Színek, ​terek, emberek 0 csillagozás

Irodalom és színház a 18-19. században
Kerényi Ferenc: Színek, terek, emberek

A ​néhány éve váratlanul elhunyt Kerényi Ferenc még maga állította össze tanulmánykötetét, de a könyv szövegének gondozására már nem volt módja. A válogatás mindazonáltal szerzőjének, a klasszikus magyar irodalom és a magyarországi színháztörténet enciklopédikus tudású szakértőjének a szándékait tükrözi: Kerényi Ferenc első – és sajnálatos módon már posztumusz – tanulmánykötetébe több évtizedes irodalom- és színháztörténeti munkásságából válogatott be tanulmányokat, reprezentatív módon tükrözve kutatói érdeklődésének változatos irányait és vizsgálódásainak módszertani sokszínűségét. Kerényi Ferenc munkásságának legfőbb erényeit – a filológiai alaposságot, a kivételes tárgyismeretet, a komoly problémaérzékenységet és az irodalom társadalmi használatának különböző módozataira is kiterjedő, történeti látásmódot – ilyenformán a kötet tematikailag is igen változatos elemzései kiválóan érzékeltetik, miközben a gyűjteménynek a 18. század közepétől a 20. század elejéig húzódó íve egy… (tovább)

>!
Ráció, Budapest, 2010
212 oldal · ISBN: 9789639605985

Hasonló könyvek címkék alapján

Szilágyi Márton – Völgyesi Orsolya (szerk.): Szövegkönyv
Sirató Ildikó: A magyar színjátszás rövid története
Pintér Márta Zsuzsanna: Theatrum és literatúra
Bécsy Tamás – Gerold László – Kilián István – Major Rita – Mályuszné Császár Edit – Szilágyi Katalin: Magyar színháztörténet I.
Bayer József: A nemzeti játékszín története
Karig Sára (szerk.): Barátok, rokonok
Király Jenő: Karády mítosza és mágiája
Koltai Tamás: Tapsrend
Nánay István: Tanodától – egyetemig
G. Etényi Nóra – Horn Ildikó (szerk.): Színlelés és rejtőzködés