Egy ​birodalom ébredése 13 csillagozás

Így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója
Kelen Károly: Egy birodalom ébredése

A német Pest polgára a várossal együtt lesz magyarrá. Ha elsőre kidobja is a húszéves költőt, másodjára nem téved: Petőfi kiadójaként építi föl nemzeti médiabirodalmát. A reformkor lendületével indul, a kiegyezéssel ér révbe Emich Gusztáv története: hogyan szárnyalta túl még a Landerer és Heckenastot is?
Kelen Károly dokumentumregénye az Athenaeum alapítójának kalandos életéről.

>!
Athenaeum, Budapest, 2017
240 oldal · ISBN: 9789632937380
>!
Athenaeum, Budapest, 2017
240 oldal · keménytáblás · ISBN: 9789632936925

Enciklopédia 3

Szereplők népszerűség szerint

Petőfi Sándor


Kedvencelte 1

Most olvassa 1

Várólistára tette 12

Kívánságlistára tette 16


Kiemelt értékelések

pável>!
Kelen Károly: Egy birodalom ébredése

Kelen Károly: Egy birodalom ébredése Így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója

Kelen Károly újságíró, és nem történész, és ez meglátszik a könyvön, ami amúgy egy remek ismeretterjesztő munka. Amiről – ebből a szempontból – csak ódákat tudok zengeni, olvasmányosan – és természetszerűleg néhol szájbarágósan – megírt korrajz. Ó, és kész művelődéstörténeti csemegebolt (vagy inkább annak kirakata csak), benne a dicső 19. század számos aspektusból megrajzolt vázlata: irodalmi élete, könyv- és nyomdászattörténete, sőt mentalitás- és vállalkozás- és gazdaságtörténete.
A korrajzhoz talán a legmegfelelőbb perspektívát választotta: egy könyvesboltosnak és nyomdásznak mindenre rálátása, sőt mindenhez köze volt, ami csak érdekes és fontos a reformkori nyüzsgésben (lehet, lassan rábeszélem magamat, hogy kerekítsem fel négy csillagra), de a mesélés precízségével olykor-olykor elégedetlen voltam, a dokuregény műfajt talán épp a helyenként odakent történetmesélés miatt választotta a szerző? Csak egyetlen, de számomra nagyon kirívó példával hadd igazoljam kekeckedésemet: mikor a kor hőseit beemeli a mesébe (pedig nem mese ez, hmm, mégis ez jutott eszembe róla), pl. felbukkan Petőfi, szerzőnk csak mellébiggyeszti, hogy a kor „zsenije”, slussz, passz, nem is veszi a fáradságot, hogy csak egy bekezdésben kifejtse, miben, mikor vagy miért is volt zseni/újszerű/forradalmár Petőfi, vagy a kor bármely más, azóta vastagon szedett nevet viselő alakja, akik sorra bukkannak fel nyomdászhősünk körül, nos, talán ez is csak spórolás a történetmesélői munkával? Mert nem is olyan könnyű ám megfogalmazni, miben volt zseni ez vagy az abban a pár forradalmi évtizedben – olyan könnyű belefutni a közhelyes, épp ezért talmi definíciókba, mitől is volt zseni pl. Petőfi?
De az legalább kiderül, Emich Gusztáv valóban egy talentumos, derék figura volt, e könyv után sokkal több jelentéssel bír majd az a pár betűs név a 19. század históriáskönyveinek lábjegyzetiben.

robinson P>!
Kelen Károly: Egy birodalom ébredése

Kelen Károly: Egy birodalom ébredése Így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója

Remek háttér a korszakról, sok érdekes, színes információval Petőfiről is.
https://gaboolvas.blogspot.hu/2018/01/egy-birodalom-ebr…

Mariann_Czenema P>!
Kelen Károly: Egy birodalom ébredése

Kelen Károly: Egy birodalom ébredése Így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója

Én nagyon-nagyon szerettem ezt a könyvet. Számomra öröm volt olvasni, szívesen ajánlom magyar -és történelem szakos tanároknak, egyetemistáknak; a reformkor iránt és Petőfi iránt rajongóknak, de felbukkan a műben Arany János, Jókai, Kossuth, Széchenyi (mindkettő), Deák Ferenc és még hosszan sorolhatnám a híres neveket.

Mégis azt fogom mondani, hogy ez a mű kiemelten jó a könyvtár szakos hallgatóknak, második félévi könyvtártörténet mellé, kiegészítő olvasmánynak.
Nagyszerűen bemutatja a kort, amikor megindulnak a változások, a fejlődések kis hazánkban. Pláne azért ajánlom, mert Emich munkássága egy tétel része is :)

Viszont nem tudok rá 5 csillagot adni. Mert bár ez a könyv nyomdásszal, és főleg nyomdatörténettel kapcsolatos, nincs benne egy kép sem.
HOL MARADT EL AZ ILLUSZTRÁCIÓ?

:D bocsánat, de muszáj szigorúnak lennem, mert nem ehhez vagyok szokva. Utalhatok akár az egyetemi tananyagra, Fülöp Géza tanár úr jegyzetére, A könyvkultúra a könyvnyomtatás kézműipari időszakában, és főként Tevan Andor művére, A könyv évezredes útjára, Emich portréjának, de bármelyik kiadványképének hiánya oly módon feltűnő, ami nem illik az alapítóhoz.
Ejnye-bejnye :) 4 és fél csillag, legalább nem tudja rám senki fogni, hogy egy recenziós könyv kedvéért lejjebb adok az elveimből.
Köszöntem, élmény volt, én biztosan fogom még olvasni, és persze felteszem az egyetemi tananyagot felsoroló polcomra.

(teljes vélemény, illusztrációval itt:
http://czenema.blogspot.hu/2018/02/kelen-karoly-egy-bir… )

Véda MP>!
Kelen Károly: Egy birodalom ébredése

Kelen Károly: Egy birodalom ébredése Így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója

„Kelen Károly dokumentumregénye egy kultúrtörténeti Jurassic Park: tanulságos és igaz mese egy elveszett világ rég kihalt figuráiról, a magyar könyvszakma legfénylőbb hőskoráról, amikor az óriások csatájának olyan mozdíthatatlan törvények adtak keretet és formát, mint a személyes becsület vagy a nemzetépítési szándék. Az Athenaeumot alapító Emich Gusztáv élete a nagyság metaforája.”
http://hangulatokk.blogspot.com/2018/08/kelen-karolyegy…

WerWolf>!
Kelen Károly: Egy birodalom ébredése

Kelen Károly: Egy birodalom ébredése Így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója

Egy igazán hangulatos korrajzot kapunk Kelen Károlytól, aminek köszönhetően bepillantást kaphatunk az 1830-40-es évek pesti világába. Van benne politika, irodalom, és hétköznapi életképek.
Emich Gusztáv élete ami a keretet szolgáltatja a kor bemutatásához. Egy könyvárus próbálkozása a kitörésre, a magyar irodalom támogatására és a forradalmi szövegek megjelentetésére. Azzal, hogy magyar szerzők megjelenésének is teret engedett, mutatja, hogy mennyire megelőzte korát és talán ennek is köszönhető, hogy egy könyvesboltból egy egész médiabirodalom születhetett Athenaeum néven.
Plusz pont a korhű idézetekért, amik néhol kicsit megakasztották az olvasást, de cserébe jól szórakoztam.
http://www.letya.hu/2017/12/kelen-karoly-egy-birodalom-…

Könyveskuckó_reblog>!
Kelen Károly: Egy birodalom ébredése

Kelen Károly: Egy birodalom ébredése Így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója

Hát szerintem most is megéri megnéznetek a videót, ha tehetitek, nagyon jó hang- és videóanyagokat találtam alá. :)
https://www.youtube.com/watch…

Kelen Károly által nemrég megjelent az Egy birodalom ébredése című dokumentumregény, amely elsősorban Emich Gusztávról, az Athenaeum vállalatcsoport alapítójáról szól.

Hogy a könyvből s ezáltal a korszak egyik neves lapjából, a Vasárnapi Újságból idézzek:
„…Emich nevével sok jeles irodalmi vállalat van összefűzve, ő volt Petőfi összes költeményeinek kiadója, számos napilap és folyóirat alapítója vagy kiadótulajdonosa. A nyomdászat terén is sok érdeme van; terjedelmes üzlete, kitűnőleg fölszerelt nyomdája valódi haladást jelölnek e téren…”

Bár első pillantásra azt gondolnánk, hogy ez a könyv csak és kizárólag Emich Gusztáv munkásságával foglalkozik, ez mégsem mondható el róla teljesen, hiszen nem lehet figyelmen kívül hagyni a kort, amelyet feldolgoz. S minthogy Emich Gusztáv kapcsolatban állt az akkori híres magyar költőkkel, írókkal, nyilvánvalóan ők is felbukkannak a „színen”, kiváltképp Petőfi, de tiszteletét teszi a lapokon a kor többi nagyja is, a teljesség igénye nélkül pl. Széchenyi István, Deák Ferenc, Arany János, Vörösmarty Mihály, Jókai Mór, Landerer Lajos, Ferenc József, stb.

Ebből is nyilvánvalóvá válik, hogy a kötet nem hagyhatta ki az 1848–49-es forradalom és szabadságharc és a Kiegyezés történéseit sem, illetve ezek hatását a „könyves szférára”, azaz könyvárusításra, könyvkiadásra, nyomtatásra, cenzúzára, stb. Utóbbival igencsak meggyűlt a baja Emich Gusztávnak is.

Bepillantást nyerünk, Emich Gusztáv miként is került a könyves berkekbe, hogyan kezdett el készülni rá, és miként virágoztatta fel vállalkozását. Ezen kívül szemtanúi lehetünk Emich és Petőfi találkozásának, közös munkájuk gyümölcsének is, de még a piszkos anyagiakat is megtudhatjuk.

A könyv különlegessége, hogy a szó szerint idézett akkori írásokból/cikkekből stb. még jobban kirajzolódik előttünk a kor képe, ugyanakkor hiányozhat az olvasó számára a képi megjelenés, hiszen többször is beszélünk arcképmetszetekről és illusztrációkról is.

A történelem szerelmesei tehát a fentebb említett nagy személyek felbukkanása, a műkedvelők az új épületek megjelenése, a könyves szférában mozgók pedig a könyvárusítás, kiadás stb. fejlődésének leírása által lelhetik kedvüket Kelen Károly könyvében.

Ez a kötet, ahogy a moylcímkéje is jelöli, egy dokumentumregény, ezáltal tehát néhol ugyan kicsit száraz hatást kelt, viszont rendkívül informatív, és a téma iránt érdeklődőknek méltó olvasmányul szolgálhat.

Pontozás:
Egyedi besorolásom: 4. Egész jó, tetszett
Karakterek: –
Borító: 9/10- Illik az adott korhoz, szerintem nívós lett, ráadásul a kötet is keményborítós.
Kinek ajánlom: A nyomdai világ, könyvárusítás, könyvkiadás iránt érdeklődőknek, vagy azoknak, akik szeretnének több háttérismeretre szert tenni az 1840-es évektől nagyjából az 1860-as évekig.
+ pont: Mert kicsit jobban megismertet pár fontos „mellékszereplővel”, vagyis a kor nagyjaival, és mert szerepet kap benne természetesen az 1848–49-es forradalom és szabadságharc és a Kiegyezés is.
– pont: Néhol kicsit túlságosan szerteágazik a történet, és néhol (nem csak a XIX. századi idézeteknél) nehézkesnek éreztem az olvasását (az igék hosszú mondatok végére pakolása például).

Titina>!
Kelen Károly: Egy birodalom ébredése

Kelen Károly: Egy birodalom ébredése Így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója

Amikor megláttam, hogy megjelenik ez a könyv tudtam elfogom olvasni.
Ott kezdeném, hogy az előszó (vagy talán ajánló) levett a lábamról, nagyon szívhez szóló volt. (Legalább szerintem 3x elolvastam, köszönöm Szabó Tibor Benjamin:)
Nem hosszú, jól olvasható könyv, érdekes, nekem mindenféleképpen pluszt adott. Talán egy picit az zavart, hogy néha úgy éreztem minden másról többet olvasok, mint Emich Gusztávról. Viszont akár Petőfiről volt szó, akár a városról vagy a korról, minden információt érdeklődéssel fogadtam.
Ha valakit érdekel a téma, bátran ajánlom olvasásra!

Zsofir>!
Kelen Károly: Egy birodalom ébredése

Kelen Károly: Egy birodalom ébredése Így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója

Az volt az érzésem, hogy egy remek olvasókönyvet vettem a kezembe. Mintha csak diákként csöppentem volna bele ebbe a 19. századi történetbe, melyben azért mára szóló utalásokat is lehet találni. Megismerhettem Emich Gusztávot, de ezt akár Jókaira és Petőfire is mondhatnám, hiszen életre keltek a könyv lapjain. Utóbbi simán megélne menedzserként manapság. Az 1848-as forradalom is helyet kapott a műben, persze más szemszögből. Ráadasul pont március 15-én olvastam a könyvet.

SzépAdala>!
Kelen Károly: Egy birodalom ébredése

Kelen Károly: Egy birodalom ébredése Így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója

A könyvtáros szemem és szívem még az előrendelő hírdetés első napjaiban kiszúrta ezt a könyvet. Nagyon vártam a megjelenését. Két estémet töltötte ki és mire befejeztem, egészen színessé vált a temérdek neonszínű oldalmegjelölő csíkocskától.
Első felütéskor meglepődtem, mert nem konkrét dokumentumregényt vártam, hanem regényes életrajzi művet. Aztán a letisztult közlési nyelv és az események okos építkezése fogva tartott. Rengeteg hasznos információval gazdagodtam, rálátásom a korra elmélyült és változott is. Annak idején az iskolapadban aprólékosan tanultunk a forradalomról, s most láttam át, hogy akadt ott néhány hónap, amikor a nép bizony elhihette a forradalom sikerét, hiszen a harcok csak egy évvel később kezdődtek. Elgondolkodtató felvetéseket is olvastam, amiken tovább gondolkodhatok. Miért csak Batthyány? Deák és Eötvös és a többi forradalmi kormánytag miért nem?( Más visszaemlékezésben találkoztam olyan híreszteléssel, hogy Zsófia főhercegnő szerelmes volt Batthyányba, ő okozta a vesztét.) De a többiek mi okból kerültek vérpadra? És számomra még néhány hasonló további kutatásra kínálkozó szál bomlott ki a sorokból.
Szeretem, ahogy a mű ráláttat a könyvárosok és könyvkiadás háttérvilágára, és kitér tisztelettel és diszkrét távolságból néhány személy életrajzára, épületek megszületésének történetére. Petőfinek egészen új arcát ismerhettem meg, s mostantól másként tekintek a zseniális költőre, aki tisztába volt a saját tehetségével, s annak értékével, és hát olyan magasra szárnyalt, mint addig senki.
Nem utolsó sorban a lényeg: kristálytiszta képet nyerünk Emich Gusztáv korrekt jelleméről, nemzethű cselekedeteiről.
Köszönöm Kelen Károlynak, hogy általa az ismereteimet bővíthettem az adott korról!

Szumire>!
Kelen Károly: Egy birodalom ébredése

Kelen Károly: Egy birodalom ébredése Így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója

Ismént előfordult,hogy a könyv talált meg engem és nem forditva.
Remek háttér anyagot kapunk az 1800-as évek Magyaror.-ról társadalmi etnikai elosztásról és a kialakulóban lévő polgárisodásról és nem utolsó sorban maga a kultúra terjedéséről amiben egyes kiadóknak/nyomdáknak és egyébb kiskönyvkereskedéseknek mennyire sok részük volt és van most is.Ebben él lovasként a felfele törekvő Emich Gusztáv könyvkereskedő szemén keresztül láthatjuk az eseményeket a szabadságharc elötti és utáni Magyaror.
Külön tetszettek a versrészletek és a korabeli Hetilapokból beletett akkori nyelvezetben irt cikkek jobban beletudtam helyezni magam a korba átélni.Rövid de élvezetes olvasmány volt Köszönet érte,meg a csodás boritó ért :)


Népszerű idézetek

robinson P>!

Manapság micsoda sértődés van belőle, ha valaki „lehúz” egy színházi előadást, vagy őszintén megírja véleményét egy regényről vagy verseskötetről. Akkoriban viszont magától értetődő volt, …

87. oldal

Kelen Károly: Egy birodalom ébredése Így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója

robinson P>!

A legtöbb anya azt szeretné, ha zseni válna a fiából, pedig tudja, hogy nem könnyű a nagy tehetségekkel bánni.

125. oldal

Kelen Károly: Egy birodalom ébredése Így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója

robinson P>!

Vagyis a pénz néha fontosabb volt a hírnévnél is.

129. oldal

Kelen Károly: Egy birodalom ébredése Így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója

Mariann_Czenema P>!

Jó pajtás volt, és az is maradt. Csak a művészetekben nem ismert sem Istent, sem embert. Ez néha még a legjobb embereinek-barátainak is sok volt. Mert nem volt, nem lehetett maga mellé emelni mindenkit, aki elismerte és követte őt, annyira nem törődött semmivel és senkivel, ha ítélkezni kellett.
Közben meg miket talált ki! Milyen új eszmék és műfajok buzogtak föl a képzeletében! S mindjárt meg is valósította őket papíron.

108. oldal

Kelen Károly: Egy birodalom ébredése Így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója

Kapcsolódó szócikkek: Petőfi Sándor
1 hozzászólás
robinson P>!

Vagyis 1842 januárjától már tíz könyvkereskedés működhetett a városban.

42. oldal

Kelen Károly: Egy birodalom ébredése Így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója

Kapcsolódó szócikkek: 1842
Mariann_Czenema P>!

De ebben a por- vagy sárfészekben nagy változások indultak, és ebben vállalt szerepet az immár teljesen magyarrá lett hősünk. Sosem fogjuk tudni megmondani, mi vezette őt, üzleti érdek, spekuláció vagy valami nehezen magyarázható vonzalom a nemzeti tudatra ébredő haza iránt. Talán mindegy is, a korszellem átérzéséhez-megragadásához nem volt szükség elválasztani ezeket. a polgár stabil anyagi háttérrel lelkesedik az országot átformáló új eszmék iránt, és közben maga is formálója lesz.

62. oldal

Kelen Károly: Egy birodalom ébredése Így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója

Mariann_Czenema P>!

Történetünk abban a korban kezdődik, amelyet rengeteget emlegetünk, de amelynek lényegét csakis romantikus lelkületű gimnazisták szokták teljes szívvel átérezni. Igaz, mindannyian romantikusok voltunk gimnazistaként, így hát megöregedvén is repes a szívünk, ha ez a szó kerül elénk: reformkor.
Ez volt az az időszak, amikor a magyarság legnagyobbjai színre léptek, amikor egy ütemre dobogó szívükkel megalkották a magyar irodalmi nyelvet, létrehozták a magyar nemzetet, megpróbálták kivívni a magyar szabadságot, és megteremteni a független Magyarországot.

15. oldal

Kelen Károly: Egy birodalom ébredése Így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója

robinson P>!

A kulturális élt további színterei a kávéházak, ahol a polgárok és az egyetemi ifjúság megvitathatja a politikai és irodalmi eseményeket.

30. oldal

Kelen Károly: Egy birodalom ébredése Így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója

Mariann_Czenema P>!

Aki már átélt olyan történelmi pillanatot, amikor változni látszik a világ, és úgy néz ki, lehet valamit tenni azért, hogy más élet teremjen az öröknek gondolt viszonyok között, az tudja, hogy a fordulatokat fiatal, tettre kész emberek hozzák el, olyanok, akik felkapják a friss eszméket, meglátják a sosem volt lehetőségeket, és alkotó erővel próbálnak részesévé válni az új rendnek.

11-12. oldal

Kelen Károly: Egy birodalom ébredése Így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója

robinson P>!

Az mindenesetre biztos, hogy ami 1848. március 15-én történt, sokat lendített a Petőfi-összes eladásán. Jól tudjuk viszont, hogy azt a portékát jobban keresik, amihez nem biztos, hogy hozzá lehet jutni.

143. oldal

Kelen Károly: Egy birodalom ébredése Így élt Emich Gusztáv, az Athenaeum vállalatcsoport alapítója

Kapcsolódó szócikkek: 1848. március 15.

Hasonló könyvek címkék alapján

Csalog Zsolt: Parasztregény
Széchenyi Zsigmond: Ahogy elkezdődött…
Hatala Csenge: Requiem
Szabó László: Kamera előtt a tettes
Hatala Csenge: Hírzárlat
Moldova György: Aki átlépte az árnyékát
Moldova György: A szent tehén
Vrabec Mária: Hedvig
Végh Antal: Könyörtelenül
Jónás József: Kisbandi, az alvilág és a milliárdok