A ​szív vége 7 csillagozás

Cigány Újmesék
Kele Fodor Ákos: A szív vége

Kele ​Fodor Ákos több évnyi kutatás alapján – a Grimm fivérek nyomdokaiba lépve – újraalkotta a honi cigányság több mint száz évvel ezelőtti, mára már csak néprajzi közlések lapjain hozzáférhető mítoszait; valamint mesékké formálta az ugyancsak XIX-XX. századi cigány hiedelmek mögött húzódó történeteket is, így téve hozzáférhetővé elfeledett értelmüket.
Mivel valós néprajzi adatokból felépülő hiteles „népmesék” születtek, ezért az illusztrációk is valós történeti emlékekből: archív fotókból készültek a szürreális fotómontázsok világszerte elismert művészének, Bán Saroltának köszönhetően.

„Rég elfeledett, gazdag és lenyűgöző motívumvilág elevenedik meg a könyv lapjain, még alámerülni is gyönyörűség a hol borzongató – éppen ezért felnőtteknek szóló –, hol pedig szépségével ámulatba ejtő történetekben. Aki sorrendben olvassa e meséket, így járva be a bennük lassan kibomló világot, olyan archaikus közegbe kerül, amely nem csak a Kárpát-medencei cigányság hiedelemvilágát… (tovább)

Tartalomjegyzék

>!
Tea, Budapest, 2018
266 oldal · keménytáblás · ISBN: 9786158015561 · Illusztrálta: Bán Sarolta

Enciklopédia 11


Kedvencelte 2

Most olvassa 3

Várólistára tette 24

Kívánságlistára tette 37

Kölcsönkérné 2


Kiemelt értékelések

Timár_Krisztina I>!
Kele Fodor Ákos: A szív vége

Kele Fodor Ákos hiánypótló kötete számára a szerző néprajzi kutatásai olyan mitológiát, mese- és hiedelemvilágot tártak fel, amelyről a közönségnek eddig legfeljebb töredékes ismeretei lehettek. Ezeknek a cigány újmeséknek a legtöbb eleme a XIX-XX. század fordulóján még eleven volt: mítosz, amelyben hittek, monda, amelyet igaznak tartottak. Ennek mára ugyanúgy vége, mint ahogyan annak az életmódnak is, amelyben a történetek szereplőinek részük van, de a szövegek hatása nem csökkent. Azt nem tudom, mennyire sikerült a szerzőnek újraalkotnia valamiféle „elfeledett hagyománykincset” – az utószóban elmondja, milyen hosszú és elmélyült kutatásokat végzett, de azt sem tagadja, mekkora szerepet játszott a megírásban a saját kreativitása –, azt viszont tudom, hogy minden szavából süt az ábrázolt világ iránti tisztelet.

Véletlenül sem azt jelenti ez, hogy az ábrázolt világ minden elemében tökéletes volna. Az nem is férne bele a tisztelet fogalmába. Inkább a hazugság fogalmába férne bele. Egy tökéletes világ éppen annyira az előítélet terméke volna, mint az ellenkezője. Az a nézőpont pedig, amelyből ezek az újmesék íródtak, olyan emberé, aki nem ítél, sem előzőleg, sem utólag, hanem közelít. Belehelyezkedik a száz évvel ezelőtti cigány mesemondók nézőpontjába, az ő szemükkel próbál körülnézni, az ő fejükkel gondolkodni. Veszélyes pálya ez, bátraknak való.

Tovább itt lehet olvasni:
http://www.barkaonline.hu/olvasonaplo/6683-szurrealis-f…

>!
Tea, Budapest, 2018
266 oldal · keménytáblás · ISBN: 9786158015561 · Illusztrálta: Bán Sarolta
kacago_Morfinista I>!
Kele Fodor Ákos: A szív vége

Kele Fodor korábbi munkái (Textolátria – 2010, Echolália – 2016, Megálmodtalak, lélektani terhesnapló Peer Krisztinával közösen – 2018) mind-mind próbára tették befogadóikat: formailag, konstruáltságuk okán vagy esetlegesen megszólalásuk kettőssége miatt. A szív vége abból a szempontból különbözik az előzőektől, hogy első pillantásra nem állítja talán akkora feladat elé olvasóját.

A kötet történeteiben egyszerre megy végbe a népmesegyűjtés közben felhalmozódott anyag egységessé formálása és a különböző hagyomány-felfogások (írásbeli és szóbeli) találkozásának megőrzése, átörökítése. Ezzel egy időben részben megteremt, illetve a már meglévő részletekből összefésül egy, a könyvben teljesnek olvasható cigány mitológiát, valamint reflektál a szereplők és a mesélő makro– és mikrotársadalomban betöltött szerepére is. Összességében az értelmezői feladat ezúttal sem kisebb, mint az előző munkáinál, noha ezúttal a médiumváltás fontossága és az intermediális olvasat kevésbé hangsúlyosak.

A teljes recenzió elolvasható itt »> https://revizoronline.com/hu/cikk/7684/kele-fodor-akos-…


Népszerű idézetek

Timár_Krisztina I>!

Adom hírként és meseként!

16. oldal, A Rosszak születése

2 hozzászólás
Timár_Krisztina I>!

– Anyácskám, lakik az erdő szélén egy varázslóasszony. Annak van egy fekete tyúkja. Abban a tyúkban van egy tojás, s abban a tojásban van a Phuvus ereje! Csak azt a jóságot tedd meg, hogy ha a tyúkot kihasítod, és kiszeded belőle a tojást, legyél oly szíves, varrd is vissza, mert a tyúknak kilenc kiscsibéje van, és azokat fel kell nevelje!

238. oldal, A Phuvusgyermek

Kapcsolódó szócikkek: testen kívül elrejtett lélek · tojás · tyúk
5 hozzászólás
Timár_Krisztina I>!

Szerencsés legyen nekünk ez az este!

(első mondat)

Timár_Krisztina I>!

Volt köztük egy okos és bátor Kesályi [tündér], akit Lucárkának hívtak, minthogy tündérlány volt. Egy nap elhatározta, hogy segít szomorú királynőjén. Elé állt, így kérdezte őt:
– Édes királynőcském, hogyan segíthetnék a te bánatodon? Mi szabadíthatna meg szörnyű férjedtől?
– Azt én nem tudom, Lucárka, de sok mélyföldnyi mélyben a föld alatt él a mogyoró-kígyó, s ha nagypénteken megfogod, mialatt feljön harmatot inni, az megmondhatja neked.
Lucárka kivárta a nagypéntek hajnalát, s akkor a mogyoróbokor tövébe ült.

26. oldal, Lucárka

Kapcsolódó szócikkek: kígyó · mogyoró · mogyoróbokor · tündér
1 hozzászólás
kacago_Morfinista I>!

Az éhes szív árvább, mint az éhes gyomor […].

183. oldal, Az Isten zsinara

Timár_Krisztina I>!

Becsületes emberektől hallottam,
Becsületeseknek elmondtam.

22. oldal, A Rosszak születése

1 hozzászólás
Timár_Krisztina I>!

Mikor Rukuj elindult, a gonosz lány is az erdőbe ment utána, és hurokkal pacsirtát fogott, és megetette annak húsát a purdékkal. Nem eszünk pacsirtát! A kósza lelkek madara!

53-54. oldal, A szív vége

Kapcsolódó szócikkek: pacsirta
Timár_Krisztina I>!

– […] Adok, hogyne adnék! – felelt a macska. – Kilenc éve, hogy itt e hegyben kóborolok. Ember voltam, s míg éltem, sokat vétkeztem, ezért halálom után büntetésből évekig macska alakban kell járjam a havas erdőket. Bűneim tojása varázserővel bír, kinyit bármi zárat! Ha felvennéd és magaddal vinnéd, megszabadulhatnék, nem kellene többé bolyongnom, hanem megtérhetnék a fekete országba. Segíts rajtam, s én is segítek: mutatom neked az utat a holtak kapujához, hol a kutyákat találod.

27. oldal, Lucárka

Kapcsolódó szócikkek: bűn · kutya · macska · tojás

Hasonló könyvek címkék alapján

Bari Károly: Az erdő anyja
Fedina Lídia: Akikről a mesék szólnak
Jorge Luis Borges: Képzelt lények könyve
Fellinger Károly: A kincsesláda / The Treasure Chest
Duray Miklós: Csillagszilánk és tövistörek
Polner Zoltán: Farsangi kakas
A hétfejű Zarvas
Lakatos Menyhért: Hosszú éjszakák meséi
Varga Imre: Szitakéreg, rostakéreg
Tormay Cécile: Görög mesék