Nőnevelés ​és nemzetépítés Magyarországon 1867–1918 0 csillagozás

Kereszty Orsolya: Nőnevelés és nemzetépítés Magyarországon 1867–1918

Magyarországon ​a nevelés- és művelődéstörténeti írások ritkán alapoznak a társadalmi nemek tudományának módszertanára és elméleti megközelítéseire, teszik elemzés tárgyává a nők szerepeit, tereit és a korabeli nőnevelést. Csakúgy, mint a „hagyományos” történetírásban, a neveléstörténet-írás magyarországi gyakorlatában is alig értelmeződnek a nők, mint a történelem cselekvői vagy a történetek írói. Neveléstörténeten – kevés kivétellel – a többnyire domináns pozíciót betöltő férfiak nevelésének történetét értjük; a nők nevelésének története csak a külön hangsúlyozott „nőnevelés-történeten” vagy „nőtörténeten” keresztül jelenítődik meg. Felvetődhet tehát a kérdés, neveléstörténet-e a nőnevelés-történet? Kutatásomban egy konkrét történelmi kontextust, a dualizmus kori magyarországi kormányzati szinten elképzelt és irányított magyar nemzetépítő törekvéseket vizsgálom, és azt mutatom be, hogy hiányos elemzéseket eredményezhet az, ha figyelmen kívül hagyjuk mindebben a nők elképzelt és… (tovább)

>!
Edition Nove, 2011
364 oldal · ISBN: 9789639897823

Várólistára tette 1

Kívánságlistára tette 2


Hasonló könyvek címkék alapján

Baska Gabriella – Nagy Mária – Szabolcs Éva: Magyar tanító, 1901
Hoffmann Zsuzsanna: Antik nevelés
Pukánszky Béla: A gyermekkor története
Horváth László – Pornói Imre: Szemelvények a nevelés történetéből
Vajda Pál (szerk.): Nagy magyar nevelők
Johannes Amos Comenius: Orbis sensualium pictus
Bognár László: Az aranykor tanítása
Fehér Erzsébet: Az oktatás és nevelés története
Gloviczki Zoltán – Zsinka László: Nevelés és iskola az antik és középkori Európában
Köpeczi Béla – Lukács Ernőné (szerk.): Az egészség / Lélektan – nevelés / Sport és testkultúra