Katona Tamás (szerk.)

A ​szépség lányai 4 csillagozás

Angol szerelmes versek
Katona Tamás (szerk.): A szépség lányai Katona Tamás (szerk.): A szépség lányai

Sok ismerős névvel , sok ismerős verssel találkozik az olvasó ebben a kis gyűjteményben amely -a barokk kor udvari költőitől és daloskönyv- szerzőitől napjaikig ívelve – az angol szerelmes líra legszebb alkotásait foglalja magában .

A művek szerzői: Edmund Spenser, Philip Sidney, John Lyly, Christopher Marlowe, William Shakespeare, Ben Jonson, John Donne, John Milton, William Blake, Robert Burns, William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, Thomas Moore, Percy Bysshe Shelley, John Keats, Robert Browning, Dante Gabriel Rossetti, Algernon Charles Swinburne, Thomas Hardy, Oscar Wilde, William Butler Yeats, Hilaire Belloc, John Millington Synge, Walter de la Mare, John Masefield, James Joyce, Robert Graves, Stephen Spender, Dylan Thomas, Elizabeth Barrett Browning, Christina Rossetti, George Gordon Noël Byron

Tartalomjegyzék

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Szerelmes versek Magyar Helikon


Várólistára tette 3

Kívánságlistára tette 3


Kiemelt értékelések

Ibanez P>!
Katona Tamás (szerk.): A szépség lányai

Sir Walter Raleigh: Szótalan szerelmes

Mint a folyó, olyan a szenvedély;
csobog, ha sekély, de hallgat, ha mély;
a szerelem is, mig vígan cseveg,
elárulja, hogy nem mélyről ered.
Kinek szava sok, épp ezzel mutatja,
hogy mily kevés a szive indulatja.
    

Nagyon vegyes felhozatal, nemcsak olyan szinten, hogy melyik tetszett és melyik nem, de stílusában és rímelésében is, ami persze jó, mert nem unjuk meg a kötetet olvasni. Vannak szomorúbb hangulatú, reménytelen avagy elvesztett szerelmest siratók éppúgy, mint a kornak megfelelően „bujább” hangulatú és persze tiszta szerelmet zengő versek is. Egyik kedvencem Edmund Spenser: Homokba írtam kedvesem nevét című verse lett, (https://moly.hu/karcok/1574287), valamint természetesen benne van Shakespeare örökbecsű LXXV. szonettje is, továbbá tetszett természeti képei miatt Christopher Marlowe: A szenvedélyes pásztor a kedveséhez című költeménye. Kiemelkedő volt még Az ifjú asszony, a Rád gondolok! és A Szépség Lányai közt nincs című versek.

    

Sir Edward Dyer: Szótlan szerelem

Csúcsa kis fáknak is van, búja légynek,
hangyának mérge, szikrának heve;
lágy pihék árnyat vetnek, bár csekélyek,
a méh fullánkot rejt, bár kicsike;
tenger vagy ér, csak forrásból ered;
koldus, király szerelme ugyanegy.

Folyó ott mély, hol legsimább a sodra;
a napóra jár, s észre sem veszed;
szilárd hűség sok szóban vajmi ritka;
a teknőc nem dalol, mégis szeret;
hű szívnek szem s fül kell, nem locska nyelv:
lát, hall, sóhajt és törten omlik el.

Lunemorte P>!
Katona Tamás (szerk.): A szépség lányai

Kevés kedvemre való verset találtam sajnos, ez a válogatás nem volt túl összeszedett és sok helyesírási hibával is találkoztam. A költemények többsége szóismétléssel volt teli, pedig biztos vagyok benne, hogy írtak már jobbakat is, csak itt épp ezek kerültek be.


Népszerű idézetek

Lunemorte P>!

WILLIAM BUTLER YEATS
A vándorlegény dala

A mogyorófa-ligetbe futottam,
mert fejemben láng lobogott,
vesszőt vágtam s a végihez
kötöttem egy horogra-szúrt bogyót.
A réten fehér lepkék libegtek
s az égen lepke-csillagok,
és a bogyó a folyóba merült s egy
kis ezüst pisztrángot fogott.

A pisztrángot a gazra tettem,
mentem a tüzet szítani,
de zizzent és zörrent a gaz
s nevemet mondta valaki:
csillogó lánnyá lett a hal,
hajában almafa-virág
s nevem kiáltva elrohant
eltűnt a tiszta légen át.

Öreg vagyok s nem nyughatok,
vándorlok síkon, halmokon,
meg kell találnom azt a lányt,
megcsókolom s kézen fogom.
Gyepszőnyegen megyünk, s míg a
világ világ: velem marad.
Ránk dobja ezüst almáit a hold
és arany almáit a nap.

KÉPES GÉZA FORDÍTÁSA

Ibanez P>!

Sir Walter Raleigh: Szótalan szerelmes

Mint a folyó, olyan a szenvedély;
csobog, ha sekély, de hallgat, ha mély;
a szerelem is, mig vígan cseveg,
elárulja, hogy nem mélyről ered.
Kinek szava sok, épp ezzel mutatja,
hogy mily kevés a szive indulatja.

Lunemorte P>!

Lelket lélegző drága lény:
útitárs a Halál felé.

WILLIAM WORDSWORTH Tünemény (részlet)

Lunemorte P>!

LORD BYRON
A szépség lányai közt nincs

A szépség lányai közt nincs
gyönyörűbb ma nekem;
hangod úgy elbűvöl, mint
szerenád a vizen:
dalok komoly varázsa
terül az óceánra,
ragyogva vár a hullám,
a szél megáll az útján;

s fény-láncát húzva elring
a hold a mély felett,
amely úgy szendereg, mint
egy álmodó gyerek:
így hajlik önfeledten
feléd a szomjas szellem,
csöndes, nagy odaadásban,
mint vágyó tenger a nyárban.

SZABÓ LŐRINC FORDÍTÁSA

Lunemorte P>!

JOHN MILLINGTON SYNGE
A kérdés

Ha meghalnék — kérdeztem — fekete
kíséretemben ott volnál-e te,
a suttogók, imádkozók között,
mikor a szűk veremben eltűnők.

Azt mondtad: nem — ha látnod kellene:
síromnál hülyék gyülekezete,
ők élnek, s én fekszem a föld alatt,
foggal-körömmel tépnéd húsukat.

Ibanez P>!

Sir Edward Dyer: Szótlan szerelem

Csúcsa kis fáknak is van, búja légynek,
hangyának mérge, szikrának heve;
lágy pihék árnyat vetnek, bár csekélyek,
a méh fullánkot rejt, bár kicsike;
tenger vagy ér, csak forrásból ered;
koldus, király szerelme ugyanegy.

Folyó ott mély, hol legsimább a sodra;
a napóra jár, s észre sem veszed;
szilárd hűség sok szóban vajmi ritka;
a teknőc nem dalol, mégis szeret;
hű szívnek szem s fül kell, nem locska nyelv:
lát, hall, sóhajt és törten omlik el.

Ibanez P>!

Elizabeth Barett-Browning: Rád gondolok!

Rád gondolok! – Úgy indázlak körül
gondolattal, mint vadszőlő a fát:
nagy levelek, s a szem semmit se lát
a zöldön túl, amely a törzsre ül.
de értsd meg, pálmám: vágyam nem hevül
gondolatért – a szebb valót magát
kívánom : Téged! Jössz-e, jössz-e hát
hozzám, de tüstént? Mezítelenül
álljon derekad, s minden ágadat
zúgasd, erős fa, s lombos köteled
szaggasd el s dobd a földre, mert e vad
örömben: – látlak, hallak s új leget
kortyol tüdőm friss árnyékod alatt! –
nem gondolok Rád – itt vagyok veled. "

Ibanez P>!

Edmund Spenser: Homokba írtam kedvesem nevét

Homokba írtam kedvesem nevét,
de jött a hullám s rajzom elsöpörte:
leírtam újra minden betűjét,
de jött a dagály s munkám eltörölte.
Hiú ember, hiú vágy – szólt pörölve
a lány – megfogni a pillanatot,
hisz magam is így omlok egykor össze
és nevemmel együtt elpusztulok.
Tévedsz! – felelte: – híred élni fog,
ami porba hal, az csak földi lom,
szépséged a dalaimban lobog
s dicső neved a mennybe fölírom.
S ott szerelmünk, bár minden sírba hull,
örökké él s örökké megujul.

Lunemorte P>!

OSGAR WILDE
La bella donna della mia mente

Testem parázsló tűzben ég,
a lábam vándorolni fáj,
annyit kiáltám a nevét,
hogy dalt se tud már ez a száj.

Ó, Kenderike, énekelj,
vadrózsák közt dalban feredj,
ó, kis Pacsirta, égre kelj,
mert drága Hölgyem erre megy.

Szép ő, csodás harmónia,
mit még nem ismert férfiszem,
szebb, mint Királynő és Rima,
s mint holdsugár sötét vizén.

Mirtuszlevél van a haján,
(zöld lomb, arányló haj körül!)
zöld fű az őszi, halavány
kévékben nem ily gyönyörű.

Kis ajka csókra olvatag,
s nem jajt kiáltani csúnyán.
Remeg, akárcsak a patak
vagy rózsa az eső után.

Nyaka fehér lótuszkehely,
rózsáll a napba kegyesen,
s ily élőn nem piheg-lehel
a Kenderike begye sem.

Mint gránátalma, mit a kés
szétvágott, bíborszája él,
őszibarack az arca és
feléd ragyog, pirulva, Dél.

Ó, összetett kéz! Drága test,
viselni kéj és kín nyilát,
ó, Szerelemház, ó, nemes,
eső-csapott, halvány virág!

KOSZTOLÁNYI DEZSŐ FORDÍTÁSA


Hasonló könyvek címkék alapján

Kormos István (szerk.): Szerelmes arany kalendárium
Bikády György (szerk.): Noé vesszeje
Illés Lajos (szerk.): Aki legdrágább, aki legszebb…
Kappanyos András (szerk.): Angol költők antológiája
Rónay György (szerk.): Égövek, ábrák, csillagok
Dornbach Mária – Szász Elizabeth (szerk.): Tavirózsa kisasszony
Falus Róbert – Szilágyi Péter (szerk.): A múzsák dicsérete
Szerb Antal (szerk.): Száz vers
Kosztolányi Dezső (szerk.): Idegen költők
Komlós Aladár (szerk.): Külföldi versek könyve