Sophie 2 csillagozás

Kazinczy Ferenc: Sophie

Levelek, naplók, följegyzések rengetegéből kötetünkben úgy kerültek egymás mellé a különböző részletek, hogy azokból egy családregény körvonalai bontakoznak ki. Kazinczy irodalmi működésének legnagyobb alkotása, levelezése, családjának történetét is magában rejti. A fogságból szabadult írót anyja és testvérei lehetetlen családi és anyagi helyzet elé állítják. Az egyre nehezebbé és kilátástalanabbá váló helyzet elől Kazinczy a házasságban keres menedéket.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Magyar Ritkaságok

>!
Szépirodalmi, Budapest, 1984
474 oldal · ISBN: 9631526666

Várólistára tette 7

Kívánságlistára tette 4


Kiemelt értékelések

>!
Bla I
Kazinczy Ferenc: Sophie

Igazából ez egy dokumentum-regény.. Azt hiszem ez volt az első ilyen, amit olvastam. A kötet szövegeinek döntő többsége magától Kazinczytól származik, csak kis részben színesítik mások tollából való, Kazinczynak szóló levelek részletei. Bevezetőjében Szilágyi Ferenc – a kötet szerkesztője – a Kazinczy-levelezésben elrejtett „eredeti magyar családregény"- ről, „szerelmi és korfestő regény"-ről, illetve „én-regény „-ről szól, amelyben, mint írja, „szépprózánk, hazai valóságábrázolásunk legszebb lapjai szólnak hozzánk.”
Olvasva nem is érezni túlzásnak, ezt az állítást: a szemelvényekből összeállított szöveg olyan egységes, folyamatos, zökkenőmentes olvasmányt nyújt – melyet a régiesen szokatlan nyelvezet sem hátráltat –, amelyből páratlanul eleven, életszerű, reális kép rajzolódik ki a XIX. század első évtizedeinek tiszántúli és északkelet-magyarországi birtokos-nemesi életéről, Kazinczy családjáról, házassága történetéről, érzelemvilágáról és egész egyéniségéről. Beleértve családja, rokonai ellene való rosszindulatának bizonyságait is.
A mű „szerelmi regény" szála is érdekes. Miután éppen csak megkezdte az édesanyjától átengedett birtokon az önálló gazdálkodást, majd börtönbe került, kiszabadulva, megváltozott körülmények közt kell új éleiét kezdenie. Ifjúkori szerelmei már rég felnőttek, családanyák, a fogságban sokáig csak futólag látott vagy épp, hogy csak megismert asszonyokhoz és lányokhoz kapcsolódhat esetleg a képzelete. Kazinczy döntése végül egykori főnökének leánya, a formás, bár „bizarr képű, gróf Török Sophie, – s ez a döntés öt gyermeket is eredményező szerelmi telitalálatnak bizonyul.
Hála Kazinczy mérhetetlen közlési vágyának, a korabeli irodalomban páratlan őszinteségű önarcképet ad magáról. Sok nemes, rokonszenves vonása mellett, leplezetlenül feltárja természetének néhány különös, sajátos vonását is, amelyek árnyalják a személyiség képét..
Ez a regény egészen kiválóan sikerült Kazinczyról és családjáról, gratulációra méltó – engem egészen magával ragadott – a gazdag Kazinczy életmű alapján tán várható a folytatás…

>!
clyme
Kazinczy Ferenc: Sophie

Rettentően nehéz volt az olvasása a nyelvezete miatt. Azonban ez nem feltétlen volt hátránya. Teljeskörű betekintést kaptunk Kazinczy családi életébe, hogy mennyit jelentett a felesége és a gyermekei neki. Soha semmi nem számított jobban a családjánál, még az anyagi helyzetük sem vehette el a boldogságukat.


Népszerű idézetek

>!
clyme

Hosszas halotti alvásomból ma ébredtem fel életre.

98. oldal

>!
clyme

(…) „Az indulatokkal – monda – nem mindég bírunk; a fellobbanásokat könnyű tűrni, ha a szív az maradt, ami volt.”

103. oldal

>!
clyme

A religió szent és tiszteletes dolog. De a religiót nem eltanulva, hanem keresve kell szerzeni.

277. oldal

>!
clyme

Nininél a természet egyezésben vala önmagával, arca nem vala szebb, mint lelke. S mi lehet szebb, mint a szenvedő szépség?

36. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Kármán József: Fanni hagyományai
J. Nozipo Maraire: Zenzele
Benedek Elek: Egy szalmaözvegy levelei
Forgách András: Zehuze
J. R. R. Tolkien: Karácsonyi levelek
Rachel Joyce: Queenie Hennessy szerelmes levelei
Paeli Suutari: A Suutari-levelek
Simone de Beauvoir: Amerikai szerelem
Simonffy András: Itáliai levelek
Németh Magda: Levelek apámnak