Horváth Lajos (szerk.) · Kiss Árpád (szerk.) · Nagy Sándor (szerk.) · Szarka József (szerk.)

Tanulmányok ​a neveléstudomány köréből 1978 0 csillagozás

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye
Kiss Árpád – Horváth Lajos – Nagy Sándor – Szarka József (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1978

Míg a sorozat előző kötete a folyamatos oktatási-nevelési reform tantervelméleti kérdéseivel foglalkozott, ez a mostani többrétű, témái változatosak. Mihály Ottó, Szarka József neveléselméleti tanulmányai után Zrinszky László a pedagógiai szaknyelv, Széchy Éva és Szebenyi Péterné a személyiségfogalomnak a szocialista pedagógiában betöltött szerepét, illetve fejlesztésének kérdéseit tárgyalja. Petrikás Árpád ls Hunyadi Györgyné írásai a nevelőmunka fejlesztését, illetve a kollektivitás alakulásának problémáit fejtegetik. Bábosik István az erkölcsi nevelés néhány elméleti dilemmájáról, Bíró Katalin pedig egy gyakorlati kísérletről számol be. A Majzik Lászlóné-Molnár Péter szerzőpár dolgozata a fizikai dolgozók gyermekei továbbtanulását befolyásoló tényezőket vizsgálja. A kötet anyaga a pedagógia területének szinte minden ágát érinti, s így a szakemberek széles körének ajánlható.

A művek szerzői: Mihály Ottó, Szarka József, Zrinszky László, Szebenyi Péterné, Petrikás Árpád, Bábosik István, Majzik Lászlóné, Molnár Péter, Horváth Lajos

Tartalomjegyzék

>!
Akadémiai, Budapest, 1981
194 oldal · ISBN: 9630525208

Hasonló könyvek címkék alapján

Falus Iván – Kelemen Elemér (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2005.
Kéri Katalin: Mi a neveléstörténet?
Kéri Katalin: Női élet, leánynevelés az újkorban
G. Molnár Péter (szerk.): Arezzói Guidótól a tabletig
Fűzfa Balázs – Fazekas Annamária (szerk.) – Horváth H. Attila: Süss fel nap I.
Földes Ferenc: Földes Ferenc válogatott művei
Gloviczki Zoltán – Zsinka László: Nevelés és iskola az antik és középkori Európában
Horváth László – Pornói Imre: A nevelés probléma- és intézménytörténete
Vajda Pál (szerk.): Nagy magyar nevelők
Simon Gyula (szerk.): Nevelésügyünk húsz éve 1945–1964