Kiss Gábor (szerk.)

Régi ​szavak szótára 2 csillagozás

Kihalt, elfeledett és kiveszőben lévő szavak, szóalakok és szójelentések magyarázata
Kiss Gábor (szerk.): Régi szavak szótára

A ​társadalom, a technika fejlődésével, a mindennapi élet változásával bizonyos tevékenységek megszűnnek, egyes tárgyak használata háttérbe szorul vagy teljesen megszűnik. Így a hozzájuk tartozó szavak feledésbe merülnek, majd kiesnek a nyelvhasználatból. Ezért egy idő után a beszélők számára idegenül csengenek és teljesen ismeretlenné válnak.
A Régi szavak szótára azokat a szavakat leltározza, melyek a magyar nyelv életében a korábbi évszázadokban többnyire széles körben használatosak voltak, de mára már ismeretlenül csengenek a magyar anyanyelvűek nagy többsége számára.
A Régi szavak szótárának alcíme: Kihalt, elfeledett és kiveszőben lévő szavak, szóalakok és szójelentések magyarázata. A hosszú alcím arra utal, hogy a szó­tárba felvett és ott értelmezett, megmagyarázott szavak között vannak kihalt szavak (aszó 'kiszáradt völgy', apol 'csókol, becéz', rér 'sógor'); elfeledett szavak (csuszkondó 'korcsolya', istáp 'bot, támasz', verő 'kalapács') és kiveszőben lévő… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: A magyar nyelv kézikönyvei Tinta

>!
Tinta, 2012
484 oldal · keménytáblás · ISBN: 9786155219160

Most olvassa 1

Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 5


Kiemelt értékelések

Emmi_Lotta I>!
Kiss Gábor (szerk.): Régi szavak szótára

Kiss Gábor (szerk.): Régi szavak szótára Kihalt, elfeledett és kiveszőben lévő szavak, szóalakok és szójelentések magyarázata

Lebilincselően izgalmasnak találtam. Ha Jókai, Jósika, Kemény, Gárdonyi, Mikszáth stb. műveit olvasunk, szükség lehet erre a szótárra. A benne lévő szavak egy része olyan, amelyet ma már nem használunk, de a jelentését ki tudjuk találni, ha másképp nem, akkor a szövegkörnyezet (kontextus) segítségével: pl. vászoncseléd (jelentése: nő, leány, asszony); parvenü ’szegényebb sorból származó, (hirtelen) meggazdagodott ember, aki előkelőnek tartott szokásokat igyekszik utánozni’.
Szerepelnek a szótárban olyan szavak is, amelyeknek ma is él a köznyelvi jelentésük, régebben azonban mostanra már kihalt, régies jelentésük is volt: Ilyen a vizsga ’vizsgálat, kivizsgálás’, sőt melléknévként is használták: ’vizsgálódó, fürkésző, figyelő, kutató; vizsla’ (vizsga szemmel); előz ’a világosságot elfogja vkitől’.
A kihalóban lévő szavak közül jó néhány még tájszóként előfordul, ezeknek egy részét magam is használom: pl. csoze ’lézengő ember, naplopó, csavargó, csirkefogó’; leffeg '(ruhának foszlott, v. szakadozott, lelógó része, rojtja, szalagja) minden lépésnél ide-oda lebeg, hányódik, repdes; (állat lelógó füle) lazán, puhán le-föl mozog, lebeg'. Az ilyen tájszavak közt igen sok a hangutánzó és hangulatfestő szó.
Akadnak olyan szavak is, amelyeket az átlagos anyanyelvi beszélő nem ért meg nyelvtörténeti ismeretek híján: jonh ’szív, lélek’. Előfordul junh alakban az Ómagyar Mária-siralomban: Én junhumnok bel bua… ’Az én szívem belső buja…’; avik ’eggyé válik, belerögződik’.
Az érdekesebbnél érdekesebb példák vég nélkül folytathatók.

2 hozzászólás
Géczi_Viktória I>!
Kiss Gábor (szerk.): Régi szavak szótára

Kiss Gábor (szerk.): Régi szavak szótára Kihalt, elfeledett és kiveszőben lévő szavak, szóalakok és szójelentések magyarázata

Nagyon szeretem a Tinta kiadó szótárait, igényes, de letisztult kiadások. Nem olcsó mulatság, ez igaz, de nagyon megéri beszerezni, mert egy örök darab. Történelmi tárgyú történetek írása közben rengeteget bújom és hálával gondolok azokra, akik közreműködtek a könyv létrejöttében.


Népszerű idézetek

deaxx P>!

kuszma fn ✧ gyík

231. oldal

Kiss Gábor (szerk.): Régi szavak szótára Kihalt, elfeledett és kiveszőben lévő szavak, szóalakok és szójelentések magyarázata

2 hozzászólás
deaxx P>!

böngészde fn ✧ antikvárium

47. oldal

Kiss Gábor (szerk.): Régi szavak szótára Kihalt, elfeledett és kiveszőben lévő szavak, szóalakok és szójelentések magyarázata

deaxx P>!

mondola fn ✧ mandula

275. oldal

Kiss Gábor (szerk.): Régi szavak szótára Kihalt, elfeledett és kiveszőben lévő szavak, szóalakok és szójelentések magyarázata


Hasonló könyvek címkék alapján

Berrár Jolán (szerk.) – Károly Sándor (szerk.): Régi magyar glosszárium
Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára
O. Nagy Gábor: Mi fán terem?
Benkő Loránd (szerk.): A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I-IV.
Gerencsér Ferenc (szerk.): Régi szavaink szótára
Lakó György (szerk.): A magyar szókészlet finnugor elemei
Farkas Tamás (szerk.): Régi magyar családnevek névvégmutató szótára
Szabó T. Attila: Erdélyi magyar szótörténeti tár
Tóth Valéria: Az Árpád-kori Abaúj és Bars vármegye helyneveinek történeti-etimológiai szótára
Zilahi Lajos: Sárréti tájszótár