Kékesi Zoltán (szerk.) · Peternák Miklós (szerk.)

Kép ​– írás – művészet 0 csillagozás

Tanulmányok a 19–20. századi magyar képzőművészet és irodalom kapcsolatáról
Kékesi Zoltán – Peternák Miklós (szerk.): Kép – írás – művészet

Jelen ​tanulmánykötet azoknak az előadásoknak tartalmazza tanulmánnyá bővített változatát, amelyek egy készülő, új magyar irodalomtörténeti kézikönyv előkészítéseként megrendezett, a 19–20. századi magyar irodalom és képzőművészet kapcsolattörténetét feltáró tudományos konferencián hangzottak el. Az irodalom és a társművészetek összehasonlító vizsgálatára szakosodott komparatisztika nem tartozik azon tudományterületek közé, amelyek az utóbbi időben vezető szerepet játszottak az irodalomtudomány megújulásában, s az új módszertani törekvések nem kedveztek az ilyen típusú vizsgálódásoknak. Jelen kötet tanulmányai egyszerre tanúskodnak a komparatisztika „avíttságáról” és megújulásának lehetőségéről, hiszen jórészt a hagyományos komparatisztikai kérdezésmódok megkerülésével igyekeznek termékeny szempontokat találni a művészetközi jelenségek és összefüggések értelmezéséhez. Többek között a képzőművészeti alkotások retorikai elemzésén keresztül, a médiaelmélet és a visual studies… (tovább)

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Ráció-Tudomány Ráció

>!
Ráció, 2006
216 oldal

Hasonló könyvek címkék alapján

Rainer M. János (szerk.): A felügyelt (mozgás)tér
Imre Zoltán: Alternatív színháztörténetek
Kövér György (szerk.): Magyarország társadalomtörténete
Palló Gábor (szerk.): A honi Kopernikusz-recepciótól a magyar Nobel-díjakig
Karig Sára (szerk.): Barátok, rokonok
Bodor Kata (szerk.): Egon Schiele és kora
Kassák Lajos: Képzőművészetünk
Ludmann Mihály: Művészek a háborúban, 1914–1918
Szilágyi Márton: Határpontok
Hanák Péter: A Kert és a Műhely