Katona Tamás (szerk.)

Az ​első este 3 csillagozás

Francia szerelmes versek
Katona Tamás (szerk.): Az első este

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

A művek szerzői: Louise Labé, Victor Hugo, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine, Charles Baudelaire, Charles d'Orléans, Navarrai Margit, Tristan Corbière, André Chénier, René-Guy Cadou, Pierre Reverdy, Antonin Artaud, Henri de Régnier, Pierre de Ronsard, Alphonse de Lamartine, Pierre Jean Jouve, Max Jacob, Jean Richepin, René Char, Jean Follain, Paul Valéry, Émile Verhaeren, Clément Marot, Alfred de Vigny, Robert Desnos, Paul Éluard, Eugène Guillevic, Francis Jammes, Gérard de Nerval, Francis Carco, Louis Aragon, Alfred de Musset, Jean Cocteau, Jules Supervielle, François Villon, Voltaire, Guillaume Apollinaire, Christine de Pisan

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Szerelmes versek Magyar Helikon


Enciklopédia 4


Várólistára tette 4

Kívánságlistára tette 1


Kiemelt értékelések

fióka P>!
Katona Tamás (szerk.): Az első este

Katona Tamás (szerk.): Az első este Francia szerelmes versek

Nem. Ez a könyv nagyjából Radnóti fordításai és Matisse grafikái (bár inkább rajzok), néhány sikerültebb sor, izgalmas szavak használata miatt lesz fogyasztható ennyire. A többi… hát, azon kívül, hogy a szerelmi gyötrelmek és örömök minden stációját felsorakoztatja, egyszerűen rossz. Vagy a fordítás miatt, mert monotonná, örömtelenné teszik a verset, vagy pedig azért, mert egész egyszerűen monoton és örömtelen, langyos, semmilyen. Ami azért furcsa, mert sok olyan költő szerepel a stáblistán, akiket amúgy szeretek.


Népszerű idézetek

fióka P>!

Miért öltöznél már ilyen korán ma, drága,
mért rejtenéd virágzó tested már ruhába?
Ne még, ne bujtasd melledet sötétbe hát,
az ing alá; hordd még e hosszú pongyolát!
csipkéi közt mezítlen bőröd villog ujra
s akár borzongó szárny repül bő, széles ujja.
Igyunk egy korty tavaszt, gyerünk a kertbe most,
lengő uszályod friss gyeptől lesz harmatos,
virágok közt kutatsz s gyümölcsöt nyujtsz te nékem,
felfrissül majd szemünk levelek zöld szemében
s hajnalt lélekzünk kint, akárcsak két madár.
Jöjj hát, a szél szerelmes sóhajára vár
s röpködni kezd hajad, hiába fogja háló;
és látod majd a hajnal színeket szivárgó
ködében szőke kontyu kis felhőcske száll.
És fürtjeid között süt majd a napsugár.

Jean Richepin: Miért öltöznél már (Radnóti Miklós)

Katona Tamás (szerk.): Az első este Francia szerelmes versek

2 hozzászólás
fióka P>!

Oly egy voltam veled hogy más mellett didergek.

Paul Éluard: Eleven halálom (Pór Judit)

Katona Tamás (szerk.): Az első este Francia szerelmes versek

fióka P>!

Már nem az vagyok aki voltam és ha magamra hallgatok
papnak vagy szerzetesnek megyek el
Ezt írta búcsúlevelében Madeleine-nek Apollinaire
Olyan igaz hogy ha a szerelemnek vége van nincs hagyaték

René Guy Cadou: Lied (Rónay György)

Katona Tamás (szerk.): Az első este Francia szerelmes versek

Kapcsolódó szócikkek: Guillaume Apollinaire
fióka P>!

Április, te évek éke,
     fák reménye,
bolyhos bimbók szoptatója;
fényed jár a fák fölött,
     ág között –
s búvó zsengéinket ója.

Április, ha jössz, a rét
     sok színét,
új virágát szórod, sárga,
piros, kék s kékeslila
     bomlik a
feltündöklő szép világra.

Április, Zefíreid
     lesnek itt,
fák alatt vidám szövetség:
hűvös hálót bontanak
     hallgatag,
hogy a szép Flórát elejtsék.

Április, szelíd kezed
     hinteget
szerteszét, bokorra, fára
könnyü szirmot, harmatot,
     s illatod
leng fölöttük, mint a pára.

Április, te kedvesem
     kedvesen
bomló szőke varkocsán is
ott lebegsz, nevetve rám,
     s telt nyakán
úgy ragyogsz, akár a kláris.

Április, te Cypria
     illata,
teste édes szusszanása;
rétjeid fölött remeg
     istenek
jószagának földi mása.

Jössz, te hívó, jó idő,
     s visszajő
mind, ki messze járt a télen,
s visszatér a lenge, szép
     fecskenép –
villan és fecseg ledéren.

A patakok partjain
     kankalin
forgolódik s a vadrózsák,
liliomok táncosan,
     rangosan –
új ruháikat kibontják.

Ifjú lomb közt, fenn a fán
    csalogány
ring az ágon, és egyszerre
rápereg a szerelem,
     s hirtelen
dalra dobban borzas melle.

Visszatérsz s kényeskedőn –
     téli tőn,
rajtunk vágy fakad, s a fáradt
tűz erünkben lángra kap,
     szétszalad –
és szerelmünk újra árad.

Láthatod, hogy száll a méh
     százfelé,
a virágról rabló kedve
új virágra lopja át
     himporát,
combocskáin rejtegetve.

Május fú majd el, te friss
     Április,
csordul méz és sűrü gyanta,
érik mind a sok gyümölcs,
     s önti bölcs
kellemét szélfútt hajadba.

S mégis téged zengelek
     gyermeteg,
Cytheréa legszebb éke,
fák között és bokrokon
     átoson
pillantásod égi fénye.

Remy Belleau: Április (Radnóti Miklós)

Katona Tamás (szerk.): Az első este Francia szerelmes versek

Kapcsolódó szócikkek: április · május
1 hozzászólás
fióka P>!

A ház rózsával lenne itt teli s dongó darázzsal.
Vecsernye szólna délután lassúdad kondulással;
a szőllőfürtök áttetsző kövek ilyenkor s lassan
szundítanának benn az árnyékos lugasban.
Ó, hogy szerethetnélek itt. Tiéd e szív, merész
huszonnégy évem, gőgöm és egész
fehér rózsáktól illatos költészetem tiéd;
és mégsem ismerlek, hiába minden hát, nem élsz.
Mert azt tudom, ha élnél, vélem élnél,
velem lennél te itt, velem rejteznél ott a réten,
nevetve csókolnál, fölöttünk szőke méhek,
mellettünk hűs patak s a lombok összeérnek.
A napfény hullna csak, hallgatnánk, hogy sziszegne,
mogyorócserje vetne apró árnyékot füledre
s már nem nevetnénk, mert kimondhatatlan volna
szerelmünk és a szánk némán egymásra forrna;
s érezném ajkaid pirossán, míly varázslat!
a rózsát, szőllők jóizét s mérgét a vad darázsnak.

Francis Jammes: A ház rózsával lenne itt teli (Radnóti Miklós)

Katona Tamás (szerk.): Az első este Francia szerelmes versek

fióka P>!

Vízben megégek, tűzön megfagyok,
agyam rágván, könnyek közt kacagok,
mint a tücsök, örökké csak dalolva.

Olivier de Magny: Békét keresek (Somlyó György)

Katona Tamás (szerk.): Az első este Francia szerelmes versek

fióka P>!

Eltünt a fürge ifju lány már,
mint egy madár, oly könnyedén:
kezében csillogó virágszál
s új refrén szája szögletén.

Talán e lány szive felelne
szívemre s már semmi más,
csak rebbenő szeme lehetne
éjem sötétjén villanás.

De nem, – az ifjuságnak vége…
Isten veled, te röpke fény, –
leány és illat, égi béke…
eltünik, – s visszaint felém!

Gérard de Nerval: Fasor a Luxembourg-kertben (Radnóti Miklós)

Katona Tamás (szerk.): Az első este Francia szerelmes versek

fióka P>!

A csöndes ház, ahol a kulcs bent van a zárban,
az asztal, hol gyümölcs, s tisztavizű pohár van,
s az asztallap közös, ében tükörlapuk;
kint a két út, amely a láthatárba fut
dombok mögé, ahol tenger van mindenütt,
s minden, mi nevetést kelt, tisztát, egyszerűt,
olyat, mint azoké, kik mást sosem kívántak,
mint kékvizű kutat, s körötte rózsafákat,
fürtöt szöllőjükön és életüknek estet,
melybe csepp örömet, s csepp mélabút kevertek,
s napok sorát, amely mind-mind egyforma nap.
Jól megértettem én mindezt, hogy láttalak
belépni, Szerelem, míg kedvesemre vártam,
s láttam, a telt gyümölcs szétolvad női szádban,
s vizet iszol, leülsz, s isteni, képtelen
nagy szárnyad átsöpör a téglatűzhelyen.

Henri de Régnier: A látogató (Nemes Nagy Ágnes)

Katona Tamás (szerk.): Az első este Francia szerelmes versek

fióka P>!

Nem változik bánatom moccanatlan
várok és nem jön senki se
se nap se éjszaka
se az aki én voltam egykor

Paul Éluard: Eleven halálom (Pór Judit)

Katona Tamás (szerk.): Az első este Francia szerelmes versek

fióka P>!

Aludjon ki tüzed, lángod tovább ne szítsad,
a kíntól szabadítsd meg végre szellemed,
hogy próbaképpen a szabadságot, amit csak
hírből ismerhetett eddig, ismerje meg.

Jean Bertaut: Stancák (Pór Judit)

Katona Tamás (szerk.): Az első este Francia szerelmes versek


Hasonló könyvek címkék alapján

Kosztolányi Dezső (szerk.): Idegen költők
Lothringer Miklós (szerk.): Örök megújulás
Timár György (szerk.): Százhúsz költő
Lator László (szerk.): Klasszikus francia költők
Somlyó György (szerk.): Szonett, aranykulcs
Lothringer Miklós (szerk.): A szeretet boldogsága
Tótfalusi István (szerk.): Bukfencező múzsa
Komlós Aladár (szerk.): Külföldi versek könyve
Rónay György (szerk.): A szimbolizmus korának költői
Kormos István (szerk.): Szerelmes arany kalendárium