Jelentéselmélet 1 csillagozás

Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet

A kötet a legutóbbi évtizedek jelentéstani kutatásának legfontosabb eredményeit összegzi. A jelentést strukturális szempontból közelíti meg, vagyis a nyelvi jelek közti jelentés- összefüggéseket keresi, ugyanakkor azonban felhasználja a kognitív és logikai szemantika eredményeit is.
A jelentésleírás módjainak bemutatása, valamint a szemantika és pragmatika megkülönböztetésének tárgyalása után megvizsgálja a jelentésfelbontás problémáját és a poliszémia kezelésének a kérdését. A melléknév és a főnév jelentésével egy-egy fejezet foglalkozik. Két fejezet foglalja össze az ige szemantikájának legfontosabb szempontjait. Az időszerkezet, az aspektus, a modalitás és az előfeltevések kérdésköre külön-külön fejezetben kerül bemutatásra.
A Jelentéselméletet haszonnal forgathatják magyar és nyelvszakos egyetemi és főiskolai hallgatók, nyelvszakos doktoranduszok, kutató nyelvészek, a jelentés kérdései iránt érdeklődő irodalmárok, pszichológusok, filozófusok.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Egyetemi Könyvtár

>!
Corvina, Budapest, 2000
382 oldal · ISBN: 9631345483
>!
Corvina, Budapest
384 oldal · ISBN: 9789631356823
>!
Corvina, Budapest
382 oldal · puhatáblás · ISBN: 9631345483

Kívánságlistára tette 2

Kölcsönkérné 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Rácz Endre – Szemere Gyula: Mondattani elemzések
Deme László – M. Korchmáros Valéria: Mondattan
Kiss Jenő (szerk.): Magyar dialektológia
Bárczi Géza – Benkő Loránd – Berrár Jolán: A magyar nyelv története
Fazakas Emese: Bevezetés a magyar nyelvtörténetbe
D. Bartha Katalin: A magyar szóképzés története
Bárczi Géza: A szótövek
Rácz Endre – Szathmári István (szerk.): Tanulmányok a mai magyar nyelv szófajtana és alaktana köréből
Elekfi László: A magyar hangkapcsolódások fonetikai és fonológiai szabályai
Keszler Borbála – Lengyel Klára: Kis magyar grammatika