Katona Tamás (szerk.)

Én ​angyalkám, szép madárkám 3 csillagozás

Régi magyar szerelmes versek
Katona Tamás (szerk.): Én angyalkám, szép madárkám

Régi ​magyar szerelmes versek – olvassuk ennek az antológiának alcímét. A gyűjtemény összeállítója, Katona Tamás, természetesen nem törekedhetett arra, hogy a Vajda Jánosig, tehát a múlt század végéig terjedő korszak magyar szerelmi költészetének minden színét, hangját, hangulatát bemutassa ebben a kis kötetben, vagy hogy versenyre szálljon azzal a személyenként változó kis antológiával, amelyet ki-ki emlékezetében hord. Célja az volt, hogy ízelítőt adjon az elmúlt századok magyar szerelmes lírájából, s oly módon, hogy ne csak a jól ismert költők népszerű verseit gyűjtse össze, hanem alig ismert, méltatlanul elfelejtett szerelmes költeményeket is kiemeljen a feledés homályából: Balassi, Zrínyi, Fazekas, Csokonai, Berzsenyi, Kölcsey, Vörösmarty, Arany, Petőfi, Madách, Vajda és mások versei mellett például Török Imre, Wathay Ferenc, Balassa Bálint, Amade Antal, Orczy Lőrinc, Pálóczi Horváth Ádám, Teleki Ferenc, Ungvárnémeti Tóth László, Bérczy Károly, Kerényi Frigyes, Szendrey Júlia… (tovább)

A művek szerzői: Balassi Bálint, Wathay Ferenc, Rimay János, Zrínyi Miklós, Balassa Bálint, Petrőczy Kata Szidónia, Amade László, Faludi Ferenc, Orczy Lőrinc, Rájnis József, Révai Miklós, Virág Benedek, Földi János, Ányos Pál, Verseghy Ferenc, Kazinczy Ferenc, Pálóczi Horváth Ádám, Batsányi János, Fazekas Mihály, Szentjóbi Szabó László, Dayka Gábor, Kis János, Kisfaludy Sándor, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Szemere Pál, Fáy András, Kisfaludy Károly, Ungvárnémeti Tóth László, Kölcsey Ferenc, Katona József, Vörösmarty Mihály, Czuczor Gergely, Bajza József, Garay János, Eötvös József, Erdélyi János, Arany János, Tompa Mihály, Bérczy Károly, Kerényi Frigyes, Petőfi Sándor, Madách Imre, Gyulai Pál, Vajda János, Szendrey Júlia

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Szerelmes versek Magyar Helikon

>!
Magyar Helikon, Budapest, 1975
98 oldal · ISBN: 9632073142

Enciklopédia 3

Szereplők népszerűség szerint

Erdélyi János · Tompa Mihály


Várólistára tette 2

Kívánságlistára tette 2


Kiemelt értékelések

Iustitia>!
Katona Tamás (szerk.): Én angyalkám, szép madárkám

Bár valószínűleg a legismertebb fennmaradt munkásságok egy-egy darabját szerkesztette a válogatásba Katona Tamás, így is meg kell állapítanom, hogy a magyar költészetnek bizony jót tett a haladás és a nyelvújítás. Vannak kitűnő verseink persze korábbról is, de egyik-másik régi tökéletesnek mondott szerintem elmarad színvonalban egy középszerű Petőfi mögött. Szerencsére azonban csak néhány ilyennel találkoztam, egyébként valóban jó kompozíció a majdnem legszebb régi versekkel, egy-két kivétellel az általam ismert munkásságokból én is ezeket válogattam volna össze. Sokszínű, találunk vidám és szomorú szerelmes verseket is, csalfát, tiltót, epekedőt. Ami hiányzott: jól esett volna a művek végén egy-egy évszám.

Amethyst >!
Katona Tamás (szerk.): Én angyalkám, szép madárkám

Nagyon megörültem, mikor kihalásztam a turkálóból ezt a kötetet és pár fillérért hazavihettem. Pont a közelmúltban kezdett behatóbban érdekelni a régi magyar költészet, azon belül is a kevésbé ismert, iskolában nem tanított költők/költőnők munkássága. Na kérem, ez a válogatás ezt az űrt hivatott betölteni az irodalmi életemben, pláne úgy, hogy Bálint-napi szerelmes versekként is helyt álltak a kötetben foglalt költemények. Akadtak is meghatóan szép és mély mondanivalójú versek, és amolyan tréfásak, „narancscsecsű” asszonyokhoz íródott versikék is egyaránt, minden felsorakoztatott költőtől egy darab verset közöltek, így terjedelme ellenére is meglepően sokszínű válogatást eredményezett a Szerkesztő.
Csupáncsak két apró hibát tudnék felróni a kötetnek.Az első, hogy túlságosan rövid. Vagy 3-4x ekkora terjedelmet is ki tudtam volna végezni ültő helyemben. Kell még ilyen és ehhez hasonló könyv az életembe! A másik pedig az illusztrációk hiánya. Kár, hogy a borítót tervező művészt nem kérték fel további, legalább 3-4 ilyen vonalas stílusú illusztráció megalkotására. Akkor azt mondtam volna, hogy na, ez egy tökéletes szerelmes könyv és Valentin-napi ajándék egyaránt! Így az utóbbi bevált, az első csak részben. De még így is bőven megérte a pénzét ez a kis könyvecske, mely immáron egy ékes példánya lesz a könyvtáramnak.


Népszerű idézetek

Iustitia>!

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY
Tartózkodó kérelem

A hatalmas szerelemnek
Megemésztő tüze bánt.
Te lehetsz írja sebemnek,
Gyönyörű kis tulipánt!

Szemeid szép ragyogása
Eleven hajnali tűz,
Ajakid harmatozása
Sok ezer gondot elűz.

Teljesítsd angyali szókkal,
Szeretőd amire kért:
Ezer ambrózia csókkal
Fizetek válaszodért.

58. oldal

Amethyst >!

KISFALUDY SÁNDOR
A bereknek gyors kaszási

A bereknek gyors kaszási
Már utolsót vágának;
Az árnyékok óriási
Hosszúságra nyúlának;
Mink ott járánk, meg-megállánk
A rét magas füvében:
S hogy a bürün általszállánk
A folyamnak mentében,
A vízbe letekintettünk,
És alattunk és felettünk
És bennünk is a menny volt,
S szivünkben szent tűz lángolt.

57. oldal

Iustitia>!

TOMPA MIHÁLY
Nálad nélkűl

Örömet nem nyújt az élet,
Csak tenálad, csak tevéled!
Mint búborék széjjelpattan,
Ha osztályos nem vagy abban!
Az ég és föld bús, kietlen,
S ami rá van rakva ékűl:
A boldogság gyötrő álom
Lenne nékem nálad nélkűl!

Ha szememnek könyje csordul:
Elveszesz te bánatombul!
Megkönnyíted a keresztet,
Melyet a sors rám eresztett!
És lelkemre nyugalom száll,
Az élettel ugy kibékűl,
De hánykódó, zivataros
Tenger lenne nálad nélkűl!

Ne is hagyjuk el mi ketten
Soha egymást az életben!
S egymás hű karjába dőlve
Menjünk el a temetőbe!
Mert nem lelnék üdvöt ott fenn,
S visszavágynék én az égbűl,
A sírban sem lenne nyugtom
Nálad nélkűl, – nálad nélkűl!

82. oldal

Kapcsolódó szócikkek: Tompa Mihály
Iustitia>!

BERZSENYI DÁNIEL
Levéltöredék barátnémhoz

Ne kérdezd, barátném! mint töltöm időmet,
S távolléted alatt kedvem miben lelem!
Tudod, elvesztettem édes enyelgőmet,
Tudod, magam vagyok, mert te nem vagy velem.

Lefestem szüretem estvélyi óráit,
Ha már cselédimet nyugodni eresztem,
És csak alig hallom a vígság lármáit,
Agg diófám alatt tüzemet gerjesztem.

Leplembe burkolva könyökemre dűlök,
Kanócom pislogó lángjait szemlélem,
A képzelet égi álmába merűlök,
S egy szebb lelki világ szent óráit élem.

Az őszibogárnak busongó hangjai
Felköltik lelkemnek minden érzéseit,
S az emlékezetnek repdező szárnyai
Visszahozzák éltem eltünt örömeit.

Életem képe ez. – Már elestvélyedtem,
Béborúlt az élet vidám álorcája!
Még két mulatótárs van ébren mellettem:
A szelíd szerelem hamvadó szikrája
S bús melancholiám szomorgó nótája.

59. oldal

Iustitia>!

VAJDA JÁNOS
Húsz év mulva

(Gina emlékkönyvébe)

Mint a Montblanc csucsán a jég,
Minek nem árt se nap, se szél,
Csöndes szívem, többé nem ég;
Nem bántja újabb szenvedély.

Körültem csillagmiriád
Versenyt kacérkodik, ragyog,
Fejemre szórja sugarát;
Azért még föl nem olvadok.

De néha csöndes éjszakán
Elálmodozva, egyedül –
Mult ifjuság tündér taván
Hattyúi képed fölmerül.

És ekkor még szivem kigyúl,
Mint hosszu téli éjjelen
Montblanc örök hava, ha túl
A fölkelő nap megjelen…

89. oldal

Iustitia>!

BÉRCZY KÁROLY
Hervadott virág vagyok

Hervadott virág vagyok, mit
Életed könyvébe tettél,
S bár forrón szeretve egykor –
Oda zártál, ott feledtél.

Később, látva hervadásom,
Új világ, új rózsa kellett,
S ő, a boldog, ott virul most
Szíved dobbanása mellett.

83. oldal

Iustitia>!

BAJZA JÓZSEF
Az apáca

Láng emészti keblemet
Láng, nem mondható,
Szenvedély, nagy és örök,
El nem oltható.
S oh kinok mély tengere!
Oh kemény egek!
Nem lehet kimondanom,
A mit érezek.

Nem lehet kimondanom,
Bárha éltemet;
Tiltja eskü, kárhozat
Szenvedélyemet.
Oltsd el, oh hatalmas ész,
Oltsd el lángomat,
Vagy szakadjatok le rám
Oltár! boltozat!

76. oldal

Iustitia>!

VÖRÖSMARTY MIHÁLY
Késő vágy

Túl ifjuságomon,
Túl égő vágyimon,
Melyeknek mostohán
Keserv nyilt nyomdokán;
Túl a reményeken,
Melyekre hidegen
Éjszínű szemfedőt
Csalódás ujja szőtt;
Túl a szív életén
Nyugottan éldelém,
Mit sors s az ész adott,
Az őszi szép napot.
De hogy megláttalak,
Szép napvilágomat,
Kivántam újolag
Már eltünt koromat;
Kivántam mind, amit
Ábrándos álma hitt:
Az édes bánatot,
Mely annyi kéjt adott,
A kínba fúlt gyönyört,
Mely annyiszor gyötört.

Hiába, hasztalan!
Ifúság és remény
Örökre veszve van
Az évek tengerén:
Remélni oly nehéz
A kornak alkonyán,
S szeretni tilt az ész
Letünt remény után.

72. oldal

Iustitia>!

KISFALUDY KÁROLY
Alkonyi dal

Im kedvesem édes! kék hegyen túl
A nap remegő sugára leszáll,
És tiszta gyepágyon lágy pihenésre
Oly biztosan int a berki homály.

Ott gyenge fuvalmak játszva susognak,
S hű párja körül a fülmile zeng,
És illatözönben zöld koszorúkkal
A boldog aranykor képe dereng.

Ott messze irígylő vizsga szemektől
A földi szokás rabféke szakad:
Csak a szerelmemnek égi hatalma
Vesz kényeket és uj kénybe ragad.

S mint parti virággal víg ölelésben
A feldagadó habba vegyül,
Ugy kéjledez éltünk egybe ömölve,
Mig a gyönyörűség mélyibe dül.

S mint a füzes ingó lombjain által
A holdnak ezüst világa ragyog:
A eljesülés szép álma felettünk
Mág bájos alakban lengeni fog.

Jer, kedvesem édes! a tavasz illan,
S a fülmile nyájas zengzete múl,
Majd éji leheltén a komor ősznek
A csermelye fagy, a rózsa lehull.

Míg bátor erőben kérkedik a lét,
És a liget ernyős rejteket ad,
Most éljük az éltet, hervad is az bár,
A multnak azért emléke marad.

Nézd a magas égnek csillagirását,
Mely érzeni és szeretni tanít!
O hadd szemeidben visszaragyogni,
Mit lelkem epedve s égve gyanít.

66-67. oldal

Iustitia>!

AMADE LÁSZLÓ
Én angyalkám, szép madárkám

Én angyalkám,
Szép madárkám,
Íme hozzád repültem;
Te kedvedre
S kezeidre
Mint a sólyom megjöttem.
Már míveljed,
Cselekedjed,
Mint szivemet
Úgy ítéljed,
Édesem,
Kedvesem,
Rabod vagyok, kegyesem!

Addig jártál,
Vesszőt hánytál
Még megfogtad hitemet;
Lépre kértél,
Édesgettél,
Tőrben tetted szívemet;
Már hálódban,
Kalitkádban
Zárva vagyok,
Rabságodban.
Ne nevess,
Meg ne vess,
Azon kérlek, csak szeress!

Már így éljünk,
És szeressünk,
Mint egy pár galambocska;
Mord bú nélkül,
Gondon kívül,
Mint fészkében madárka;
Egymást értsük
S már ne féltsük,
Az egeket azon kérjük, –
Hum, ham, hum,
Hum, ham, hum,
Bőv áldását hogy vegyük.

35-36. oldal


Hasonló könyvek címkék alapján

Vasadi Péter: Szerelem és szerelem
Ady Endre – József Attila – Radnóti Miklós: Válogatás Ady Endre, József Attila, Radnóti Miklós műveiből
Szerb Antal (szerk.): Száz vers
Vecsei H. Miklós – Horváth Panna (szerk.): A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából
Karsza Andi – Molnár Nikolett (szerk.): Tetovált mementó
Bárányhívogató
Kerényi Grácia (szerk.): Titkos szabadság
Bakos József (szerk.): Ködfátyol
Jagos István Róbert (szerk.): Kollázs
Bakos József (szerk.): Ébredő idő