Vagyonom ​és fegyvertáram 7 csillagozás

Kassák Lajos: Vagyonom és fegyvertáram Kassák Lajos: Vagyonom és fegyvertáram Kassák Lajos: Vagyonom és fegyvertáram

Ennek a könyvnek nincsen fülszövege.

A következő kiadói sorozatban jelent meg: Populart Füzetek

>!
Interpopulart, Budapest, 1996
92 oldal · ISBN: 9636131767
>!
Interpopulart, Budapest, 1995
92 oldal · ISBN: 9636131163
>!
Magvető, Budapest, 1963
360 oldal

Enciklopédia 1


Várólistára tette 4

Kívánságlistára tette 2


Kiemelt értékelések

Bla I>!
Kassák Lajos: Vagyonom és fegyvertáram

Kassák Lajos e verseskötete – amely a MEK-en elérhető – válogatott verseket tartalmaz. Ezek közül is kiemelkedik A ló meghal, a madarak kirepülnek című költemény, amely Párizsba vezető gyalogútjának élményeit, benyomásait taglalja. Kassák lemond a vers hagyományos eszközeiről, a szabályos, kötött ritmusról, a rímek csengő játékáról, sőt a szabad vers ismert, hatásos fogásairól is, a kiáltó rövid mondatok sztakkátóiról, vagy a gáttalan hömpölygésről; azokról az eszközökről, melyek átvezetik a költőt a szándék és megvalósulás között elterülő senki-földjén. A hagyományos vers és a költő között mindig van valami távolság: Kassák ebbe nem nyugszik bele. Arra törekszik, hogy a verse természetes és egyszerű legyen, meghitten beszélget az olvasóval. Ezért mindig legszemélyesebb érzéseiről és élményeiről monologizál csak verseiben, költészetét ezért érzi az olvasó naplónak, napjai pontos és hiteles dokumentumának. Szándéka megvalósításához ezekben a versekben jutott a legközelebb, s engem megnyert vele. Azt gondolom, ma is legnagyobb avantgard művészünknek tarthatjuk. Be is szerzem még egy-két könyvét…

https://moly.hu/karcok/1239158
https://moly.hu/karcok/1239741
https://moly.hu/karcok/1239992

ParadoxH>!
Kassák Lajos: Vagyonom és fegyvertáram

"Így lebegsz a végletek közt, de egyre felismerhetetlenebbül.
Hiába sirsz, lantod hiába pengeted egyre messzehangzóbban.
Valaki megjelenik a porta csillagokkal felhintett küszöbén és becsukja előtted a kaput."

Ennyi.

Szanya>!
Kassák Lajos: Vagyonom és fegyvertáram

Középiskolában olvastam először ezt a kötetet és akkor még semmit sem értettem belőle. Azóta valahogy minden évben újra és újra a kezembe kerül a Vagyonom és fegyvertáram és egyre többet és többet értek meg, egyre több kép válik világossá számomra. Kassák költészetéhez egyszerűen csak fel kell nőni…


Népszerű idézetek

ParadoxH>!

és fogadj el engem mert végülis
minden én vagyok e zord világon
s én neked ajándékozom magam
egy vörös csókért egy halvány mosolyért.

Fogadd el ajándékom kedvesem
oly hálatelt és oly neked való.

Ajánlás

ParadoxH>!

Szeretem a nőket e furcsa lényeket
kiknek vadságát kedves báj takarja
szemük színjátszó tenger
megfürdök benne gondtalan
és úszok új tájak új szeretők felé
hol megint csak véled találkozom
kék tollú folyton szálló madár
szánj meg és dalolj nekem.

Hetvenkét lépcsőfok

Kapcsolódó szócikkek: nők
zn0>!

aludni szeretnék és észrevétlenül átváltozni
magammá

25 uj vers, 44

Bla I>!

Mozdulatlan állok ott
ahol éjféltájt elhagytál
ígérettel a szádon.

ParadoxH>!

Szeretem a gyerekeimet mivel nem születtek meg
barátaimmal azonban hadilábon állok.
Sokat kotyognak vagy némán bámulnak a világba
amit ismerni szeretnének s ha elindulnak felé
sírva visszafordulnak mert az út feltöri lábukat.
Gyámoltalanabbak mint én
s mégis én vagyok a leggyámoltalanabb.

Halotti beszéd

ParadoxH>!

Szüz Máriák és szenvedő Veronikák
véres a ti kendőtök minden egyes szála
bánat virágzik a ti kertetekben
aranysárga bánat, ezüstszürke bánat.
És mégis kiolthatatlan a tüzed – Szerelem.
Hogyan is feledhetném a kurta ingű csitri lányt
akit egy kulcslyukon át láttam mint kisfiú
feledhetem-e a véletlenül elcsábított asszonyt
aki lábhegyről és hunyt szemmel adta az első csókot
és a vöröshajú idegen nőt feledhetem-e
aki a tó partján hevert mókussal az ölében
ami nem is mókus volt, de maga a csipkebokor
ahogyan Mózes előtt megjelent a pusztában.

Maga a tűz vagytok ti s én a tűzre való hasáb
fogadjátok hódolatom ajándékát e versben
szűz Máriák, szenvedő Veronikák.

Szerelem

ParadoxH>!

Így lebegsz a végletek közt, de egyre felismerhetetlenebbül.
Hiába sirsz, lantod hiába pengeted egyre messzehangzóbban.
Valaki megjelenik a porta csillagokkal felhintett küszöbén és becsukja előtted a kaput.

Szellő a virágzó rét felett

ParadoxH>!

Csendben a világ ismeretlen részének mély csendjében
költeményeimet írom amelyek egyszerre innen és túl vannak az irodalmon
a megszokás törvényein
a hülyék révületén.
Elég volt az ömlesztett szépből
az örökölt effektusokból.
Az én költészetem nem az álmok kusza burjánzásából
hanem a geometria szigorú rendjéből születik
lefejti a gyümölcs héját
megszerkeszti az alaprajzot
térbeállítja a tárgyakat
eltakarítja a múlt romjait
s egy szebb jövendőt ígér.

Költészetem

ParadoxH>!

úgy érzem, vasketrecben élek, ami belül van, az az enyém, ami kívül maradt, konok ellenségem.

Szerény hitvallás

ParadoxH>!

Abból élek, hogy nem félek a haláltól. Élvezni tudom, ami tilos, s nem azt utálom, aki szolgál, hanem aki szolgálatot követel a gyöngébbtől. Kemény homlokom fájó idegeim bozótját rejti, halak, madarak és dús növényzet élnek sűrűjében, védenek árulóim és rágalmazóim ellen. Miután fejemre hullt ítéletük, a magam céljának mezsgyéjére léptem ismét. Megtaláltam otthonom s a színes asztali abroszt, amivel eltakarhatom fájdalmam. Nem állok meg az örvény szélén, úszom tovább az ár ellen.

Ó, gyönyörű, vad zuhatagok, mossátok el üledékét a múltnak.

Példabeszéd helyett


Hasonló könyvek címkék alapján

Pilinszky János: Pilinszky János összes versei
Radnóti Miklós: Radnóti Miklós összes versei és műfordításai
Romhányi József: Szamárfül
József Attila: József Attila összes versei
Kosztolányi Dezső: Kosztolányi Dezső összes versei
József Attila: József Attila minden verse és versfordítása
Ady Endre: Ady Endre összes versei
Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne
Fodor Ákos: Addig is
Pilinszky János: Pilinszky János összegyűjtött versei