Tömörkény ​István 1 csillagozás

Kispéter András: Tömörkény István

Tömörkény István életének és munkásságának ez az első átfogó feldolgozása gyermekkorától haláláig kíséri végig a nagy realista író fejlődését. Képet ad a régi, árvíz előtti Szeged életéről, bepillantást nyújt a múlt század nyolcvanas-kilencvenes éveinek vidéki újságíró-világába. A szerző ismerteti azokat az okokat és körülményeket, amelyek Tömörkény emberi és írói egyéniségét kialakították. Az író munkásságát az irodalmi fejlődés folyamatában tárgyalja, keresi kapcsolatait a kor irodalmi és művészi irányzataival, vizsgálja a modern magyar irodalomhoz való viszonyát. Bemutatja az egyes időszakokra jellemző novellatípusokat, taglalja a parasztábrázolás kérdéseit, a provincializmus és a vidéki irodalom ellentmondásait, s elemzi az író stiláris, nyelvi, formai sajátosságait.

Róla szól: Tömörkény István

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Irodalomtörténeti könyvtár Akadémiai

>!
Akadémiai, Budapest, 1964
300 oldal

Hasonló könyvek címkék alapján

Varga Virág – Zsávolya Zoltán (szerk.): Nő, tükör, írás
Tüskés Tibor: Illyés Gyula
Morsányi Bernadett: Egyedül szembejövet
Borgos Anna – Szilágyi Judit: Nőírók és írónők
Kónya Judit: Szabó Magda – Ez mind én voltam…
Ljudmila Szaraszkina: Dosztojevszkij
Tarján Tamás: Nagy Lajos
Kollarits Krisztina: Egy bujdosó írónő – Tormay Cécile
Csűrös Miklós: Pokoljárás és bohóctréfa
Kulcsár-Szabó Zoltán: Oravecz Imre