Információ, ​dokumentum, könyvtár 1 csillagozás

Katsányi Sándor: Információ, dokumentum, könyvtár

Ami ​az egyes dokumentumtípusok könyvtári jelenlétét illeti: lehetséges, hogy a hagyományos dokumentumok, mindenekelőtt a könyvek könyvtári szerepe idővel csökkenni fog (egyelőre azonban a világon évről-évre több könyv jelenik meg), s helyettük a digitális információhordozók szerepe fog növekedni. Az emberiség kultúrtörténete során – mint láttuk – nem ez az első forradalmi változás az információközvetítő eszközök körében, s azt is láttuk, hogy egyetlen új dokumentumtípus sem számolta fel teljesen az előzőket. Feltételezhetjük tehát, hogy a képernyőn olvasható információk mellett a ma élő többi dokumentumtípus is jelen lesz a jövő könyvtárában, csak szerényebb arányban. Ugyancsak változás várható a könyvtári dokumentumokhoz és információkhoz való hozzájutás módjában is. A könyvek és folyóiratok szövegéhez ma még elsősorban a kölcsönzés és az olvasótermi helyben olvasás útján jut hozzá a használó (bár a fénymásolás is rohamosan terjed). A jövőben egyre nagyobb szerepet kap a… (tovább)

>!
Könyvtári Intézet, Budapest, 2001
28 oldal · ISBN: 9632013336

Várólistára tette 1


Hasonló könyvek címkék alapján

Varga Katalin – Mészárosné Szentirányi Zita (szerk.): Összehasonlít(hat)ó könyvtárügy
Síró Béla: Könyvtári ismeretek, könyvtárhasználat, információtechnika
Simon Zoltán – Poprády Géza: Állománygondozás, raktározás, állományvédelem
Kovács Ilona: Dokumentumleírás
Kamarás István: Megjelöltek
Ferenczi Zsuzsa: Tájékoztatási gyakorlatok
Szilvássy Zoltánné: Az időszaki kiadványok és egyéb folytatódó források könyvtári kezelése
Bobokné Belányi Beáta – Dömsödy Andrea: Dokumentumismeret
Buda Attila: Könyvtári fogalmak kisszótára
Varga Ildikó: A formai feltárás alapjai