Angol ​írók 2 csillagozás

Tanulmányok, cikkek
Kéry László: Angol írók

„Angol írók magyar szemmel – talán így kellene módosítani a gyűjtemény címét. De még jobb lenne így: Angol írók magyar szívvel, avagy Egy szenvedély története Shakespeare-től Lawrence-ig és tovább. valamely nép irodalmát több-kevesebb szívóssággal nyomon követni, itt-ott önállóan is értelmezni, egyáltalán: művek részleteit és lényegi titkait egy számunkra idegen nyelv közegén át ostromolni – fárasztó, kétes és sokak szerint botor vállalkozás. Benne van a reménytelen szerelem minden kínlódása. De benne van minden szépsége is.”
Kéry László

Róla szól: William Shakespeare, William Cooper, Samuel Butler, Thomas Hardy, E. M. Forster, D. H. Lawrence, James Joyce, Daniel Defoe, Jonathan Swift, Henry Fielding, Laurence Sterne, Robert Burns, Emily Brontë, Charlotte Brontë, Anne Brontë, Anthony Powell

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Elvek és utak

>!
Magvető, Budapest, 1975
410 oldal · ISBN: 9632700538

Enciklopédia 46

Szereplők népszerűség szerint

William Shakespeare · Arany János · Moll Flanders · David Herbert Lawrence · Daniel Defoe · James Joyce · Jonathan Swift · Robert Burns


Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 1


Kiemelt értékelések

>!
Bubuckaja P
Kéry László: Angol írók

Kéry László: Angol írók Tanulmányok, cikkek

Az alábbi írókról találunk benne tanulmányokat: Shakespeare, Defoe, Swift, Fielding, Sterne, Burns, Bronte-nővérek, Samuel Butler, Thomas Hardy, Forster, D. H. Lawrence, Joyce, Powell, William Cooper.
Vannak egy páran, akiktől nem olvastam semmit, de ettől eltekintve érdekes volt, néha azért elkalandozott a figyelmem. Kaptam egy kis képet a munkásságukról, és kedvet egy-két könyvhöz.

4 hozzászólás
>!
Carmilla 
Kéry László: Angol írók

Kéry László: Angol írók Tanulmányok, cikkek

Rendkívül tartalmas válogatás, részben a könyvekhez írt előszókkal és különböző újságokban (Nagyvilág, Élet és Irodalom) megjelent tanulmányokkal. Sikerült felkeltenie az érdeklődésemet néhány olyan könyv és író iránt, akit idáig tudatosan kerültem (D. H. Lawrence – lehet, hogy hiba volt?…), vagy nem is ismertem (Samuel Butler). Kéry értő és érzékeny módon elemzi a regényeket, és megállapításai a mai napig tökéletesen helytállóak. Bár írásai nagyrészt az ’50-es években keletkeztek, és a legfrissebbek is csak ’70-es évekbeliek, az idő őt igazolta. És bár az ötvenes évekbeli írásokon érződik a kor szellemisége, ez mégsem üti meg azt a szintet, hogy zavaróvá válna. Nyilván akkoriban kötelező volt mindenbe beleszőni Marx nevét, de Kéry csak finoman utal rá, mint filozófusra, sosem rajongó imádattal emlegeti. Ugyanígy az akkori szóhasználat (imperialisták stb.) se fullad elvakultságba. Külön élvezetet jelentett választékos, irodalmi igényességű fogalmazásmódja. Úgy érzem, ez a kötet minden szempontból csak szellemi gyarapodásomat szolgálta. Aranynak is minden szava aranyat ért, de Kéry Lászlónak sem volt oka a szégyenkezésre, igazán minőségi munkát végzett!


Népszerű idézetek

>!
Carmilla 

    A XVIII. század nagy angol írói, akik maguk is kivették részüket a kor politikai harcaiból, nem tápláltak illúziókat a szemben álló pártok, a whigek és toryk valódi céljait illetően. Világosan látták, hogy a pártok nem a népet, hanem a hatalmon levők szűk csoportját képviselik, s hogy, jóllehet ádázul marakodnak, nincs köztük lényeges nézetkülönbség.

150. oldal, Fielding és a "Jonathan Wild" (Magvető, 1975)

Kéry László: Angol írók Tanulmányok, cikkek

Kapcsolódó szócikkek: párt
1 hozzászólás
>!
Carmilla 

(…) Angliában egy püspök nyílt levélben jelentette be, hogy a könyvet elégette – „valószínűleg kétségbeesésében amiatt – állapította meg Hardy –, hogy nem égethetett el engem”.

245. oldal, Thomas Hardy (Magvető, 1975)

Kéry László: Angol írók Tanulmányok, cikkek

Kapcsolódó szócikkek: Thomas Hardy
>!
Carmilla 

(…) Booth a regény vége felé így összegzi tapasztalatait: „Igen kevés nagylelkű van azok közt, akik nem szegények.”

138. oldal, Fielding (Magvető, 1975)

Kéry László: Angol írók Tanulmányok, cikkek

Kapcsolódó szócikkek: nagylelkűség
>!
Carmilla 

(…) S mikor Szász azt mondatja II. Richárddal: „Hogy állunk, vén Lancaster?”, Arany megjegyzi, hogy ez „kissé vastagabb árnyalat, mint Shakespeare-nél… A király könnyedén szól, de nem insultálja a haldoklót.”

56. oldal, A fordítást ellenőrizte: Arany János (Magvető, 1975)

Kéry László: Angol írók Tanulmányok, cikkek

Kapcsolódó szócikkek: II. Richárd
>!
Carmilla 

(…) Ha valaki a tőkések nagylelkűségét és a szabadverseny előnyeit dicséri, Carteret azonnal kész a válasszal: „A szabadversenyben az erős szabadon gazdagodhatik, a szegény pedig szabadon tönkremehet.”

398. oldal, William Cooper (Magvető, 1975)

Kéry László: Angol írók Tanulmányok, cikkek

Kapcsolódó szócikkek: szabad verseny
>!
Carmilla 

    A Maurice a homoszexuális szerelemről szól, s Edward Carpenter tanításainak ihletében fogant. Carpenter a romantikus antikapitalizmus egyik angolföldi képviselője volt. Olyan szocializmusról szőtt ábrándokat, amely megszabadul az ipari fejlődéstől, és meghirdeti a férfiak közti szerelmet.

296. oldal, Forster hatodik regénye (Magvető, 1975)

Kéry László: Angol írók Tanulmányok, cikkek

Kapcsolódó szócikkek: E.M. Forster: Maurice · homoszexuális
>!
Carmilla 

…a pártharcok, politikai bűvészmutatványok, parlamenti szemfényvesztés leple mögött a lényegében egységes uralkodó klikk húzódik meg, amely rablóbandaként fosztogatja az országot.

151. oldal, Fielding és a "Jonathan Wild" (Magvető, 1975)

Kéry László: Angol írók Tanulmányok, cikkek

1 hozzászólás
>!
Carmilla 

(…) A szatíra kétélűvé válik, Fielding nagy haragjában a népre is rátámad, amely tulajdon kifosztásához, becsapásához éljenez.

151. oldal, Fielding és a "Jonathan Wild" (Magvető, 1975)

Kéry László: Angol írók Tanulmányok, cikkek

>!
Carmilla 

Shylock szatirikusan felfogott, elítélendő, megvetendő figura. D egyben több is ennél. Nem csupán embertelen vonások fedezhetők fel benne, s egy bizonyos pontig nem tagadható, hogy igaza van. Igen hatásosan leplezi le a keresztény erkölcsiséget, a mélyreható ellentmondást a keresztények elvei és tettei között, a kizsákmányolást és osztályelnyomást, amely a humánus szólamok mögött meghúzódik.

27. oldal, Néhány szó Shakespeare komikus jellemeiről (Magvető, 1975)

Kéry László: Angol írók Tanulmányok, cikkek

>!
Carmilla 

A társadalom a maga törvényeivel és intézményeivel nem a derekak boldogságát szolgálja, hanem a szemérmetlenek, harácsolók és herék jólétét.

137. oldal, Fielding (Magvető, 1975)

Kéry László: Angol írók Tanulmányok, cikkek

Kapcsolódó szócikkek: társadalom

Említett könyvek


Hasonló könyvek címkék alapján

Kabdebó Lóránt: Versek között
Benyovszky Krisztián: Szövegek szeszélye
Kiss Lajos: Az esztétikum keresése
Halmai Tamás: Isteni fény, emberi lény
H. Szász Anna Mária: A modern regény mesterei
Létay Vera: Igent és nemet mondani
Kuncz Aladár: Tanulmányok, kritikák
Domokos Mátyás: Ugyanarról másképpen
Forgách András: Gonosz siker
Németh László: Életmű szilánkokban I-II.