Férj ​és nő / Ködképek a kedély láthatárán 8 csillagozás

Kemény Zsigmond: Férj és nő / Ködképek a kedély láthatárán Kemény Zsigmond: Férj és nő / Ködképek a kedély láthatárán

A ​sorozat szerkesztője igen jól választotta ki Kemény Zsigmond terjedelmes ouvre-jéből ezt a két rövidebb lélegzetű regényt, mert egyik is, másik is nagyon alkalmas lehet arra, hogy az eddig inkább tisztelettel emlegetett, mintsem valóban népszerű író világát közel hozza a mai olvasókhoz. Mindkét mű a pálya középső szakaszán, az 1850-es években született, akkor, amikor Kemény egyre szűkebbnek érezte sajátos, eredendően tragikus létélménye kifejezéséhez a kezdetben követett romantikus mintákat, s új művészi megoldásokat keresett. A reformkor idején játszódó Férj és nő egy szerelmi szenvedély sodró erejű, mégsem patetikus, inkább elemző bemutatása; házasember főhőse – új eszmékért hevülő nemes – nem a polgárcsaládból származó, jólelkű hitvese oldalán keresi a boldogságot, hanem arisztokrata kedvese kegyeiért eseng reménykedve, csalódva, örök féltékenyen, s végül mind több belső sebből vérezve jut el a kétségbeesett öngyilkosságig. E végzetes szenvedély ábrázolásában az író bőségesen… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: A magyar próza klasszikusai

>!
Unikornis, Budapest, 1996
384 oldal · ISBN: 963427109X

Kedvencelte 1

Most olvassa 2

Várólistára tette 4

Kívánságlistára tette 1


Kiemelt értékelések

Dün P>!
Kemény Zsigmond: Férj és nő / Ködképek a kedély láthatárán

Egyelőre csak a Férj és nőt olvastam (az volt kötelező).
Egy nem mindennapi (?) szerelmi háromszög története elég meglepő befejezéssel, mondhatni nincs happyend… Kemény Zsigmond szépen ír, de a körmondatokban néha elvesztem sajnos, ezért túl sokáig tartott elolvasni, ami egy idő után levon az élvezeti értékből…


Népszerű idézetek

Archibald_Tatum>!

– Gróf úr! A valódi nemes csak királytól fogad ajándékot, hogy azt nagyobbal viszonozza.
Jenő elpirult gyöngédtelenségéért.
– De legalább ön kétségbe nem hozza – mondá szünet után – a tagosítás hasznait, ha különben a nyert föld mennyisége és minősége a régihez egyenlő maradna is.

315. oldal, Ködképek a kedély láthatárán (Szépirodalmi, 1968)

10 hozzászólás
cassiesdream>!

…minden ügynek legtöbbet a túlbuzgó barátok ártanak.

(Férj és nő) Első rész / 2.

cassiesdream>!

…az Isten tőlünk élő hitet, nem vakbuzgóságot kíván.

(Férj és nő) Második rész / 5.

cassiesdream>!

Ki-ki dolga után indul, csendesen és csevegés nélkül. A kötelesség uralkodik; a kedv száműzve. Pontos fizetés, jó étel, kevés öröm, semmi önállóság: ezen négy tulajdonnal bír a fehérhalmi udvari élet. Annyi szabály van, annyi teendő, oly kölcsönös ellenőrködés, hogy minden úgynevezett belső ember irigy szemmel tekint azon szerencsésekre, kik kívül nyernek alkalmazást, s legalább a mezőn vagy a sötét erdőkben szabadon lélegzelhetnek, és miután napokig szolgák voltak, módjokban áll legalább órákig emberekké lenni. Alkalmasint ez oka, hogy a kisebb külső hivatalokra is a sokkal jobban fizetett belső emberek élet-halálra versenyeznek, s minden megürült ispánság betöltéséig a följelentéseknek és árulkodásnak sem hossza, sem száma.

(Ködképek) 16.

cassiesdream>!

Óh, az ember gyarló teremtés, mikor imádkozik vagy vétkezik egyaránt. Minden csak máz rajtunk, mely gyöngeségeket von be. Bűneink nagy része túlhajtott erény, erényeink nagy része magát ki nem nőtt bűn. Játékszerei vagyunk ellenszenveinknek, melyek megvakítnak, és közönyünknek, mely érzéseink lángját oltja ki, hogy a sötétségben szellemünk elaludjék, és szívetlenség által butákká váljunk.

(Ködképek...) 10.

tamii>!

Rögeszméink gyakran vétkesebbé tesznek minket és szerencsétlenebbé mást, mint bűneink.

(Ködképek) 22.

cassiesdream>!

A holnap óriási távolságokban álland a mától. Örömei különböznek, bánatai mások.

(Férj és nő) Első rész / 11.

Kasztór_Polüdeukész>!

Senki sem hirdette, senki nem támadta meg a veszélyes nézetet, nem folyt fölötte vita vagy
kölcsönös értesülés, s mégis rögtön hódított, és dönthetlensége sokaknál oly kicsinált dolog-
nak látszott, mint hogy télen nem zöldül a rózsabokor, és a harmatcsepptől még soha egy
gyermek sem égette meg ujját.

(pdf)

Kasztór_Polüdeukész>!

Ők gyorsan akarnak össze-
kelni… De miért sietsz a bilincsek közé, te független és gőgös nő? Mi sarkall? Mi ösztönöz?
Szándékodnak nagy okai lehetnek!

(pdf)

Kasztór_Polüdeukész>!

hű és szeret. Tehetek-e szebbet s rám nézve is boldogí-
tóbbat, mint ha e kedélyes nőt érdeme szerint becsülöm, imádom?

(pdf)


Hasonló könyvek címkék alapján

Jókai Mór: Mire megvénülünk
Mikszáth Kálmán: Kísértet Lublón
Szabó Magda: Régimódi történet
Jókai Mór: Az elátkozott család
Harsányi Zsolt: Ecce homo
Benedek Elek: Édes Anyaföldem!
Mikszáth Kálmán: Két választás Magyarországon
Gárdonyi Géza: Dávidkáné
Jókai Mór: A cigánybáró
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője / Akli Miklós