Az ​Athenaeum könyvkiadó története és szerepe a magyar irodalomban 0 csillagozás

Kiss István: Az Athenaeum könyvkiadó története és szerepe a magyar irodalomban

A magyar kapitalista könyvkiadás egyik nagyhatalmának, az Athenaeum Könyvkiadónak száz éves történetét írta meg Kiss István ebben a műben. A korszakban Magyarországon megjelent kiadványok több mint 10%-át adta ki az Athenaeum, míg a fennmaradó 90%-on kb. 40 kiadó osztozott. Különösen a szépirodalom kiadásában gazdag az Athenaeum története. A 19. században Petőfi, Jókai, Eötvös, Tompa, Madách műveinek kiadásával szerzett kimagasló érdemeket a magyar kultúra területén, később pedig a Nyugat nagy nemzedékéből életmű-szerződést kötött Móriczcal, Babitscsal, Tersánszkyval; rajtuk kívül mintegy 150 író műveit juttatta el az olvasókhoz. Kiss István hatalmas adatfeltáró munka alapján írta meg tanulmányát. A nagy anyagban biztos érzékkel tájékozódva tartja szemmel a vállalatok anyagi, terjesztési ügyeit, a pályázatok sorsát, a sorozatokat, a részvénytársaság irányításának változásait, valamint a honoráriumok alakulását.

>!
Akadémiai, Budapest, 1980
264 oldal · ISBN: 9630519372

Hasonló könyvek címkék alapján

Révay József – Schöpflin Aladár (szerk.): Egy magyar könyvkiadó regénye
Frédéric Barbier: A könyv története
Rácz Ágnes: Bibliográfiai leírás, katalogizálás
Roderick Cave – Sara Ayad: A könyv története
Kende Sándor: Sorsom a könyv
Türk Péter: Könyvkötés
Szőnyegi Hajnalka: A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár Dévay-gyűjteménye
V. Ecsedy Judit: A könyvnyomtatás Magyarországon a kézisajtó korában
Jason Epstein: A könyvkiadás múltja, jelene és jövője
Szőkefalvi-Nagy Erzsébet (szerk.): 'Fűben, fában…'