A ​szív örvényei 13 csillagozás

Kemény Zsigmond: A szív örvényei Kemény Zsigmond: A szív örvényei

Sorsdöntő ​történelmi helyzetek valósága, messzi földrészek egzotikus világa s az 1840-50-es évek társadalmi képe megejtő sokszínűséggel és megrendítő realitással tárul fel a kötetben található művekben.
A Két boldog a nagy történelmi regények rokona, a Mohács utáni időszakból meríti témáját. Hősei török háremek, komor erdélyi várak és lidérces mocsarak között keresik – tragikusan hiába – az emberi boldogságot. A romantikus ihletésű elbeszélések az álom és valóság képeinek művészi egymásba-játszásával a legmodernebb írói törekvésekkel tartják a rokonságot; miközben Kemény Zsigmond indiai és amerikai tájakra viszi az olvasót, a műfaj legizgalmasabb lélektani lehetőségeit váltja valóra.
A szerelem élete társadalomrajz egy kisvárosról. Zalatna torzsalkodó polgárainak ábrázolása a szatirikusok is kitűnő Kemény Zsigmondot új oldalról mutatja be az olvasónak.
A szív örvényei című szerelmi történet Velencében játszódik. A gazdag érzelemvilágú, titokzatosságba burkolózó s… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: A magyar próza klasszikusai Kossuth

>!
Kossuth, Budapest, 2010
ISBN: 9789630962681
>!
Kossuth, Budapest, 2007
238 oldal · ISBN: 9789630949507
>!
Szépirodalmi, Budapest, 1969
490 oldal

Enciklopédia 3

Helyszínek népszerűség szerint

Gangesz


Most olvassa 1

Várólistára tette 10


Kiemelt értékelések

kaporszakall>!
Kemény Zsigmond: A szív örvényei

Kemény Zsigmond 11 kötetes életműsorozatából ez a hetedik, amit elolvastam; két kisregényt és néhány novellát tartalmaz, mind az ötvenes évekből.

A szív örvényei egy ízig-vérig romantikus, sok meglepetéssel megspékelt történet, Hoffmann és Mérimée legjobb elbeszéléseihez méltó csavaros cselekménnyel, a Keménynél megszokott nehézkes stílusban. Forma és tartalom kontrasztja annál fájóbb, mert ez a kisregény, melyben utált szerelme kínja helyett megvetett szerelme bosszúját szenvedi el az egyik férfi mellékszereplő (aki mellett a hőstenor csak jellegtelen bábu) összetettsége, fordulatossága, sokarcú jellemei révén a klasszikus magyar irodalom legjavához tartozhatna, ha ebben archaikus nyelvezete (és a mai olvasóközönség idegenkedése a régiességektől; ami mellesleg szerintem részben indokolatlan, és sajnálatos) nem akadályozná. Mégis: ha valaki kedvet kapna hozzá, ne riadjon vissza a kopottas külsőtől, alatta nagyon is eleven mondanivaló rejtőzik.

A Két boldog történelmi tárgyú novella; már az író nagy regényeit előlegezi, s mint elbeszélés, jól komponált, feszes (jóllehet, a végén kicsit kurtára vágott). Nekem tetszett, bár a török főszereplő, Csiaffer basa 'bölcs' fatalizmusa számomra a birkák bárgyú vágóhídi belenyugvásával egyenértékű. Ám a kor szellemét (XVII. század) minden bizonnyal híven idézi fel ez a kis írás, szerintem az előbbi kisregény mellett a kötet másik olvasásra érdemes darabja.

A további történetek zömmel felejthetőek: Az Alhikmet, a vén törpe és a Poharazás alatt Wilhelm Hauff keleti meséit utánozza, kevés sikerrel, a Deborah pedig A rajongók c. későbbi nagyregény szinopszisa; aki esetleg célbavette a regényt, az ezt a novellát feltétlenül hagyja ki. A szerelem élete kilóg a sorból: a XIX. századi erdélyi társadalmi intrikákról szól; keserű és kiábrándult, Tolnai Lajos tollára illő. Hangütését, realizmusát tekintve e romantikus kötetben kakukktojás, színvonalában viszont ez a bronzérmes az írások közül.

BeetheBlessed>!
Kemény Zsigmond: A szív örvényei

Csak az Alhikmet, a vén törpét olvastam belőle. Nagyon meglepett, mert nem gondoltam volna, hogy Kemény Zsigmond képes egy Hoffmannhoz illő novellát írni. Kicsit túl sok volt a tájleírás és a lassúság, de ezt már megszoktam tőle. Jó kis történet volt :)

Belle_Maundrell >!
Kemény Zsigmond: A szív örvényei

Határozottan jobb, mint Az özvegy és leánya, de Kemény Zsigmond soha nem lesz a szívem csücske. Volt egy-két jó pillanata, de egyik történet se lett a kedvencem, nem is igazán kötöttek le. Viszont a sokszínűsége tetszett, érdekes volt látni, hogy ábrázolta az író a különböző nemzetek képviselőit és más országokat.

Edit91>!
Kemény Zsigmond: A szív örvényei

Nem nagyon szoktam félbehagyni könyvet, de ennél a kötetnél megtettem. Olyan volt, mint a címe, egy örvény, amibe belekeveredtem, fuldokoltam, nem tudtam mi történik velem, csak zavaros képek sorozatai villantak fel előttem. Itt az értékeléseknél Hoffmannhoz hasonlították többen is és valóban, az Arany virágcserépnél éreztem hasonlókat, talán emiatt sem tudtam azonosulni Kemény Zsigmond írásával.


Népszerű idézetek

Zsucsima>!

A szív ragaszkodásának törvényeit soha halandó nem fogja kifürkészni.

5. fejezet

Belle_Maundrell >!

A kék láthatár álmodó csillagai csodásan vegyítettek a kedélybe ábrándot és vágyat, titkos fájdalmat és sejtő reményt.

A szív örvényei

Belle_Maundrell >!

Az első szerelem örökké él. De melyik az első szerelem?…

A szerelem élete

Belle_Maundrell >!

Oly háztartás, melynek dísztermei a zajos öröm és szórakozások állandó tanyájává lettek, de lakószobáiba nem költözött megelégedés, s hol éjjeli mécsnél az ágykárpitok mellett örök unalom virraszt, egy hajóhoz hasonlít, melynek minden vitorlája ki van feszítve, de fenekén semmi súly, mely a habok közt biztos mélyedést adna.

A szív örvényei

Belle_Maundrell >!

– Nézz, Agatha, a magas hegyekre, melyek a láthatárt beszegik. Tekints ki ablakodon. Midőn e bérc tetején a nap sugarai hosszasabban fognak pihenni, a madár is megingathat szárnyaival egy kevés havat, mely alább gördülvén növekedik, nő, zuhogni kezd, lavinává válik, dörgése betölti az eget, s rohanása házakat sodor el. Így terjed a féltékenység…

A szív örvényei

Belle_Maundrell >!

Kelet-Indiának virágos völgyein és a szent Gangesz partjai körül, a vándor, ha a sötétkék alkonyégre tekint, gyakran látja az albatroszt – mely repülve alszik – nagy csoportozatokban feje fölött elvonulni. Mindenik egyenlő irányt tart változatlan és méla szárnycsapkodással, míg a karcsú pálmafák s a magas templomok kúpjába ütközve, a földre hull, hogy midőn a komoly valóság ellenhatását egy percig érezte, megint szárnyra keljen, és folytassa légi áloméletét.

A szív örvényei

Kapcsolódó szócikkek: albatrosz · Gangesz · India
Belle_Maundrell >!

A ragyogó fantázia és a telt szív éje volt ez, mely kimeríthetetlen bűbájával hirdeté múlékonyságát…

Alhikmet, a vén törpe

Belle_Maundrell >!

De a felleg után verőfény jő, a borút derű váltja föl.

Deborah

Belle_Maundrell >!

– (…) mily rémítő vadállat az ember! Egymást tépi és marcangolja.

Deborah

Belle_Maundrell >!

– (…) De hát az éj nem sűrűbb fátyol-e, melyen ha a csillagok alszanak, a szem nem hathat át?

Deborah


Hasonló könyvek címkék alapján

Babits Mihály: A gólyakalifa
Passuth László: A mantuai herceg muzsikusa
Thomas Mann: Halál Velencében
R. Kelényi Angelika: Bűnös örömök városa
Bánki Éva: Elsodort idő
Darvasi László: A könnymutatványosok legendája
Passuth László: Lagúnák
Szerb Antal: VII. Olivér
Passuth László: A lombard kastély / Lagúnák
Szobotka Tibor: Igitur