kérdések felvetése (a nyelvi változás mikéntje, a változás és a nyelvtörténet kapcsolatának mibenléte) és tisztázása után az érdeklődők részletes képet kapnak a legfontosabb magyar nyelvemlékekről, valamint a magyar helyesírás és hangjelölés történetéről.

A magyar nyelv történetét a következő nagy fejezetekre bontva mutatják be a szerzők:

Nyelvtantörténet: hangtörténet, morfématörténet, szófajtörténet, mondattörténet, szövegtörténet.
Lexikatörténet: szókészlettörténet, szójelentés-történet,… (tovább)

>!
Tinta, 2018
548 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789634091189

Kívánságlistára tette 2


Hasonló könyvek címkék alapján

Maticsák Sándor (szerk.): Nyelv, nemzet, identitás 1.
Maticsák Sándor (szerk.): Nyelv, nemzet, identitás 2.
Hoffmann István – Juhász Dezső (szerk.): Nyelvi identitás és a nyelv dimenziói
Sipos Lajos (szerk.): Pannon enciklopédia – Magyar nyelv és irodalom
Pusztay János: Az „ugor-török háború” után
Pelczéder Katalin: Magyar gyümölcsnevek
Asbóth Oszkár: Szláv jövevényszavaink
Sándor Klára: Nyelvrokonság és hunhagyomány
Kovácsné Szilvási Éva: Kerek a világ – rovással
Kászonyi Dániel: Magyarhon négy korszaka