Régi ​olasz novellák 2 csillagozás

Kilényi Mária (szerk.): Régi olasz novellák

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

A művek szerzői: Agnolo Firenzuola, Matteo Bandello

Tartalomjegyzék

>!
Officina, Budapest, 1942
62 oldal · Fordította: Kilényi Mária

Várólistára tette 1


Kiemelt értékelések

>!
berg
Kilényi Mária (szerk.): Régi olasz novellák

Történetek a reneszánszkori Itáliából. A mesékre emlékeztető szövegek, mintha a sokszori élőszavas mesélés csiszolta volna őket. Fordulatosak, derűsek, érzelemgazdagok, dinamikusak, jó volt olvasni. A novellák időrendben sorakoznak, a koraiak kevésbé tetszettek, a kötet második felében lévők viszont maradéktalanul; így jött ki a négy csillag.
Igényes az előszó és – a válogatás végén – a néhány szavas ismertető, a fordító Kilényi Mária munkája.

>!
Eva62
Kilényi Mária (szerk.): Régi olasz novellák

Érdekes novellák a reneszánsz kori olasz irodalomból. Néha misztikus, néha kicsit humoros, enyhén érzéki, esetleg cinikus irások ezek. Leginkább a szerelemről van szó bennük, van amelyikben az ördög szerepelt, olyan is, amelyről a Romeo és Júlia illetve az Othello jutott eszembe. Legjobban a Doge leánya tetszett, melyben egy kis humor, de valamennyi nyomozás is van, valamint Az álarcos hölgy. Itt már nem csak a nyers elbeszélés található, hanem a történet helyszine is meglehetősen részletesen van megirva és az ember lelkében végbemenő folyamat is. A velencei szerecsen Shakespeare Othellojának a forrása, bonyolult történet, de az elbeszélés stilusa nagyon messze van a nagy drámairó mesterművétől, ugyanez vonatkozik a Sineai szerelmesekre is (melyben Romeo és Júliára ismerhetünk).


Népszerű idézetek

>!
Eva62

Történt, hogy egy erényes és csodálatosan szép hölgy, akit Disdemonának hívtak, szerelmes lett a szerecsenbe. Nem mintha vére hajtotta volna, de vonzotta annak derekassága. A szerecsent viszont megigézte a szép hölgy nemes, gyöngéd lelke: az szive is lángralobbant. Oly nagyon szerették egymást a szerecsen és az előkelő leány, hogy házasságra léptek, bár Disdemonát családja mindenáron máshoz akarta adni. – Nyugodtan és tökéletes egyetértésben éltek a házasok, nagy gyöngédséggel szerették egymást, még csak barátságtalan szó sem esett köztük.

Giovan Battista Giraldi: A velencei szerecsen

>!
Eva62

Nagy-bátorságos lélekkel megmondta apjának, hogy teljesíteni fogja minden kívánságát. Aztán azonnal a barátért küldött, aki összeeskette Mariottóval. Óvatosan beavatta tervébe, majd megkérte legyen segítségére, támogassa dolgát. A barát a leány kívánságának hallatára előbb kissé elcsodálkozott és a kámzsások szokása szerint bátortalanul, kelletlenül felelt. Giannozza azonban nem fukarkodott varázslatos hatású „adományával”: a barát ezen annyira felbátorodott, hogy most már maga is tűzbejött és férfiasan magára vállalta a nehéz feladatot. Nagy nyugtalanságtól hajtva, a barát azonnal elsietett: Giannozza kívánságára italt készített és mivel értett ehhez a mesterséghez, a maga kezével kevert bele bizonyos porokat. Olyan folyadékot vegyített, hogy aki azt megissza, három napig alszik tőle és mindenki halottnak gondolja. Aztán kotyvalékát megküldte a hölgynek.

Masuccio Salernitano: A sienai szerelmesek

>!
Eva62

Egy napon valóban találkozott a strázsamesterrel és úgy rendezte, hogy a szerecsen megfigyelhesse őket, amint beszélgetnek. Az asszony szóba se került köztük. A zászlótartó megjátszotta a komédiát. Valamit mondott, hangosan nevetett rajta, majd úgy tett, mintha módfelett elcsodálkoznék. Minden mozdulatával megdöbbenést játszott, mint aki hihetetlen dolgot hall. Mihelyt elváltak egymástól, a szerecsen a zászlótartóhoz sietett és faggatta, mit mondott neki a másik. A zászlótartó előbb szabadkozott, majd így szólt:
– Nem tagadja, valahányszor elmentél hazulról és elég idt hagytál nekik: enyelgett a feleségeddel. Mikor utoljára nála volt, megajándékozta a keszkenőjével, amit nászajándékul kapott tőled.

Giovan Battista Giraldi: A velencei szerecsen

>!
Ninácska P

Három évszázad dús olasz novellaterméséből került ki ez a kis gyűjtemény. A bőségesen áradó olasz mesélőkedv a kései középkor és a renaissance izgalmasan sokféle arculatát mutatja meg ebben a műfajban, mely gazdag, sokrétű és ellentmondó, mint maga az élet, a kor és a föld, ahonnan fakadt. Misztikus és nyersen érzéki, lovagi és egyben polgári, sőt népies. A nő tiszteletét a költészetre hagyja; a novella cinikus, asszony- és klérusellenes. Oktat, moralizál; szabadszájú tréfálkozások mellett a kor társadalmi konvencióinak és a finomodó műveltségnek ábrázolója. A középkor világában is az öröm, a duzzadó életkedv megszólaltatója.
Motívumait a költői lelemény örök készleteiből meríti: keleti tündérmesék, széphistóriák, anekdoták, ókori írók és a Gesta Romanorum. Való történetek, melyeket a szóhagyomány tartott fenn, míg irodalmi formát öltöttek. Elsősorban maga az élet.
Sokfelől merítettek és belőlük is sokan merítettek: Shakespeare és Schiller, Goethe és Arany, Maupassant és Mikszáth, Sem Benelli, Heltai és mások.
Az olasz novella fejlődése során az egyes korszakok stílusa a középkorból a renaissanceba hajló társadalmi, kultúrális és életstílus tükröződése. Az irodalmi műfajok közül legközelebb állt a mindennapi élethez, ezért érdekes, eleven ma is.

>!
Véda MP

Egy tolosai orvos nemes úrileányt vett feleségül: Menolla érsek unokahúgát.

(első mondat)


Hasonló könyvek címkék alapján

Domokos János (szerk.): A világirodalom legszebb elbeszélései I-III.
Domokos János (szerk.): Huszadik századi dekameron I-II.
Borbély Sándor (szerk.): Huszonöt nagyon fontos novella
Szerb Antal (szerk.): Száz vers
Kormos István (szerk.): Testvérország
Umberto Eco: Öt írás az erkölcsről
Lothringer Miklós (szerk.): Örök megújulás
Rába György (szerk.): Modern olasz költők
Giovanni Pozzi – Claudio Leonardi (szerk.): Olasz misztikus írónők
Lakatos István (szerk.): Évezredek eposzai