Krisztus ​követése 22 csillagozás

Kempis Tamás: Krisztus követése Kempis Tamás: Krisztus követése Kempis Tamás: Krisztus követése Kempis Tamás: Krisztus követése Kempis Tamás: Krisztus követése Kempis Tamás: Krisztus követése Kempis Tamás: Krisztus követése Kempis Tamás: Krisztus követése Kempis Tamás: Krisztus követése

A mű egyike a keresztény lelki irodalom alapkönyveinek. Előszeretettel forgatják a kötetet azon hívők, kik a keresztény hitben szeretnének elmélyedni. A négy nagyobb egységre (könyvre) tagolódó kötet használatát betűrendes tárgymutató könnyíti meg.

Eredeti cím: De imitatione Christi

Eredeti megjelenés éve: 1418

>!
Ecclesia, Budapest, 2019
392 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789633634004 · Fordította: Jelenits István
>!
Ecclesia, Budapest, 2016
392 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789633633755 · Fordította: Jelenits István
>!
Ecclesia, Budapest, 2014
keménytáblás · ISBN: 9789633633403 · Fordította: Jelenits István

13 további kiadás


Kedvencelte 8

Most olvassa 12

Várólistára tette 14

Kívánságlistára tette 14


Kiemelt értékelések

>!
bratan P
Kempis Tamás: Krisztus követése

Mit lehet mondani egy 15. századi, elsősorban szerzeteseknek íródott könyvecskéről? Hát azt, hogy ez nagyon jó, de nem való mindenkinek. A könyv lényegében a bibliai bölcsességi irodalmat utánozza, stílusa erőteljesen hajaz a Példabeszédek könyvére (már ha Isten – akár az Atyaisten, akár Jézus Krisztus – a megszólaló), illetve Zsoltárok könyvére, ha a szerzetes a megszólaló műben. Meg van benne egy csomó bibliai parafrázis és szó szerinti idézet.

Négy könyvből áll ez a „könyvecske”, első részében – mintegy bevezetésként – azzal találkozunk, hogy van lelki élet. A második könyv fő témája a lelki életre való buzdítás, a harmadiké pedig a lelki életben rejlő vigasztalásról szól. Az utolsó, záró fejezete az Oltáriszentség kérdését tárgyalja a maga stílusában – itt döbbenhet rá leginkább az ember arra, hogy ezt felszentelt papoknak írta Kempis Tamás.

Én személyesen nagyon szeretem ezt a kis könyvet, valamikor úgy 30 évvel ezelőtt egy lengyel piacon került a birtokomba. Az én 1927-es kiadásomat Pázmány Péter fordítása alapján Zsiros Ferenc jezsuita szerző dolgozta fel. A szöveganyaga archaikus, kicsit emlékeztet a Károli bibliafordítás legjobban elterjedt (1908-as) szövegének archaikusságára. Talán ezért is szerettem meg. Hozzá kell tennem: lehet, hogy Jelenits István fordítása sokkal korrektebb, de valami nekem elveszett benne – már amennyire egy könyvesbolti betekintésben volt alkalmam ezt megítélni.

Maga a könyv alapüzenete: a fényes középkorból összeegyeztethetetlen a mi sötét 21. századunkkal, ezért elolvasását semmiképpen nem ajánlom azoknak, akik nem járnak valamiféle keresztény spiritualitásban. Az itt megfogalmazott idea az nagyjából úgy teljes mértékben a jelenlegi trend negáltja. Szóval, fel kell nőni/ébredni hozzá.

1 hozzászólás
>!
Timár_Krisztina IP
Kempis Tamás: Krisztus követése

Ezt nem merem csillagozni. Nem is arra való.
Meg nem is arra, amit én csináltam vele, hogy gyorsított menetben olvastam végig. (De így legalább tényleg visszaadhatom a tulajdonosának holnap.)
Hogy én személy szerint mit éreztem ennek a XV. századi klasszikusnak az olvasása közben, azt most hangsúlyozottan kihagyom az értékelésből. Most csak arról szeretnék írni, ami más, keresztény vagy nem keresztény, hívő vagy nem hívő olvasók számára érdekes lehet. A továbbiakról magánban szívesen beszélgetek, itt most nem. :)

Ez a kötet határozottan nem gyors olvasásra való. Nem igazán engedi magát. Azt engedné, hogy mindennap egy kicsit olvasson belőle az ember, és azon jó alaposan elgondolkozzon. Úgy talán meg is lehetne különböztetni egyik fejezetet a másiktól. ;)
Mert ritka mód repetitív szöveg ez. Amit az első könyv elmond, azt ismételgeti a többi három: intelmek és bölcsességek (ilyen sebesség mellett) nyomasztó tömege, gyakorlati útmutatás, időnként közbeszúrt imádságokkal, misztikus himnuszokkal, elmélkedésekkel. A stílus szándékoltan nagyon egyszerű, nagyon dísztelen, éppen azért, hogy az olvasó ne a „hogyan”-ra figyeljen.
Elsősorban egyházi emberek számára készült (nagyságrendekkel jobb lenne a világ, ha minden egyházi ember életvitelhez készült kézikönyvnek tekintené), de nyugodtan olvashatja bárki más is.*
Amire az intelmek túlnyomó többsége koncentrál, az az alázat és az önfeladás, minden értelemben. Az ember semmi, az Isten minden. Szigorú következetességgel ebből a tételből vezet le minden intelmet. A „misztikus” itt nem „elvont”-at jelent (ennél a könyvnél konkrétabbat nehezen lehetne elképzelni), hanem mindazt, amit az Istennel való egyesülés vágya magában foglal.
Az Isten felé vezető út pedig – a szöveg szerint – a befelé, a lélekbe vezető út. Az anyagi világ pusztán jelrendszer, amelynek helyes megfejtése elvezet az igazsághoz. (Helyes értelmezéshez viszont leginkább csak a kegyelem segítheti az embert.**) A könyv abból indul ki, hogy a lélek Istentől való, Istenhez tartozik, és radikálisan különbözik a testtől – tehát minden, amiben az ember egyénisége megnyilvánul, az a test, az az anyag, az a külső, az a bűnös; az az, amitől meg kell szabadulni. A következetességet nem lehet elvitatni tőle, az biztos.
És messziről látszana rajta a középkoriság akkor is, ha nem volna rajta évszám. :)

* Merem állítani, hogy egy-két részlet kivételével minden további nélkül elfogadható lehet nemcsak katolikusok, hanem protestánsok számára is a könyv, sőt még tovább is mennék: minden Istenkereső embernek.
** Mondom, hogy protestánsok is bizalommal fordulhatnak hozzá. ;)

>!
padamak 
Kempis Tamás: Krisztus követése

Ez amolyan többször elővevős, bele-beleolvasós, át-átrágós, meg-megfontolós – igazi lelki tanácsos olvasmány. Szerzeteseknek mindennapi kenyér. Nekünk, kolostorfalon túl lézengőknek egy vágyható más világ, minden vágyakról és népszerűségről lemondással. Olyan sok jó gondolatot tartalmaz, hogy nem győznék idézni csak sürgető kérésre. 2-3-szor istentiszteleten is olvastam fel belőle részleteket.
Néhány kis egységet különösen megkapónak tartottam, íme a címeik:
III/2. Szavak zengése nélkül beszél bennünk az igazság;
III/6. Az igaz szeretet próbája;
III/15/II. Imádság azért, hogy Isten akaratát betölthessük;
III/19. A méltatlanságok elviselése; ki bizonyul igazán béketűrőnek;
III/26. A lélek szabadságának állapotát inkább ki lehet érdemelni imádsággal, mint olvasással; (molyok, figyelem!)
III/57. Nem érdemes nagyon elhagynia magát az embernek, ha ereje fogytát érzi;

A gyűjteményben lévő négy könyvből az utolsó (Ájtatos buzdítás a szentáldozásra) számomra a legtávolabbi volt, emiatt a fél* levonás, legközelebb azt kihagyva fogom olvasgatni.
Merthogy olvasgatásra érdemes – fogjátok ti is!

>!
mandris
Kempis Tamás: Krisztus követése

Így a nagyböjti időszak célegyenesébe érve sikerült a könyv végére érnem. Nem haladtam vele túl gyorsan, de nem is lehet, de legalábbis nem érdemes befalni.
Nehéz a könyvet értékelni. A középkori keresztény lelki irodalom klasszikusa, mai napig sokan ajánlják, és feltételezem, sokan forgatják is.
Ha valaki ismeri az Evangéliumokat és Pál apostol leveleit, akkor igazából annyira sok újat nem mond neki a könyv, de sose árt az ismétlés. Abból pedig bőven van a könyvben. Igazából újra és újra visszatér ugyanoda, a lélek szerinti életre, az evilági dolgoktól való függetlenedésre, az Istenhez való fordulásra, Krisztus példájának követésére, önmagunk bűnre hajló természetével való szembenézésre, stb. stb. Szóval nem akar újat hozni, hanem a krisztusi tanításon elmélkedik, azt fejti ki újra és újra.
A könyv elsősorban szerzeteseknek és papoknak íródott, a szerző őhozzájuk címezi, de természetesen nem csak ők meríthetnek belőle bőséggel. Sőt, tovább megyek, és egyetértek @Timár_Krisztina-val, hogy nem is csak a katolikusok, hanem bárki, aki Istent keresi. Az első három könyvet akár protestáns is írhatta volna, na jó, leszámítva a IV. könyvet az Oltáriszentségről. Egyébként nekem pont a III. és a IV. könyv volt a kedvencem, amikor az előíró hang helyét az imádság és az Istennel folytatott párbeszéd veszi át.

>!
Little_Sunshine P
Kempis Tamás: Krisztus követése

Elmélkedős lassan olvasós könyv, ami jó ha ott van az éjjeli szekrényeden! :)

>!
mohapapa I
Kempis Tamás: Krisztus követése

Egy katolikus barátom ajánlotta a seregben, amikor csak köszönőviszonyban voltam a Bibliával., meg a hittel.
Jól tette, hogy ajánlotta!
S még a kiadása is nagyon kis jó!

>!
Csillag
Kempis Tamás: Krisztus követése

Ajánlom annak, aki el szeretne mélyülni a hitben. Sokat segít. :)


Népszerű idézetek

>!
Timár_Krisztina IP

Minél többet tudsz, minél műveltebb vagy,
annál szigorúbb ítélet vár rád, ha szentebbül nem élsz.
Ne bízd el hát magad ügyességedben vagy tudományodban,
inkább érezd felelősnek magad minden tudásért, amit kaptál.

16-17. oldal (I. könyv 2/I)

>!
Timár_Krisztina IP

Éppolyan szívesen kell olvasnunk a jámbor és egyszerű könyveket,
mint a magasztosakat és a mélyeket.
Ne a szerző tekintélye számítson előtted,
ne az, hogy művelt vagy műveletlen:
hanem a tiszta igazság szeretete indítson olvasásra.
Ne kutasd, ki mondta ezt vagy azt,
inkább arra figyelj, mit mondott.
Az emberek elmúlnak:
de az Úr igazsága örökre megmarad.
Személyválogatás nélkül
sokféle módon szól hozzánk az Isten.

24. oldal (I. könyv 5/II)

>!
Lunemorte MP

Ha helyes, amit gondolsz, de Istenért elhagyod és mást követsz, nagyobb hasznodra lesz.

I. könyv (2./9.)

2 hozzászólás
>!
Lunemorte MP

Ne szégyelld, ha Krisztus szeretetéért másnak szolgálsz és e világ szemében szegénynek látszol.

II. könyv (2./7.)

>!
ritusss P

Vesd el magadtól a csüggesztő szomorúságot, amellyel csipkedő hangulat és neheztelés jár.
Hiszen a lelki éhséget semmi sem csillapíthatja, egyedül csak teremtője, az Isten.
Az ember legnagyobb diadala, ha legyőzi, ami gyönyörrel csábítja, ha ahhoz közelít, amitől természete visszaborzad, ha zokszó nélkül tűr ott, ahol súlyos a fájdalom.

>!
ritusss P

Ne lustálkodj, ha egyedül vagy is, ne légy bőbeszédű a társaságban: megverten futamodik meg a sátán a hallgatni tudó embertől.
Bárhol tartozkódnál is, egyedül vagy többiekkel, mindig éberen imádkozva kell küzdened a testi és lelki kísértésekkel szemben.
Remélj mindig az Úrban, bármennyire elszomorít is a heves kísértés.

>!
Cheril

De jaj azoknak, akik nem értik át
nyomorúságukat:
nagyobb jaj azoknak, akik még szeretik is ezt
a nyomorult és romlandó életet.
Mert némelyek annyira beleszeretnek,
bár kézi munkájukkal, sőt koldulásukkal
alig szerzik meg a mindennapit,
hogy ha mindig itt élhetnének,
nem törődnének Isten országával.
Bizony eszeveszett és hitetlen szívű ember az,
akit annyira rabul ejtenek a földi dolgok,
hogy semmi másnak jóízét nem érzi.
Az effélék, szegények végtére keservesen
meglátják,
milyen hitvány semmiség volt, amit szerettek.

>!
hangfogyatkozás

Minél jobban magábavonult az ember és minél egyszerűbb lélek, annál több és mélyebb dolgot ért meg fáradság nélkül, mert mennyből veszi az értelem világosságát.

>!
ritusss P

Ó emberi szív, te telhetetlenül vágyakozol mindig valamire, pedig milyen keserű nyomor vár reád, ha elhanyagolod Istenedet. Miért szaladsz annyi üres ábránd után, amelyek nem tudnak tökéletesen megvigasztalni és egészen kielégíteni! Tehát mit akarsz még, merre bolyongsz a boldogság után? Térj csak vissza gyorsan szíved rejtekébe, lásd mennyit vétettél; légy rajta, hogy jóvá tedd bűneidet. Készíts lakást Istennek szívedben, őrizkedjél a képzelet és ellenséges indulatok hirtelen támadásaitól.

>!
Arabmókus

Nem is tart sokáig a kívül keresett békesség, ha igaz alapot nem vet neki szíved állapota. Azaz ha énbennem nem gyökerezel: változhatol, de meg nem javulhatsz. Mert amikor alkalom adódik, élsz is vele, s megtalálod újra, sokszorosan, amitől menekültél.

211. oldal III. könyv 27. fejezet (Ecclesia, 1012)


Ezt a könyvet itt említik


Hasonló könyvek címkék alapján

M. C. A. van der Heijden: Een groot schat in een klein vat
T. Mateboer: Bunjan zarándokútja
Johan Huizinga: A középkor alkonya
M. C. A. van der Heijden: Hoort wat men u spelen zal
Theun de Vries: Titkok birodalma
Sible de Blaauw: Cultus et decor I-II.
Michel Faber: The Book of Strange New Things
Henri J. M. Nouwen: Adam, Isten szeretettje
Johann Valentin Andreä – Jan van Rijckenborgh: Rózsakereszt Krisztián Alkémiai Menyegzője I-II.
Anne-Marie Kool: Az ÚR csodásan működik I.