Kiss Gábor (szerk.)

Kis ​magyar tájszótár 0 csillagozás

5800 népies és tájnyelvi szó magyarázata
Kiss Gábor (szerk.): Kis magyar tájszótár

A ​Kis magyar tájszótár tudományos igényességgel megszerkesztett ismeret­terjesztő munka. A gyűjtemény 5800 népies és tájszó jelentését magyarázza. Bemutatja a napjainkra szinte teljesen letűnt paraszti világot, a visszaszorult paraszti gazdálkodást és annak tipikus tárgyait, tevékenységeit.
A szótár szerkesztői 21 regionális és általános tájszótárból, illetve 2 értelmező szótárból gyűjtötték ki a tájszókat. A feldolgozott források lefedik a Kárpát-medencei magyar nyelvterületet. A szótár azt is feltünteti, hogy az egyes adatok mely forrásból, azaz mely területről származnak. Így látható, hogy a következő szavak a magyar nyelvterület nagy részén használatosak voltak: firhang, früstök, hombár, jussol, langalló, mángorló, ösztöke, pruszlik, saroglya, sifon.
A szótárt tanulmányozva olyan szavakra is rálelhetünk, amelyek csak egy-egy szűkebb területen éltek: bucsér (szalmából font tárolóedény), bürdő (kályhacső), cók (faék), csosza (kis, talpas pohár), dömsödi (zömök),… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Az ékesszólás kiskönyvtára Tinta

>!
Tinta, Budapest, 2014
212 oldal · ISBN: 9789639902633

Most olvassa 1

Kívánságlistára tette 5


Hasonló könyvek címkék alapján

B. Lőrinczy Éva – Hosszú Ferenc (szerk.): Új magyar tájszótár
Szinnyei József: Magyar tájszótár
Kiss Gábor (szerk.): Nagy magyar tájszótár
Csűry Bálint: Szamosháti szótár
Zilahi Lajos: Sárréti tájszótár
Szabó Mária: Tájszójegyzék
Kiss Jenő (szerk.): Magyar dialektológia
Szilágyiné Németh Eszter (szerk.): Endrődi tájszótár
Hajdú Mihály – Kázmér Miklós: Magyar nyelvjárási olvasókönyv
Bálint Sándor: Szegedi szótár