A ​kérők 31 csillagozás

Kisfaludy Károly: A kérők Kisfaludy Károly: A kérők Kisfaludy Károly: A kérők Kisfaludy Károly: A kérők Kisfaludy Károly: A kérők Kisfaludy Károly: A kérők Kisfaludy Károly: A kérők Kisfaludy Károly: A kérők Kisfaludy Károly: A kérők

A ​polgárosodás igényével együtt a nemzeti játékszín igénye is megszületett a magyar társadalomban. A kettő nem volt független egymástól. A XVIII. század hetvenes-nyolcvanas éveiben a nemzet legmesszebbre látó fiai felismerték, hogy az ország elnyomott helyzetből csak azon az úton lehetséges kiemelkedés, amely út egyszersmind a magát túlélő hűbériségből is kivezet. Ezért a forradalomra készülő francia polgárság irodalma és bölcselete, a felvilágosodás, minálunk a nemzeti célokat is tudatosította, a nemzeti öntudatosulás pedig szükségképpen hűbériség-ellenes volt s magában hordozta a polgárosodás igényét. Ehhez az igényhez azonban Magyarországon nem volt megfelelő, fejlett polgárság. Egy-egy sajátos fejlődésű városunk – pl. Debrecen vagy Komárom – kivételével, a meglévő kereskedő és iparos réteg is idegen anyanyelvű, főleg németajkú volt, tehát a tőkés fejlődés alacsonyabb fokán még távol állott a nemzeti céloktól. Városi tömegek pedig egyáltalán nem állottak a polgárosodást hirdető… (tovább)

Eredeti megjelenés éve: 1820

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Olcsó könyvtár Franklin-Társulat

>!
Szépirodalmi, Budapest, 1958
60 oldal · puhatáblás
>!
Népszava, Budapest, 1955
60 oldal · puhatáblás
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1952
68 oldal

3 további kiadás


Most olvassa 2

Várólistára tette 8

Kívánságlistára tette 5


Kiemelt értékelések

Bogas>!
Kisfaludy Károly: A kérők

Molière fülön harapta Karcsikát, abból született ez a darab, azt hiszem.

2 hozzászólás
nana1>!
Kisfaludy Károly: A kérők

Kicsit bárgyú, kicsit gyermeteg, de a miénk. Igazi helyzetkomikum, amit nem sikerült igazán pergősen, csattanósan kivitelezni. De tetszett az esetlen bája.

aszor P>!
Kisfaludy Károly: A kérők

Azt hiszem ezt színpadon kellene megnéznem. Nem tudtam beleképzelni magam a szereplők közé, minden olyan megfoghatatlan volt. Hiányzott, hogy tudjam ki hány éves, a kérők és a lányok hogyan néznek ki. Egyedül Margitot tudtam elképzelni, az idős nagynénit, aki mindenbe beleüti az orrát. Tudom, hogy a darab 1820-ban íródott, azóta eltelt 200 év.
Komédiának nagyon gyengécske volt. Bár a lányok, Lidi és Máli férjhez mentek, ez is volt a cél.
Mennydörgő-rázta! Minden jó, ha jó a vége!

Kisanna>!
Kisfaludy Károly: A kérők

Aranyos kis darab volt ez. Igazi szerelmes komédia, minden jó ha a vége jó.

Syssy922>!
Kisfaludy Károly: A kérők

Egyszer már olvastam csak úgy és akkor nagyon tetszett. Most vizsgára kellett elolvasni. Most is tetszett valamennyire, de most már a hibáit is észre vettem.
A Himfy Szerelmei lassan már kísérteni fog… minden klasszikus magyar irodalmi műnek köze van valamilyen módon hozzá?? Tudom, hogy nem egészen, csak ez most kikívánkozott. Máli neve meg még mindig zavar. Ez a név alapján nehéz volt egy normális lányt elképzelni és nem valami kicsit furcsát.


Népszerű idézetek

Kisanna>!

LIDI „Szép az asszony! de könnyen változik,
És egyedül kényének áldozik; –
A szíve ritkán jó.
Csalárd és kártékony,
Soha nem állandó;
Erkölcse botlékony,
Ereje romlékony” –
és a többi. Mely fekete leírás! Mit tudsz mentségedre szólni?

1. felvonás

Fatma>!

BALTAFY
Szép és dicséretes az idegen nyelvek tanulása, de tudja előbb az ember hazai nyelvét.

PERFÖLDY
Azt én is affirmálom, mert mely ember az idegen nyelvet kultiválja és negligálja a magáét, az hasonló azon kertészhez, ki tulajdon gyümölcsét elrothasztja és az idegentől drága pénzen a rosszabbat megveszi.

Első felvonás, Nyolcadik jelenés

Anymosus>!

"Szerelem-e az, avagy nem,
Amit érzek keblemben?
Avagy ha az nem szerelem,
Hát mi lakik szívemben?
Ha jó, hát mért oly bánatos,
Annyi kínba mért tellő?
Ha rossz, mért oly kívánatos,
Mért oly édes és kellő?"

Első felvonás. Első jelenés

Anymosus>!

Akit az ember megvet, azt kerülni szokta.

Első felvonás. Második jelenés


Hasonló könyvek címkék alapján

Oscar Wilde: Bunbury
Fekete Sándor: Az emberevő komédiája
Gárdonyi Géza: Annuska
T. S. Eliot: Koktél hatkor
Nyikolaj Vasziljevics Gogol: A revizor
Nyikolaj Vasziljevics Gogol: Gogol művei
William Shakespeare: Szeget szeggel / Szentivánéji álom
Plautus: A hetvenkedő katona
Jókai Mór: Egy ember, aki mindent tud / Egész az északi pólusig! / Egy asszonyi hajszál
Orbán János Dénes: A magyar Faust