Krisztus ​követése 21 csillagozás

Kempis Tamás: Krisztus követése Kempis Tamás: Krisztus követése Kempis Tamás: Krisztus követése Kempis Tamás: Krisztus követése Kempis Tamás: Krisztus követése Kempis Tamás: Krisztus követése Kempis Tamás: Krisztus követése Kempis Tamás: Krisztus követése

A mű egyike a keresztény lelki irodalom alapkönyveinek. Előszeretettel forgatják a kötetet azon hívők, kik a keresztény hitben szeretnének elmélyedni. A négy nagyobb egységre (könyvre) tagolódó kötet használatát betűrendes tárgymutató könnyíti meg.

Eredeti cím: De imitatione Christi

Eredeti megjelenés éve: 1418

>!
Ecclesia, Budapest, 2016
392 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789633633755 · Fordította: Jelenits István
>!
Ecclesia, Budapest, 2014
keménytáblás · ISBN: 9789633633403 · Fordította: Jelenits István
>!
Ecclesia, Budapest, 2012
392 oldal · ISBN: 9789633633403 · Fordította: Jelenits István

11 további kiadás


Kedvencelte 5

Most olvassa 8

Várólistára tette 13

Kívánságlistára tette 12


Kiemelt értékelések

>!
Timár_Krisztina ISP
Kempis Tamás: Krisztus követése

Ezt nem merem csillagozni. Nem is arra való.
Meg nem is arra, amit én csináltam vele, hogy gyorsított menetben olvastam végig. (De így legalább tényleg visszaadhatom a tulajdonosának holnap.)
Hogy én személy szerint mit éreztem ennek a XV. századi klasszikusnak az olvasása közben, azt most hangsúlyozottan kihagyom az értékelésből. Most csak arról szeretnék írni, ami más, keresztény vagy nem keresztény, hívő vagy nem hívő olvasók számára érdekes lehet. A továbbiakról magánban szívesen beszélgetek, itt most nem. :)

Ez a kötet határozottan nem gyors olvasásra való. Nem igazán engedi magát. Azt engedné, hogy mindennap egy kicsit olvasson belőle az ember, és azon jó alaposan elgondolkozzon. Úgy talán meg is lehetne különböztetni egyik fejezetet a másiktól. ;)
Mert ritka mód repetitív szöveg ez. Amit az első könyv elmond, azt ismételgeti a többi három: intelmek és bölcsességek (ilyen sebesség mellett) nyomasztó tömege, gyakorlati útmutatás, időnként közbeszúrt imádságokkal, misztikus himnuszokkal, elmélkedésekkel. A stílus szándékoltan nagyon egyszerű, nagyon dísztelen, éppen azért, hogy az olvasó ne a „hogyan”-ra figyeljen.
Elsősorban egyházi emberek számára készült (nagyságrendekkel jobb lenne a világ, ha minden egyházi ember életvitelhez készült kézikönyvnek tekintené), de nyugodtan olvashatja bárki más is.*
Amire az intelmek túlnyomó többsége koncentrál, az az alázat és az önfeladás, minden értelemben. Az ember semmi, az Isten minden. Szigorú következetességgel ebből a tételből vezet le minden intelmet. A „misztikus” itt nem „elvont”-at jelent (ennél a könyvnél konkrétabbat nehezen lehetne elképzelni), hanem mindazt, amit az Istennel való egyesülés vágya magában foglal.
Az Isten felé vezető út pedig – a szöveg szerint – a befelé, a lélekbe vezető út. Az anyagi világ pusztán jelrendszer, amelynek helyes megfejtése elvezet az igazsághoz. (Helyes értelmezéshez viszont leginkább csak a kegyelem segítheti az embert.**) A könyv abból indul ki, hogy a lélek Istentől való, Istenhez tartozik, és radikálisan különbözik a testtől – tehát minden, amiben az ember egyénisége megnyilvánul, az a test, az az anyag, az a külső, az a bűnös; az az, amitől meg kell szabadulni. A következetességet nem lehet elvitatni tőle, az biztos.
És messziről látszana rajta a középkoriság akkor is, ha nem volna rajta évszám. :)

* Merem állítani, hogy egy-két részlet kivételével minden további nélkül elfogadható lehet nemcsak katolikusok, hanem protestánsok számára is a könyv, sőt még tovább is mennék: minden Istenkereső embernek.
** Mondom, hogy protestánsok is bizalommal fordulhatnak hozzá. ;)

>!
padamak
Kempis Tamás: Krisztus követése

Ez amolyan többször elővevős, bele-beleolvasós, át-átrágós, meg-megfontolós – igazi lelki tanácsos olvasmány. Szerzeteseknek mindennapi kenyér. Nekünk, kolostorfalon túl lézengőknek egy vágyható más világ, minden vágyakról és népszerűségről lemondással. Olyan sok jó gondolatot tartalmaz, hogy nem győznék idézni csak sürgető kérésre. 2-3-szor istentiszteleten is olvastam fel belőle részleteket.
Néhány kis egységet különösen megkapónak tartottam, íme a címeik:
III/2. Szavak zengése nélkül beszél bennünk az igazság;
III/6. Az igaz szeretet próbája;
III/15/II. Imádság azért, hogy Isten akaratát betölthessük;
III/19. A méltatlanságok elviselése; ki bizonyul igazán béketűrőnek;
III/26. A lélek szabadságának állapotát inkább ki lehet érdemelni imádsággal, mint olvasással; (molyok, figyelem!)
III/57. Nem érdemes nagyon elhagynia magát az embernek, ha ereje fogytát érzi;

A gyűjteményben lévő négy könyvből az utolsó (Ájtatos buzdítás a szentáldozásra) számomra a legtávolabbi volt, emiatt a fél* levonás, legközelebb azt kihagyva fogom olvasgatni.
Merthogy olvasgatásra érdemes – fogjátok ti is!

>!
Gazella 
Kempis Tamás: Krisztus követése

Nagy lelkesedéssel vágtam bele, már rég óta el akartam olvasni. A legeleje friss megtérőként mellbe vágott. (Amikor azokat ostorozza, akik el vannak alélva önnön intelligenciájuktól. Khm.) Később azt is megtudtam, hogy az egyik legkedvesebb szentem, Lisieux-i Szent Teréz fejből tudta az egészet. Szó szerint. De Loyolai Szent Ignác is elismeréssel forgatta. Hát akkor hogyne tetszene már nekem is, ugye?

Pedig sajnos nem tetszett. Viccesen azt is mondhatnám, hogy már megint az amerikai szószátyárság, és a szerkesztő igazán meghúzhatta volna. De hát egy 15. századi németalföldi könyvről van szó. :'D Szóval egyszerűen egy idő után totálisan elegem lett abból, hogy ugyanazt mondja újra. És újra. És újra.

1 hozzászólás
>!
mandris
Kempis Tamás: Krisztus követése

Így a nagyböjti időszak célegyenesébe érve sikerült a könyv végére érnem. Nem haladtam vele túl gyorsan, de nem is lehet, de legalábbis nem érdemes befalni.
Nehéz a könyvet értékelni. A középkori keresztény lelki irodalom klasszikusa, mai napig sokan ajánlják, és feltételezem, sokan forgatják is.
Ha valaki ismeri az Evangéliumokat és Pál apostol leveleit, akkor igazából annyira sok újat nem mond neki a könyv, de sose árt az ismétlés. Abból pedig bőven van a könyvben. Igazából újra és újra visszatér ugyanoda, a lélek szerinti életre, az evilági dolgoktól való függetlenedésre, az Istenhez való fordulásra, Krisztus példájának követésére, önmagunk bűnre hajló természetével való szembenézésre, stb. stb. Szóval nem akar újat hozni, hanem a krisztusi tanításon elmélkedik, azt fejti ki újra és újra.
A könyv elsősorban szerzeteseknek és papoknak íródott, a szerző őhozzájuk címezi, de természetesen nem csak ők meríthetnek belőle bőséggel. Sőt, tovább megyek, és egyetértek @Timár_Krisztina-val, hogy nem is csak a katolikusok, hanem bárki, aki Istent keresi. Az első három könyvet akár protestáns is írhatta volna, na jó, leszámítva a IV. könyvet az Oltáriszentségről. Egyébként nekem pont a III. és a IV. könyv volt a kedvencem, amikor az előíró hang helyét az imádság és az Istennel folytatott párbeszéd veszi át.

>!
mohapapa I
Kempis Tamás: Krisztus követése

Egy katolikus barátom ajánlotta a seregben, amikor csak köszönőviszonyban voltam a Bibliával., meg a hittel.
Jól tette, hogy ajánlotta!
S még a kiadása is nagyon kis jó!

>!
Csillag
Kempis Tamás: Krisztus követése

Ajánlom annak, aki el szeretne mélyülni a hitben. Sokat segít. :)


Népszerű idézetek

>!
Timár_Krisztina ISP

Minél többet tudsz, minél műveltebb vagy,
annál szigorúbb ítélet vár rád, ha szentebbül nem élsz.
Ne bízd el hát magad ügyességedben vagy tudományodban,
inkább érezd felelősnek magad minden tudásért, amit kaptál.

16-17. oldal (I. könyv 2/I)

>!
Timár_Krisztina ISP

Éppolyan szívesen kell olvasnunk a jámbor és egyszerű könyveket,
mint a magasztosakat és a mélyeket.
Ne a szerző tekintélye számítson előtted,
ne az, hogy művelt vagy műveletlen:
hanem a tiszta igazság szeretete indítson olvasásra.
Ne kutasd, ki mondta ezt vagy azt,
inkább arra figyelj, mit mondott.
Az emberek elmúlnak:
de az Úr igazsága örökre megmarad.
Személyválogatás nélkül
sokféle módon szól hozzánk az Isten.

24. oldal (I. könyv 5/II)

>!
Gazella 

Ha helyes, amit gondolsz, de Istenért elhagyod és mást követsz, nagyobb hasznodra lesz.

I. könyv (2./9.)

2 hozzászólás
>!
Cheril

De jaj azoknak, akik nem értik át
nyomorúságukat:
nagyobb jaj azoknak, akik még szeretik is ezt
a nyomorult és romlandó életet.
Mert némelyek annyira beleszeretnek,
bár kézi munkájukkal, sőt koldulásukkal
alig szerzik meg a mindennapit,
hogy ha mindig itt élhetnének,
nem törődnének Isten országával.
Bizony eszeveszett és hitetlen szívű ember az,
akit annyira rabul ejtenek a földi dolgok,
hogy semmi másnak jóízét nem érzi.
Az effélék, szegények végtére keservesen
meglátják,
milyen hitvány semmiség volt, amit szerettek.

>!
Kápmegyeri

Ha igazlato szemmel magamba nézek,azt kell megallapitanom,hogy soha semmi teremtmény jogtalansagot nem követett el ellenem,ezért jogosan én sem panaszkodhatom
terad.Mivel gyakran és súlyosan vetkeztem ellened, akármelyik teremtmény méltán támad rám.Kijar nekem a szegyenvallas és a megvettetes,téged pedig megillet a dicséret,
tisztelet és dicsőség.

3.Konyv 41.fejezet.

>!
ritusss

Vesd el magadtól a csüggesztő szomorúságot, amellyel csipkedő hangulat és neheztelés jár.
Hiszen a lelki éhséget semmi sem csillapíthatja, egyedül csak teremtője, az Isten.
Az ember legnagyobb diadala, ha legyőzi, ami gyönyörrel csábítja, ha ahhoz közelít, amitől természete visszaborzad, ha zokszó nélkül tűr ott, ahol súlyos a fájdalom.

>!
ritusss

Ó emberi szív, te telhetetlenül vágyakozol mindig valamire, pedig milyen keserű nyomor vár reád, ha elhanyagolod Istenedet. Miért szaladsz annyi üres ábránd után, amelyek nem tudnak tökéletesen megvigasztalni és egészen kielégíteni! Tehát mit akarsz még, merre bolyongsz a boldogság után? Térj csak vissza gyorsan szíved rejtekébe, lásd mennyit vétettél; légy rajta, hogy jóvá tedd bűneidet. Készíts lakást Istennek szívedben, őrizkedjél a képzelet és ellenséges indulatok hirtelen támadásaitól.

>!
Leverkühn

… a Paradicsom és a Pokol a lélek legmélyén lakozik …

>!
hangfogyatkozás

Nincs itt maradandó városod és akárhol légy, idegen és jövevény vagy; nem is lesz soha nyugtod, ha nem ragaszkodol szívedből-lelkedből Krisztushoz.

II. könyv, 1. fejezet, 1.

>!
hangfogyatkozás

Minél jobban magábavonult az ember és minél egyszerűbb lélek, annál több és mélyebb dolgot ért meg fáradság nélkül, mert mennyből veszi az értelem világosságát.


Ezt a könyvet itt említik


Hasonló könyvek címkék alapján

M. C. A. van der Heijden: Een groot schat in een klein vat
T. Mateboer: Bunjan zarándokútja
Johan Huizinga: A középkor alkonya
M. C. A. van der Heijden: Hoort wat men u spelen zal
Theun de Vries: Titkok birodalma
Sible de Blaauw: Cultus et decor I-II.
Michel Faber: The Book of Strange New Things
Henri J. M. Nouwen: Adam, Isten szeretettje
Johann Valentin Andreä – Jan van Rijckenborgh: Rózsakereszt Krisztián Alkémiai Menyegzője I-II.
Anne-Marie Kool: Az ÚR csodásan működik I.