Filozófiai ​üdvtechnikák 0 csillagozás

Kicsák Lóránt: Filozófiai üdvtechnikák

„…tisztáznunk ​kell, hogy az üdvösség nem keresztény és egyáltalán nem vallási fogalom, ha valláson valamilyen meghatározott hiedelem-, hit-, kultusz- és tanrendszert értünk. Annyiban azonban nagyon is vallási fogalom, amennyiben a religio értelmét, antikvitásból örökölt etimológiák nyomán, egyaránt vezetjük vissza a figyelmességre és gondosságra (relegere), a kötelékre (religare) és az újraválasztásra (reelire). Ebben az értelemben a vallásosság kimozdítja az egyént önmagából, felforgatja viszonyát a világhoz és önmagához, és önnön léte iránti teljes mértékű elköteleződésre, önmaga (újra)választására ösztönzi. A homo religiosus az az ember, aki ellentétével, a homo negligensszel szemben gondot fordít az önmagához való viszony ápolására, és az egzisztencia iránti elköteleződését a léte iránti gondosságban éli meg.”

A könyv írásai a dekonstrukció fogalmát eredetien és költőien értelmezik. Korunk olyan alapvető kérdéseit vizsgálják, mint a társadalom megújulási képessége, a… (tovább)

>!
162 oldal · ISBN: 9786155419546

Hasonló könyvek címkék alapján

Hamvas Béla: A láthatatlan történet
Tomáš Halík: A gyóntató éjszakája
Paul Schrader: A transzcendentális stílus a filmben
Prohászka Ottokár: Az objectiv idealismus
Prohászka Lajos: Történet és kultúra
Albert Einstein – Sigmund Freud: Háború, de miért?
Henry David Thoreau: Walden
Silo: Levelek barátaimnak
Manfred Frank: A megértés határai
José Ortega y Gasset: A tömegek lázadása