Király Béla (szerk.) · Veszprémy László (szerk.)

A ​magyar hadtörténelem évszázadai 1 csillagozás

Király Béla – Veszprémy László (szerk.): A magyar hadtörténelem évszázadai

Hosszú évtizedek óta e kötet vállalkozik elsőként – időrendben haladva – a magyar hadtörténet egészének a bemutatására, a magyar államalapítástól egészen Magyarország NATO csatlakozásáig. A meghívott 23 szerző a magyar hadtörténetírás fiatalabb és tapasztaltabb generációi, egyetemi és intézeti kutatóműhelyei képviseletében mutatja be a magyar hadtörténelem legizgalmasabb fejezeteit, mindvégig felhasználva a hazai és külföldi levéltári és nyomtatott forrásokat, hasznosítva a hadtörténetírás hagyományos, vagy éppen forradalmian új módszereit, szempontjait és eredményeit. A kötetben található jegyzetek, térképoldalak, bibliográfia és életrajzi adattár, hely- és személynévmutató segítenek abban, hogy a kötet a magyar hadtörténelem korszakos kézikönyve legyen.

>!
462 oldal · ISBN: 9632064585

Most olvassa 1

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Sebő Ödön: A halálra ítélt zászlóalj
Benkő László: A pozsonyi csata
B. Szabó János: A középkor magyarországi könnyűlovassága
Punka György: A „Messzer”
Csikány Tamás: Hadművészet az 1848–49-es magyar szabadságharcban
Maruzs Roland: Tábornoki kar 1945–1956
Barczy Zoltán – Sárhidai Gyula: A Magyar Királyi Honvédség légvédelme 1920–1945
Horváth Miklós: 1956 hadikrónikája
Hermann Róbert: Kossuth hadserege, Kossuth fővezérei
Somogyi Győző: The army of the Árpád dynasty 896-1301 / Az Árpádok hadserege 896-1301