Úton ​Isten felé 0 csillagozás

Szent Ágoston 1200 iránymutató gondolata latinul és magyarul
Kiss Bernadett (szerk.): Úton Isten felé

A ​TINTA Könyvkiadónak ez a kiadványa Szent Ágoston tanításaiból tartalmaz hosszabb-rövidebb intelmeket, iránymutató gondolatokat. Mivel számára az önmérséklet és az elvonulásban történő elmélkedés fontos tapasztalatok voltak, a legtöbb idézet ezek gyakorlására ösztönöz, ezek előnyeit taglalja.

A témák között találunk az örömhöz, szorongattatáshoz, vágyhoz, kétszínűséghez, szüzességhez kötődő idézeteket. Az olvasó párhuzamosan követheti a latin és magyar szöveget, így az érdeklődők összehasonlíthatják egy-egy szavunkat annak latin megfelelőjével.

A boldogságról például így ír Ágoston: Brevis est molestia, aeterna erit beatitudo tua; ad modicum doles, sine fine gau­debis. – Rövid a szomorúságod, örökös lesz a boldogságod; kevéssé szomorkodsz, vég nélkül fogsz örvendeni.

Ajánljuk ezt a kötetet azoknak, akik szívesen megismerkednének Szent Ágoston gondolataival, egy IV. századi püspök világlátásával. Bátran állíthatjuk, hogy olyan igazságokat fogalmazott meg,… (tovább)

>!
Tinta, Budapest, 2018
232 oldal · puhatáblás · ISBN: 9789634091622

Hasonló könyvek címkék alapján

Schütz Antal (szerk.): Aquinói Szent Tamás szemelvényekben
Domonkos imakönyv
Sík Sándor – Schütz Antal: Imádságoskönyv, egyszersmind kalauz a lelki életre a tanulóifjúság számára
Psalterium latino-hungaricum / Latin-magyar zsoltároskönyv
Lucius Annaeus Seneca: De Ira / A haragról
Cornificius: A C. Herenniusnak ajánlott rétorika
Francesco Petrarca: A tudatlanságról
Marcus Valerius Martialis: M. Valerius Martialis válogatott epigrammái
Kövesdi Pál: A magyar nyelv alapjai – Elementa Linguae Hungaricae
Szabó György: Sötétben tündöklőbb a fény